Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2562(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0100/2018

Debates :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0036

Pieņemtie teksti
PDF 412kWORD 52k
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra
Bērnu verdzība Haiti
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par bērnu verdzību Haiti (2018/2562(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Haiti,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Attīstības komisāra 2017. gada 12. jūnija kopīgo paziņojumu saistībā ar Pasaules dienu pret bērnu darbu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes gada ziņojumu, kurā uzsvērta virzība un problēmas cilvēktiesību jomā Haiti 2017. gadā,

–  ņemot vērā organizācijas “ĀKK un ES rīcība migrācijas jomā” (ACP-EU migration action) 2017. gada 20. jūlija pētījumu par cilvēku tirdzniecību Haiti,

–  ņemot vērā Haiti īstenošanas ziņojumu, ko 2016. gada 15. janvārī izskatīja ANO Bērnu tiesību komiteja,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) no 2016. gada 31. oktobra līdz 11. novembra vispārējo periodisko pārskatu par Haiti,

–  ņemot vērā Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ANO fakultatīvo protokolu,

–  ņemot vērā Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā ANO 1956. gada 7. septembra Papildu Konvenciju par verdzības, vergu tirdzniecības un verdzībai līdzīgu institūtu un paražu izskaušanu, jo īpaši tās 1. panta pirmās daļas d) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 182 par ļaunākajām bērnu darba formām un SDO Konvenciju Nr. 138 par minimālo vecumu, no kura persona drīkst būt nodarbināta vai strādāt,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 34. sesiju 2017. gada decembrī Portoprensā (Haiti),

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus,

–  ņemot vērā ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Haiti ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm ar augstu korupcijas līmeni, sliktu infrastruktūru, veselības aprūpes trūkumu, zemu izglītības līmeni un vēsturiski politisku nestabilitāti, kas ir galvenie sabiedrību kropļojošās nabadzības cēloņi;

B.  tā kā bērnu izmantošana par mājkalpotājiem, ko kreolu valodā bieži dēvē par restavek, sistemātiski notiek visā Haiti un pastāv galvenokārt grūto ekonomisko apstākļu un kultūras noteiktas attieksmes pret bērniem dēļ;

C.  tā kā restavek ir iekšzemes bērnu tirdzniecības un mūsdienu verdzības forma, kas skar aptuveni 400 000 Haiti bērnu, no kuriem 60 % ir meitenes; tā kā daudziem Haiti bērniem nav dzimšanas apliecības un draud iespēja tikt tirgotiem un ļaunprātīgi izmantotiem; tā kā saskaņā ar UNICEF bērnu eksponētība vardarbībai un ļaunprātīgai izmantošanai, tostarp miesas sodiem un ar dzimumu saistītai vardarbībai, ir būtiska problēma; tā kā viena no četrām sievietēm un viens no pieciem vīriešiem cieš no seksuālas vardarbības pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas; tā kā 85 % bērnu vecumā no 2 līdz 14 gadiem cieš no vardarbīgas disciplīnas mājās, 79 % cieš no miesas sodiem un 16 % no smagiem miesas sodiem; tā kā aptuveni 30 000 bērnu dzīvo aptuveni 750 galvenokārt privāti vadītos un finansētos bērnunamos;

D.  tā kā restavek bērni parasti nāk no nabadzīgām lauku ģimenēm, kurām ir maz vai nav vispār nekādu iespēju palielināt ienākumus un kuras pārdod bērnu citai ģimenei apmaiņā pret pārtiku vai naudu;

E.  tā kā Haiti valdība ir pielikusi zināmas pūles, lai cīnītos pret restavek bērnu ekspluatāciju, piemēram, pieņemot visaptverošu likumu cilvēku tirdzniecības apkarošanai, pasākumus, lai apzinātu mājkalpībā nodotos bērnus, palīdzētu viņiem un uzlabotu informētību; tā kā valsts pienākums ir sniegt vecākiem atbalstu, lai viņi varētu pildīt savus pienākumus;

F.  tā kā daudzi Haiti bērni nesaņem pietiekamu izglītību un skološanu; tā kā saskaņā ar UNICEF datiem 18 % Haiti bērnu vecumā no 6 līdz 11 gadiem neapmeklē pamatskolu; tā kā aptuveni puse no visiem Haiti iedzīvotājiem, kas vecāki par 15 gadiem, ir analfabēti, 85 % skolu ir privātas un pārmērīgi dārgas ģimenēm ar zemiem ienākumiem; tā kā viesuļvētra “Metjū” būtiski ietekmēja piekļuvi izglītībai, vissmagāk skartajās teritorijās radot postījumus 1633 skolām no 1991;

G.  tā kā vairāk nekā 175 000 cilvēku, tostarp desmitiem tūkstošu bērnu, kas tika pārvietoti pēc 2016. gada oktobra viesuļvētras “Metjū”, joprojām dzīvo ārkārtīgi nestabilos un nedrošos apstākļos; tā kā 2010. gada zemestrīce prasīja vairāk nekā 220 000 dzīvību un tās dēļ tika pārvietoti apmēram 800 000 bērnu, kā rezultātā daudzi piespiedu kārtā nonāca verdzībā;

H.  tā kā Haiti ir piespiedu darba un bērnu tirdzniecības izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts; tā kā restavek parādībai ir arī starptautiska dimensija, daudziem Haiti bērniem tiekot pārdotiem uz kaimiņu Dominikānas Republiku;

I.  tā kā nesenais vēlēšanu un politiskais strupceļš pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanām nopietni kavēja Haiti spēju pieņemt galvenos tiesību aktus un valsts budžetu, lai risinātu steidzamas sociālās un ekonomiskās problēmas;

J.  tā kā nesodāmību Haiti ir veicinājis ierēdņu pārskatatbildības trūkums un jo īpaši tas, ka nenotiek sistemātiskas izmeklēšanas par policijas spēka lietošanu un plaša mēroga nelikumīgām vai patvaļīgām aizturēšanām; tā kā Transparency International korupcijas indeksā Haiti ir ierindota 159. vietā no 176 valstīm;

K.  tā kā ANO Attīstības programmas (UNDP) tautas attīstības indeksā Haiti ir ierindota 163. vietā un tai nepārtraukti ir vajadzīga humānā un attīstības palīdzība;

L.  tā kā 2017. gada septembrī Haiti parlaments apstiprināja 2018. gada budžetu, jau tā trūcīgajiem iedzīvotājiem nesamērīgi palielinot nodokļus, kas noveda pie vardarbīgām demonstrācijām un dumpjiem galvaspilsētā Portoprensā; tā kā ekonomikas un finanšu ministrs Patrick Salomon iepazīstināja ar budžetu, kurā, piemēram, valdības iestāžu tīrīšana ir noteikta par prioritāti salīdzinājumā ar sabiedrības veselības programmām;

M.  tā kā ES ir piešķīrusi Haiti EUR 420 miljonus 11. Eiropas Attīstības fonda ietvaros, īpašu uzmanību pievēršot bērnu uzturam un izglītībai, lai atbalstītu bērnu attīstību;

N.  tā kā ES 2017. gadā izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kura nosaukums franču valodā ir “La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon” (“Bērnu tiesību veicināšana un tādu bērnu aizsardzība, kas bijuši ekspluatācijas, diskriminācijas, vardarbības un pamešanas upuri”) un kura galvenā prioritāte ir atgriezt ieslodzītos bērnus bioloģiskajās ģimenēs vai ievietot tos audžuģimenēs,

1.  pauž nožēlu par to, ka sakarā ar restavek parādību liels skaits Haiti bērnu vardarbīgi tiek aizvesti no ģimenēm un tiek izmantoti piespiedu darbā; prasa izbeigt šādu praksi;

2.  pauž dziļas bažas par nepārtrauktajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp vardarbību dzimuma dēļ, nelikumīgām aizturēšanām un bērnu paverdzināšanu (restavek) Haiti; aicina Haiti valdību par prioritāriem noteikt likumdošanas pasākumus, proti, Kriminālkodeksa reformu, lai apkarotu šādas parādības, vienlaikus steidzamu reformu veikšanai atjaunojot valsts galvenās iestādes, kuru darbība ir apstājusies nesenā politiskā strupceļa rezultātā;

3.  aicina Haiti valdību steidzami īstenot pasākumus, lai novērstu vājās vietas, kas noved pie bērnu mājkalpības, tostarp nodrošināt to bērnu aizsardzību, kas cietuši no nevērības, ļaunprātīgas izmantošanas, vardarbību un bērnu darba;

4.  aicina ES un tās dalībvalstis turpināt palīdzēt Haiti īstenot pasākumus, kas aizsargā bērnus, tostarp programmas un partnerības, kuru mērķis ir apkarot vardarbību, izmantošanu un bērnu ekspluatāciju; aicina Haiti valdību noteikt par prioritāti un izveidot pietiekami finansētas procedūras restavek prakses izbeigšanai, tostarp apmācot sociālos dienestus, lai palīdzētu restavek bērnus izņemt no ģimenēm, kur notiek izmantošana, un nodrošinātu viņiem rehabilitāciju, kas apmierinātu viņu fiziskās un psiholoģiskās vajadzības;

5.  aicina Haiti valdību izveidot administratīvu sistēmu, kas nodrošina visu jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kā arī pasākumus, lai reģistrētu tos, kuri nav reģistrēti piedzimstot, un lai reģistrētu dzīvesvietu;

6.  mudina Haiti iestādes un līdzekļu devējus novirzīt lielus resursus, ko pašreiz tērē dārgiem, bet zemas kvalitātes bērnunamiem, uz kopienas sniegtiem pakalpojumiem, kas stiprina ģimeņu un kopienu spējas pienācīgi rūpēties par saviem bērniem;

7.  aicina Haiti valdību un attiecīgās pārējās ES dalībvalstis bez atrunām ratificēt šādas konvencijas, kas ir būtiskas cīņā pret bērnu tirdzniecību un paverdzināšanu:

   Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām fakultatīvo protokolu un piedalīties izmeklēšanas un starpvalstu procedūrās;
   Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu;
   Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu;
   Romas Statūtus;

8.  aicina ES attīstības palīdzībā īpašu uzmanību veltīt tam, lai palīdzētu veikt steidzamu tiesu sistēmas reformu un apmācītu prokurorus un tiesnešus vest lietas saistībā ar izvarošanu un seksuālu vardarbību, nodrošinot policijas un tiesu iestāžu prasmes objektīvi apieties ar sievietēm un meitenēm, kas ziņo par vardarbību dzimuma dēļ;

9.  norāda, ka Haiti parlaments 2017. gada septembrī pieņēma gada budžetu; uzsver nesen panākto progresu attiecībā uz tiesībām uz izglītību, jo īpaši izmantojot Vispārējas, brīvas un obligātas izglītības programmu, kas paredz gan efektīvas uzraudzības sistēmu, gan izpildes nodrošināšanu un stabilu finansējumu gan no Haiti valsts budžeta, gan no ES attīstības palīdzības; prasa nākamajā EAF un Haiti Valsts indikatīvajā programmā lielāku uzmanību pievērst restavek bērnu, tostarp to, kuri atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā, kuriem ir invaliditāte vai mācīšanās grūtības un kuri dzīvo lauku rajonos, labjutībai un rehabilitācijai, tostarp sniedzot regulārus kopīgos progresa ziņojumus par veiktajiem pasākumiem un to efektivitāti restavek parādības apkarošanā;

10.  sagaida, ka ES un tās dalībvalstis, kuras apņēmās sniegt palīdzību Haiti pēc viesuļvētras “Metjū”, pildīs savus solījumus un palīdzēs šai valstij pārvarēt tās ilgtermiņa problēmas;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ĀKK un ES Ministru padomei, Cariforum institūcijām, Haiti un Dominikānas Republikas valdībām un parlamentiem un ANO ģenerālsekretāram.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika