Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2561(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0109/2018

Debates :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0035

Pieņemtie teksti
PDF 339kWORD 50k
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra
Sodīšana ar nāvi Ēģiptē
P8_TA(2018)0035RC-B8-0109/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par sodīšanu ar nāvi Ēģiptē (2018/2561(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti, sevišķi 2016. gada 10. marta rezolūciju par Ēģipti, jo īpaši Giulio Regeni lietu(1), 2015. gada 17. decembra rezolūciju par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu(2) un 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē(3); 2017. gada 16. februāra rezolūciju par nāvessodu izpildi Kuveitā un Bahreinā(4) un 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par nāvessodu(5); kā arī 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par Pasaules dienu pret nāvessodu(6),

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu, spīdzināšanu, vārda brīvību un cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2013. gada augusta un 2014. gada februāra secinājumus par Ēģipti,

–  ņemot vērā ES un Ēģiptes 2001. gada asociācijas nolīgumu, kas stājās spēkā 2004. gadā un kuru papildināja 2007. gada ES un Ēģiptes rīcības plāns, ņemot vērā arī ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam, kas tika pieņemtas 2017. gada 25. jūlijā, un kopīgo paziņojumu pēc ES un Ēģiptes Asociācijas padomes,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini un Eiropas Padomes ģenerālsekretāra 2017. gada 10. oktobra kopīgo deklarāciju par Eiropas un Pasaules dienu pret nāvessodu,

–  ņemot vērā ANO ekspertu, tostarp ANO īpašā referenta jautājumā par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu Nils Melzer, 2018. gada 26. janvāra kopīgo paziņojumu, kurā pausts mudinājums Ēģiptes iestādēm pārtraukt plānoto nāvessoda izpildi,

–  ņemot vērā Ēģiptes Konstitūciju, īpaši tās 93. pantu (starptautisko tiesību aktu cilvēktiesību jomā saistošais raksturs),

–  ņemot vērā ANO aizsardzības mehānismu, ar kuru garantē tiesību aizsardzību personām, kam draud nāvessods,

–  ņemot vērā Āfrikas Principus un pamatnostādnes par tiesībām uz taisnīgu tiesu un juridisko palīdzību, kas aizliedz jebkādos apstākļos tiesāt civilpersonas militārās prāvās,

–  ņemot vērā 2016. gada 21.–23. jūnijā Oslo notikušajā 6. Pasaules kongresā pret nāvessodu pieņemto noslēguma deklarāciju,

–  ņemot vērā ES Stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību jomā, kurā cilvēktiesību aizsardzība un uzraudzīšana ir noteiktas par visu ES politikas virzienu neatņemamu daļu,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2. pantu un 6. un 13. protokolu,

–  ņemot vērā sešas ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par moratoriju nāvessoda izpildei,

–  ņemot vērā Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, Konvenciju par bērna tiesībām un Arābu Cilvēktiesību hartu, ko Ēģipte ir ratificējusi,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram ir pievienojusies arī Ēģipte, un jo īpaši tā 18. pantu, tā Otro fakultatīvo protokolu par nāvessodu, kā arī 14. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā nāvessods ir visnehumānākais un visdegradējošākais soda veids un ar to tiek pārkāptas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā noteiktās tiesības uz dzīvību; tā kā Eiropas Savienībai ir stingra un principiāla nostāja pret nāvessodu un kā vienu no galvenajiem saviem cilvēktiesību politikas mērķiem tā atbalsta nāvessoda moratoriju visā pasaulē, lai ar laiku pasaulē tas tiktu atcelts pavisam;

B.  tā kā tiek ziņots, ka kopš 2014. gada janvāra nāvessods Ēģiptē piespriests vismaz 2116 cilvēkiem; tā kā bijušie prezidenti Mohamed Morsi un Adli Mansour neapstiprināja nevienu nāvessodu; tā kā kopš 2014. gada 1. janvāra izpildīts vismaz 81 nāvessods;

C.  tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju 2017. gadā Ēģiptes tiesas piesprieda vismaz 186 nāvessodus un nāvessods tika izpildīts 16 cilvēkiem; tā kā pēdējo nedēļu laikā un kopš 2017. gada decembra beigām satraucoši pieaudzis piespriesto nāvessodu skaits; tā kā visi nesen izpildītie nāvessodi tika veikti bez iepriekšēja paziņojuma cietušajiem vai viņu tuviniekiem; tā kā pašlaik drīza nāvessoda izpilde sagaida 24 ēģiptiešus, kas ir izsmēluši visas apelācijas iespējas;

D.  tā kā vismaz 891 cilvēkam, kas pašlaik tiek tiesāts vai gaida tiesu Ēģiptē, izvirzītas apsūdzības, par kurām var tikt piespriests nāvessods; tā kā vismaz 38 personas, kas iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bijušas jaunākas par 18 gadiem, tiesātas kopā ar pieaugušajiem tajos pašos nodarījumos aizdomās turamajiem, izvirzot apsūdzības, par kurām var tikt piespriests nāvessods; tā kā vismaz septiņiem šādiem cilvēkiem sākotnēji tiesas rekomendējušas piespriest nāvessodu; tā kā nāvessoda piespriešana un izpilde personām, kas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bijušas jaunākas par 18 gadiem, ir starptautisko tiesību, tostarp ANO Konvencijas par bērna tiesībām un arī Ēģiptes bērnu likuma 111. panta, pārkāpums; tā kā Ēģipte ir pievienojusies virknei starptautisko konvenciju par politiskajām un pilsoniskajām tiesībām, spīdzināšanu, bērnu un nepilngadīgo tiesībām un tiesu varu;

E.  tā kā Militārajā kodeksā nāvessods paredzēts par lielāku skaitu nodarījumu nekā Civilkodeksā un Ēģiptes tiesību aktos ir pakāpeniski paplašināta militārā jurisdikcija; tā kā civiliedzīvotāju skaits, kuriem nāvessodu piespriedušas Ēģiptes militārās tiesas, pieaudzis no 60 (2016. gadā) līdz vismaz 112 (2017. gadā); tā kā pēdējos mēnešos nāvessods izpildīts vismaz 23 ēģiptiešiem, no kuriem 22 civiliedzīvotājiem to piespriedusi militārā tiesa, kas ir tālu no taisnīgas tiesas standartiem; tā kā laikā no 2014. gada oktobra līdz 2017. gada septembrim militārajām tiesām pavisam nodoti vismaz 15 000 civiliedzīvotāji, tai skaitā daudzi bērni;

F.  tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju satraucoši daudzas atzīšanās un liecības, ko izmanto prāvās, tostarp militārajās tiesās, iegūtas pēc tam, kad apsūdzētais nolaupīts un spīdzināts vai pret viņu vērsta citāda ļaunprātīga izturēšanās; tā kā cīņa pret spīdzināšanu jau sen ir ES prioritāte cilvēktiesību jomā un ANO Konvencijas pret spīdzināšanu, kuru ir parakstījusi arī Ēģipte, mērķis;

G.  tā kā saskaņā ar ziņojumiem visi nesen izpildītie un drīzumā izpildāmie nāvessodi piespriesti prāvās, kurās nav pienācīgi ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu un procesuālās tiesības; tā kā ANO aizsardzības mehānisms, ar kuru garantē tiesību aizsardzību personām, kam draud nāvessods, stingri aizliedz piemērot nāvessodu pēc negodīgas tiesas prāvas; tā kā ANO eksperti cilvēktiesību jomā ir atkārtoti aicinājuši Ēģipti apturēt visu gaidāmo nāvessodu izpildi saistībā ar apgalvojumiem par netaisnīgām tiesas prāvām;

H.  tā kā ir svarīgi, lai tiktu veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka prāvas notiek apstākļos, kuros patiešām pilnībā tiek ievērotas visas garantijas, kas noteiktas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuras puse ir arī Ēģipte, 14. pantā; tā kā nāvessoda piespriešanas gadījumā tiesas procesam jāatbilst visaugstākajiem taisnīguma standartiem un pienācīgi jāievēro procesuālās tiesības;

I.  tā kā 2017. gada 29. novembrī Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisija mudināja Ēģiptes valdību nekavējoties apturēt nāvessoda izpildi piecās dažādās lietās; tā kā tomēr vienam no šiem atbildētājiem — Kafr el-Sheikh — nāvessods tika izpildīts 2018. gada 2. janvārī;

J.  tā kā pēc 2011. gada revolūcijas Ēģipte ir piedzīvojusi vairākus sarežģījumus un starptautiskā sabiedrība sniedz atbalstu šai valstij tās centienos risināt savas ekonomiskās, politiskās un drošības problēmas;

K.  tā kā pastāv nopietnas drošības problēmas Ēģiptē, sevišķi Sīnāja pussalā, kur teroristu grupas uzbrūk drošības spēkiem; tā kā Ēģiptē notikuši vairāki postoši terorakti, tostarp nesenais uzbrukums sūfiju mošejai, kurā tika nogalināti 311 civiliedzīvotāji un vēl vismaz 128 cilvēki guva ievainojumus; tā kā 2017. gada 9. aprīlī divos uzbrukumos, kas, uzspridzinoties pašnāvniekiem, tika īstenoti Sv. Jura baznīcā Tantā un Sv. Marka koptu pareizticīgo katedrālē, gāja bojā vismaz 47 cilvēki;

L.  tā kā Ēģiptē joprojām turpinās ārkārtas stāvoklis, kas tika noteikts 2017. gada aprīlī un no 2018. gada 13. janvāra pagarināts uz vēl trim mēnešiem, lai, kā ziņo valsts plašsaziņas līdzekļi, palīdzētu novērst apdraudējumu un terorisma finansēšanu, un kas apdraud pamatbrīvības un piešķir prezidentam un tiem, kas darbojas viņa vārdā, pilnvaras uz trim mēnešiem nosūtīt civiliedzīvotājus uz valsts drošības ārkārtas tiesām;

M.  tā kā vispārējā humanitārā situācija Ēģiptē turpina pasliktināties; tā kā Ēģiptes varas iestādes vēršanos pret terorismu izmanto kā ieganstu, lai īstenotu plaša mēroga iedzīvotāju apspiešanu;

N.  tā kā 2015. gada pretterorisma likums paredz nāvessodu personām, kas atzītas par vainīgām teroristu grupas izveidē vai vadīšanā, piemērojot plašu terorisma definīciju, kas ietver "sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, sabiedrības drošības vai interešu apdraudējumu, šķēršļu likšanu Konstitūcijas un likumu piemērošanai vai kaitējumu valsts vienotībai, sabiedriskajam mieram vai valsts drošībai", kā rezultātā ikviens civiliedzīvotājs, tostarp cilvēktiesību aizstāvji, var tikt pasludināts par teroristu un ir notiesāts uz nāvi;

O.  tā kā Ēģiptes cilvēktiesību aizstāvji, kuri dokumentē un nosoda nāvessodu, spīdzināšanu un piespiedu pazušanu, ir tikuši pakļauti mērķtiecīgiem represīviem pasākumiem, piemēram, 2017. gadā slēgts El Nadeem centrs un Ēģiptes varas iestādes mēģinājušas slēgt Ēģiptes Tiesību un brīvību komisijas (ECRF) Kairas biroju; tā kā pagājušajā gadā Ēģiptē notika atklāta vēršanās pret NVO, proti, tika pieņemts likums, kas paredz, ka valsts drošības iestādēm jāapstiprina šādu organizāciju pašmāju un ārvalstu izcelsmes finansējums, kas faktiski nozīmē to aizliegumu; tā kā 2018. gada 5. aprīlī Ēģiptes augstākā apelācijas tiesa lems par tā saukto ārvalstu finansējuma jautājumu, kas skars starptautiskās NVO;

P.  tā kā 2017. gada jūlijā pieņemtās jaunās ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam balstās uz kopīgu apņemšanos ievērot tādas vispārējas vērtības kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana un tās ir atjaunināts satvars politiskai iesaistei un ciešākai sadarbībai, tostarp drošības, tiesu sistēmas reformas un terorisma apkarošanas jomā, pienācīgi ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības; tā kā Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Ēģipti Politisko jautājumu apakškomiteja cilvēktiesību un demokrātijas jomā savu piekto sesiju rīkoja 2018. gada 10. un 11. janvārī Kairā un tajā pievērsās sadarbībai tādās jomās kā cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums;

Q.  tā kā ES ir Ēģiptes svarīgākais ekonomiskais partneris un galvenais ārvalstu ieguldījumu avots; tā kā ES divpusējā palīdzība Ēģiptei no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2020.–2017. gadam līdzekļiem ir aptuveni EUR 500 miljoni; tā kā 2013. gada 21. augustā ES Ārlietu padome uzdeva Augstajai pārstāvei pārskatīt ES palīdzību Ēģiptei; tā kā Padome pieņēma lēmumu, ka ES sadarbība ar Ēģipti būtu jāpielāgo atbilstoši notikumu attīstībai šajā zemē;

R.  tā kā vairākās ES dalībvalstīs bāzēti uzņēmumi ir turpinājuši piegādāt Ēģiptei novērošanas un militārās iekārtas,

1.  asi nosoda nāvessodus un aicina Ēģipti apturēt visu drīzumā paredzēto nāvessodu izpildi; stingri atbalsta tūlītēju moratoriju nāvessoda izpildei Ēģiptē kā soli tā atcelšanas virzienā; šajā sakarā nosoda visus nāvessoda izpildes gadījumus, lai kur tie notiktu, un vēlreiz uzsver, ka nāvessoda atcelšana veicina cilvēka cieņas ievērošanu, kā noteikts ES cilvēktiesību politikas prioritātēs; aicina Ēģiptes iestādes pārskatīt visus piespriestos nāvessodus, lai nodrošinātu, ka visiem tiem, kam sods piespriests negodīgā tiesvedībā, tiktu nodrošināta atkārtota, godīga tiesvedība; atgādina, ka, neraugoties uz drošības problēmām Ēģiptē, nāvessoda izpilde nebūtu jāizmanto kā līdzeklis cīņā pret terorismu;

2.  aicina Ēģiptes Parlamentu pārskatīt Ēģiptes Kriminālkodeksu, Kriminālprocesa kodeksu, pretterorisma tiesību aktus un Militāro kodeksu un aicina valdību pārskatīt attiecīgos dekrētus, lai nodrošinātu, ka civiliedzīvotājus, kas apsūdzēti noziegumos, par kuriem var piespriest nāvessodu, nekādu iemeslu dēļ nenovirza uz ārkārtas vai militārām tiesām, jo šādas tiesas neatbilst taisnīgas tiesas standartiem, ko Ēģipte apstiprinājusi kā daļu no savām starptautiskajām saistībām un ko tā garantē arī savā Konstitūcijā; aicina Ēģiptes varasiestādes izbeigt civiliedzīvotāju tiesāšanu militārajās tiesās;

3.  mudina Ēģiptes iestādes apcietinājuma laikā nodrošināt fizisko un psiholoģisko drošību visiem apsūdzētajiem; nosoda spīdzināšanu vai ļaunprātīgu izturēšanos; aicina Ēģiptes varasiestādes nodrošināt, ka aizturētie saņem medicīnisko aprūpi, kas viņiem varētu būt vajadzīga; aicina ES pilnībā īstenot eksporta kontroli attiecībā uz Ēģipti, jo īpaši attiecībā uz precēm, ko iespējams izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai;

4.  mudina Ēģipti parakstīt un ratificēt Otro fakultatīvo protokolu Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kura mērķis ir atcelt nāvessodu, un arī ANO Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu; mudina Ēģiptes valdību izsludināt atklātu ielūgumu attiecīgajiem ANO īpašajiem referentiem apmeklēt šo valsti;

5.  pauž nopietnas bažas par masveida tiesas procesiem Ēģiptes tiesās un par lielo skaitu tajās piespriesto nāvessodu; aicina Ēģiptes tiesu iestādes ievērot Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram Ēģipte ir pievienojusies, un jo īpaši tā 14. pantu par tiesībām uz taisnīgu tiesu bez nepamatotas vilcināšanās, uz skaidru apsūdzību pamata un nodrošinot apsūdzētā tiesību ievērošanu;

6.  aicina PV/AP paust nosodījumu par satraucoši lielo nesen Ēģiptē izpildīto nāvessodu skaitu un mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis turpināt cīņu pret nāvessodu; mudina EĀDD pievērsties jaunākajiem notikumiem Ēģiptē un izmantot visus tā rīcībā esošos ietekmes līdzekļus, lai apturētu gaidāmo nāvessodu izpildi un mudinātu Ēģiptes iestādes ievērot savas saistības, kas izriet no starptautiskajām normām un tiesību aktiem;

7.  mudina PV/AP un dalībvalstis ar ES un Ēģiptes partnerības prioritātēm nodrošināt, ka cilvēktiesību ievērošana netiek vājināta ar migrācijas pārvaldības vai terorisma apkarošanas pasākumiem; uzsver nozīmi, ko ES piešķir sadarbībai ar Ēģipti kā svarīgu kaimiņvalsti un partneri; stingri mudina Ēģipti ievērot savu apņemšanos, kas pausta ES un Ēģiptes partnerības prioritātēs, ko pieņēma 2017. gada 27. jūlijā, lai saskaņā ar Ēģiptes Konstitūciju un starptautiskajiem standartiem veicinātu demokrātiju, pamatbrīvības un cilvēktiesību ievērošanu;

8.  nosoda Ēģiptē notikušos teroraktus; izsaka visdziļāko līdzjūtību teroraktu upuru ģimenēm; solidarizējas ar Ēģiptes tautu un atkārtoti apstiprina savu apņemšanos cīnīties pret radikālu ideoloģiju izplatīšanos un teroristu grupām;

9.  atgādina Ēģiptes valdībai, ka Ēģiptes un tās sabiedrības ilgtermiņa labklājība ir cieši saistīta ar universālo cilvēktiesību aizsardzību un ar tādu demokrātisku un pārredzamu iestāžu izveidi un nostiprināšanu, kuras nodarbojas ar iedzīvotāju pamattiesību aizsardzību;

10.  solidarizējas ar lielāko daļu Ēģiptes iedzīvotāju, kuri vēlas izveidot brīvu, stabilu, pārtikušu, iekļaujošu un demokrātisku valsti, kas respektē savas valstiskās un starptautiskās saistības cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā;

11.  pauž nopietnas bažas par to, ka Ēģiptē joprojām tiek ierobežotas demokrātiskās pamattiesības, proti, vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvība, politiskais plurālisms un tiesiskums; aicina izbeigt jebkāda veida vardarbību, kūdīšanu, naida runu, vajāšanu, iebiedēšanu, piespiedu pazušanu un cenzūru, ko pret politiskajiem oponentiem, protestētājiem, žurnālistiem, blogeriem, studentiem, sieviešu tiesību aktīvistiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, LGBTI pārstāvjiem un minoritātēm, tostarp nūbiešiem, vērš Ēģiptes valsts iestādes, drošības spēki un dienesti un citas grupas; nosoda pārmērīgo spēka lietošanu pret protestētājiem; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēkus, kuri miermīlīgi izmantojuši savas tiesības uz vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, un prasa veikt neatkarīgā un pārredzamā veidā izmeklēt visus cilvēktiesību pārkāpumus;

12.  atkārtoti pauž dziļu sašutumu par itāļu pētnieces Giulio Regeni spīdzināšanu un nonāvēšanu un atkārtoti nosoda progresa trūkumu viņas brutālās slepkavības izmeklēšanā; uzsver, ka tas turpinās izdarīt spiedienu uz Eiropas iestādēm, lai tās sadarbotos ar Ēģiptes partneriem, līdz šajā lietā tiek noskaidrota patiesība un vainīgie tiek saukti pie atbildības;

13.  mudina prezidentu Sisi un viņa valdību pildīt savas saistības īstenot patiesu politisko reformu un ievērot cilvēktiesības; uzsver, ka uzticamas un pārredzamas vēlēšanas ir būtiskas demokrātijai, tās garantē 2014. gada Konstitūcija un tās atbilst Ēģiptes starptautiskajām saistībām;

14.  aicina ES un tās dalībvalstis gaidāmajās ANO Cilvēktiesību sesijās un tik ilgi, cik ilgi šī valsts nespēj nodrošināt vērā ņemamus uzlabojumus cilvēktiesību situācijā, ieņemt skaidru, stingru un vienotu nostāju attiecībā uz Ēģipti;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, kā arī Ēģiptes parlamentam un valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0084.
(2) OV C 399, 24.11.2017., 130. lpp.
(3) OV C 300, 18.8.2016., 34. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0044.
(5) OV C 349, 17.10.2017., 41. lpp.
(6) OV C 371 E, 20.12.2011., 5. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika