Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2562(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0100/2018

Rasprave :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0036

Usvojeni tekstovi
PDF 261kWORD 52k
Četvrtak, 8. veljače 2018. - Strasbourg
Ropstvo djece na Haitiju
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. veljače 2018. o dječjem ropstvu na Haitiju (2018/2562(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Haitiju,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu koju su 12. lipnja 2017. dali potpredsjednica Komisije/visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i povjerenik za razvoj povodom Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Vijeća UN-a za ljudska prava u kojem se ističu napreci u području ljudskih prava i izazovi na Haitiju 2017. godine,

–  uzimajući u obzir studiju AKP-a i EU-a sastavljenu u okviru njihove inicijative za djelovanje u području migracija na temu trgovanja ljudima na Haitiju od 20. srpnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće o provedbi na Haitiju, koji je Odbor UN-a za prava djeteta razmotrio 15. siječnja 2016.;

–  uzimajući u obzir Univerzalni periodični pregled UNHCR-a o Haitiju proveden od 31. listopada do 11. studenoga 2016.,

–  uzimajući u obzir UN-ov Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Dopunsku konvenciju UN-a o ukidanju ropstva, trgovine robljem te ustanova i praksi sličnih ropstvu od 7. rujna 1956., a posebno njezin članak 1. točku (d),

–  uzimajući u obzir konvencije Međunarodne organizacije rada br. 182 o najgorim oblicima dječjeg rada i br. 138 o najnižoj dobi za zapošljavanje,

–  uzimajući u obzir 34. sjednicu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a održanu u prosincu 2017. u Port-au-Princeu (Haiti),

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir ciljeve UN-a za održivi razvoj,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Haiti jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu u kojoj su glavni uzroci velikog siromaštva s kojim je suočena snažna korupcija, loša infrastruktura, nedostatna zdravstvena skrb, niska razina obrazovanja i dugogodišnja politička nestabilnost;

B.  budući da je iskorištavanje djece za rad u kućanstvu, koje se često naziva kreolskim terminom „restavek”, sustavna pojava na cijelom Haitiju, do koje dolazi uglavnom zbog teških ekonomskih uvjeta i određenih kulturoloških stavova prema djeci;

C.  budući da je iskorištavanje djece za rad u kućanstvu oblik trgovanja ljudima i suvremenog ropstva koji pogađa otprilike 400 000 djece na Haitiju, od kojih su 60 % djevojčice; budući da mnoga djeca na Haitiju nemaju rodni list i da im prijeti opasnost od trgovanja ljudima i zlostavljanja; budući da je prema UNICEF-u izloženost djece nasilju i zlostavljanju, uključujući tjelesno kažnjavanje i rodno uvjetovano nasilje, znatan problem; budući da su jedna četvrtina žena i jedna petina muškaraca žrtve seksualnog zlostavljanja prije no što napune 18 godina; budući da je 85 % djece u dobi od 2 do 14 godina izloženo nasilnom kućnom odgoju, 79 % njih tjelesnom kažnjavanju, a 16 % ekstremnom tjelesnom kažnjavanju; budući da se procjenjuje da oko 30 000 djece živi u otprilike 750 sirotišta, koja uglavnom vode i financiraju privatnici;

D.  budući da su restaveci obično rođeni u siromašnim ruralnim obiteljima koje nemaju praktički nikakav dohodak te prodaju djecu drugim obiteljima za hranu ili novac;

E.  budući da je vlada Haitija uložila određene napore u rješavanje problema iskorištavanja djece za rad u kućanstvu te je primjerice donijela sveobuhvatni zakon za borbu protiv trgovanja ljudima te mjere za identifikaciju djece i pomaganje djeci u kućnom ropstvu i za podizanje svijesti o tom problemu; budući da je obveza države pružiti roditeljima potporu kako bi mogli ispunjavati svoje dužnosti;

F.  budući da je obrazovanje i školovanje mnoge djece na Haitiju nedostatno; budući da prema podacima UNICEF-a 18 % djece u dobi od 6 do 11 godina na Haitiju ne pohađa osnovnu školu; budući da je otprilike polovica svih Haićana u dobi od 15 i više godina nepismena jer 85 % škola vode privatni subjekti te su one preskupe za obitelji s niskim prihodima; budući da je uragan Matthew znatno utjecao na pristup obrazovanju oštetivši 1 633 od 1 991 škole u najteže pogođenim područjima;

G.  budući da je više od 175 000 ljudi, uključujući desetke tisuća djece, koji su raseljeni nakon uragana Matthew u listopadu 2016., još uvijek živi u vrlo nestabilnim i nesigurnim uvjetima; budući da je u potresu 2010. život izgubilo više od 220 000 ljudi te da je nakon njega raseljeno oko 800 000 djece, zbog čega su mnoga od njih prisiljena na ropstvo;

H.  budući da je Haiti izvorišna, tranzitna i odredišna zemlja za prisilni rad i trgovanje djecom; budući da pojava iskorištavanja djece za rad u kućanstvu ima i međunarodnu dimenziju jer se mnoga djeca s Haitija prodaju u susjednu Dominikansku Republiku;

I.  budući da je nedavni izborni i politički zastoj nakon predsjedničkih izbora 2016. ozbiljno ugrozio sposobnost Haitija da usvoji važne zakone i državni proračun, što je nužno za hvatanje u koštac s hitnim društvenim i gospodarskim izazovima;

J.  budući da je nekažnjavanje na Haitiju potaknuto nedovoljnom odgovornošću službenika te prije svega nedostatkom sustavnih istraga uporabe sile i učestalim nezakonitim ili proizvoljnim uhićenjima od strane policije; budući da se Haiti nalazi na 159. mjestu od 176 zemalja u indeksu korupcije koji sastavlja organizacija Transparency International,

K.  budući da prema UNDP-ovom indeksu ljudskog razvoja Haiti zauzima 163. mjesto te mu je stalno potrebna humanitarna i razvojna pomoć;

L.  budući da je parlament Haitija u rujnu 2017. odobrio državni proračun za 2018. godinu u sklopu kojega su nerazmjerno podignuti porezi za već ionako siromašno stanovništvo, što je dovelo do nasilnih prosvjeda i nemira u glavnom gradu Port-au-Prince; budući da je ministar gospodarstva i financija Patrick Salomon predstavio proračun kojim se, primjerice, daje prednost čišćenju vladinih institucija pred programima javnog zdravlja;

M.  budući da je EU u sklopu 11. Europskog razvojnog fonda Haitiju dodijelio 420 milijuna EUR, stavljajući poseban naglasak na prehranu djece i obrazovanje, kako bi se podupro razvoj djece;

N.  budući da je EU 2017. objavio poziv na podnošenje prijedloga pod francuskim nazivom „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon”, čiji je glavni prioritet bio vraćanje pritvorene djece njihovim biološkim obiteljima ili njihovo smještanje u udomiteljske obitelji;

1.  žali zbog činjenice da su mnoga djeca na Haitiju prisilno udaljena od svojih obitelji u okviru prakse iskorištavanja djece za rad u kućanstvu i da su podvrgnuta prisilnom radu; poziva na okončanje te prakse;

2.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog trajnog kršenja ljudskih prava, uključujući rodno uvjetovano nasilje, nezakonita pritvaranja i praksu iskorištavanja djece kao restaveka na Haitiju; poziva vladu Haitija da prioritizira zakonodavne mjere, posebno reformu kaznenog zakona, radi borbe protiv takvih problema te da ujedno ponovno uspostavi ključne ustanove u zemlji koje su prestale s radom zbog nedavne političke blokade, kako bi se provele hitne reforme;

3.  poziva vladu Haitija da hitno provede mjere za uklanjanje slabih točaka koje su dovele do kućnog ropstva djece, uključujući zaštitu djece koja su žrtve zanemarivanja, zlostavljanja, nasilja i dječjeg rada;

4.  poziva EU i njegove države članice da dodatno pomognu Haitiju u provedbi mjera za zaštitu djece, uključujući programe i partnerstva usmjerene na suzbijanje nasilja, zlostavljanja i izrabljivanja djece; poziva vladu Haitija da postavi kao prioritet i uspostavi primjereno financirane postupke za okončanje prakse iskorištavanja djece za rad u kućanstvu, uključujući osposobljavanje socijalnih službi kako bi se pomoglo u izbavljivanju djece restaveka iz obitelji koje ih zlostavljaju i kako bi im se osigurala rehabilitacija koja odgovara njihovim fizičkim i psihološkim potrebama;

5.  poziva vladu Haitija da uspostavi upravni sustav kojim će se zajamčiti upis sve djece u matičnu knjigu rođenih odmah pri rođenju, kao i mjere za registraciju osoba koje nisu upisane u maticu pri rođenju te za registraciju boravišta takvih pojedinaca;

6.  potiče vlasti Haitija i donatore da veće financijske resurse koji se trenutačno troše na skupa sirotišta loše kvalitete preusmjere u usluge koje se pružaju unutar zajednice, kojima se jačaju sposobnosti obitelji i zajednica da pružaju odgovarajuću skrb svojoj djeci;

7.  poziva vladu Haitija i ostatak država članica EU-a da, gdje je to primjenjivo, bez zadrške ratificiraju sljedeće konvencije koje su ključne za borbu protiv trgovanja djecom i dječjeg ropstva:

   Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima te pristanak na istrage i međudržavne postupke,
   Međunarodnu konvenciju UN-a o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka,
   Konvenciju protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,
   Rimski statut;

8.  poziva na to da se u okviru razvojne pomoći EU-a posebna pozornost posveti pomaganju hitnoj reformi pravosudnog sustava i osposobljavanju tužitelja i sudaca za rješavanje slučajeva silovanja i seksualnog nasilja, kako bi se zajamčilo da su policijski i pravosudni službenici osposobljeni za nepristrano postupanje sa ženama i djevojčicama koje prijave rodno uvjetovano nasilje;

9.  napominje da je parlament Haitija u rujnu 2017. donio godišnji proračun; ističe nedavni napredak ostvaren u vezi s pravom na obrazovanje, posebno s pomoću programa univerzalnog, besplatnog i obveznog obrazovanja, koji zahtijeva sustav efektivnog praćenja i provedbe te trajni financijski doprinos, kako u sklopu državnog proračuna Haitija tako i u sklopu razvojne pomoći EU-a; poziva na to da se u okviru sljedećeg Europskog razvojnog fonda i Nacionalnog okvirnog programa za Haiti posveti veća pozornost dobrobiti i rehabilitaciji djece restaveka, uključujući i djecu u najnepovoljnijem položaju, djecu s invaliditetom, djecu s poteškoćama u učenju i djecu iz ruralnih područja, među ostalim i s pomoću redovitih zajedničkih izvješća o napretku u vezi s poduzetim mjerama i njihovom djelotvornošću u rješavanju problema iskorištavanja djece za rad u kućanstvu;

10.  očekuje da će EU i njegove države članice, koje su obećale pomoć Haitiju nakon uragana Matthew, ispuniti svoja obećanja i pomoći zemlji da prevlada svoje dugoročne izazove;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, institucijama Cariforuma, vladama i parlamentima Haitija i Dominikanske Republike i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti