Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2562(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0100/2018

Dibattiti :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Votazzjonijiet :

PV 08/02/2018 - 12.3

Testi adottati :

P8_TA(2018)0036

Testi adottati
PDF 271kWORD 53k
Il-Ħamis, 8 ta' Frar 2018 - Strasburgu Verżjoni finali
L-iskjavitù tat-tfal fil-Haiti
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Frar 2018 dwar l-iskjavitù tat-tfal fil-Haiti (2018/2562(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Haiti,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tat-12 ta' Ġunju 2017 fl-okkażjoni tal-Jum Dinji Kontra t-Tħaddim tat-Tfal, maħruġa mill-Viċi President tal-Kummissjoni / r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissarju għall-Iżvilupp,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU li jiġbed l-attenzjoni fuq l-avvanzi u l-isfidi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Haiti fl-2017,

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Azzjoni AKP-UE għall-Migrazzjoni (ACP-EU Migration Action) tal-20 ta' Lulju 2017 dwar it-traffikar tal-bnedmin fil-Haiti,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Haiti eżaminat mill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal fil-15 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra l-Eżami Perjodiku Universali tal-UNHCR dwar il-Haiti, li sar bejn il-31 ta' Ottubru - l-11 ta' Novembru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Fakultattiv tan-NU għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Furzat,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Supplimentari tan-NU dwar l-Abolizzjoni tal-Iskjavitù, il-Kummerċ tal-Iskjavi, u Istituzzjonijiet u Prattiki Simili għall-Iskjavitù tas-7 ta' Settembru 1956, b'mod partikolari l-Artikolu 1(d) tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 182 tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) dwar l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal u l-Konvenzjoni 138 tal-ILO dwar l-età minima għax-xogħol,

–  wara li kkunsidra l-34 sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE ta' Diċembru 2017 f'Port-au-Prince, il-Haiti,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Haiti huwa fost l-ifqar pajjiżi fid-dinja, u l-faqar li qed jifnih ġej primarjament mill-korruzzjoni serja, l-infrastruttura fqira, in-nuqqas ta' kura tas-saħħa, il-livelli baxxi ta' edukazzjoni u l-instabbiltà politika storika;

B.  billi l-użu tat-tfal bħala sefturi, magħrufa bit-terminu Kreol "Restavek", huwa sistematiku fil-Haiti kollu u jeżisti l-aktar minħabba l-kundizzjonijiet ekonomiċi diffiċli u ċerti attitudnijiet kulturali fil-konfront tat-tfal;

C.  billi l-fenomenu tar-Restavek huwa forma ta' traffikar domestiku u skjavitù moderna li taffettwa madwar 400 000 tifel u tifla fil-Haiti, 60 % minnhom bniet; billi ħafna tfal Haitjani ma jkollhomx ċertifikati tat-twelid u jirriskjaw traffikar u abbuż; billi, skont l-UNICEF, it-tfal ikunu esposti għal vjolenza u abbuż, fosthom swat u vjolenza sessista, u din hi problema sostanzjali; billi waħda minn kull erba' nisa u wieħed minn kull ħamest irġiel jisfaw vittmi ta' abbuż sesswali qabel ma jagħlqu t-18-il sena; billi 85 % tat-tfal ta' bejn sentejn u 14-il sena huma vittmi ta' dixxiplina vjolenti fi djarhom, 79 % jaqilgħu s-swat u 16 % jsofru swat estrem; billi huwa stmat li 30 000 tifel u tifla jgħixu f'madwar 750 orfanatrofju, il-biċċa l-kbira minnhom immexxija u ffinanzjati mill-privat;

D.  billi, tipikament, it-tfal Restavek ikunu twieldu f'familji rurali foqra li ftit jew xejn ikollhom mezzi ta' introjtu u jbigħu tifel jew tifla lil familja oħra bi tpartit ma' ikel jew flus;

E.  billi l-Gvern tal-Haiti għamel xi sforzi biex jindirizza l-isfruttament tat-tfal Restavek, bħall-adozzjoni ta' liġi komprensiva għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, miżuri biex jiġu identifikati u megħjuna t-tfal li jkunu qed jagħmluha ta' sefturi, u kampanji ta' sensibilizzazzjoni; billi l-Istat għandu l-obbligu li jgħin lill-ġenituri sabiex ikunu jistgħu jonoraw ir-responsabbiltajiet tagħhom;

F.  billi ħafna tfal Haitjani ma jirċevux biżżejjed edukazzjoni u tagħlim; billi, skont l-UNICEF, 18 % tat-tfal Haitjani ta' bejn sitt snin u 11-il sena ma jmorrux skola; billi madwar nofs il-Haitjani minn 15-il sena 'l fuq huma illitterati, peress li 85 % tal-iskejjel huma mmexxija minn entitajiet privati u huma għaljin wisq għall-familji bi dħul baxx; billi l-uragan Matthew ħalla impatt sinifikanti fuq l-aċċess għall-edukazzjoni, u fl-aktar żoni milquta għamel ħsara f'1 633 minn 1 991 skola;

G.  billi aktar minn 175 000 persuna, fosthom għexieren ta' eluf ta' tfal, spostati wara l-uragan Matthew ta' Ottubru 2016, għadhom qed jgħixu f'kundizzjonijiet estremament prekarji u perikolużi; billi t-terremot tal-2010 ħasad il-ħajja ta' aktar minn 220 000 ruħ u sposta madwar 800 000 tifel u tifla, b'tali mod li ħafna ġew imġiegħla jsiru skjavi;

H.  billi l-Haiti huwa pajjiż ta' sors, tranżitu u destinazzjoni għax-xogħol furzat u t-traffikar tat-tfal; billi l-fenomenu tar-Restavek għandu wkoll dimensjoni internazzjonali, u ħafna tfal Haitjani jiġu ttraffikati mill-Haiti lejn ir-Repubblika Dominicana, pajjiż ġar tiegħu;

I.  billi l-impass elettorali u politiku reċenti wara l-elezzjoni presidenzjali tal-2016 fixkel serjament il-kapaċità tal-Haiti li japprova liġijiet essenzjali u baġit nazzjonali biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali u ekonomiċi urġenti;

J.  billi l-impunità fil-Haiti ġejja min-nuqqas ta' responsabbiltà tal-uffiċjali, u b'mod partikolari n-nuqqas sistematiku ta' investigazzjonijiet dwar l-użu tal-forza u l-għadd kbir ta' arresti illegali jew arbitrarji min-naħa tal-pulizija; billi l-Haiti jokkupa l-159 post minn 176 pajjiż fl-Indiċi tal-Korruzzjoni ta' Transparency International;

K.  billi l-Haiti jokkupa l-163 post fl-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem tal-UNDP u qiegħed fi bżonn kontinwu ta' għajnuna umanitarja u għajnuna għall-iżvilupp;

L.  billi, f'Settembru 2017, il-parlament tal-Haiti approva baġit nazzjonali għas-sena 2018 li jiġbor ammont sproporzjonat ta' taxxi migħand poplu li diġà huwa fqir, u li wassal għal dimostrazzjonijiet u rewwixti vjolenti fil-belt kapitali, Port-au-Prince; billi l-Ministru tal-Ekonomija u l-Finanzi, Patrick Salomon, ippreżenta baġit li, pereżempju, jagħti aktar prijorità lit-tindif tal-istituzzjonijiet tal-gvern milli lill-programmi tas-saħħa pubblika;

M.  billi l-UE allokat EUR 420 miljun lill-Haiti fil-qafas tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp, b'enfasi partikolari fuq in-nutrizzjoni tat-tfal u l-edukazzjoni b'appoġġ għall-iżvilupp tat-tfal;

N.  billi, fl-2017, l-UE nediet sejħa għal proposti taħt it-titlu Franċiż ta' "La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d'exploitation, discrimination, violence et abandon" li l-prijorità ewlenija tagħha kienet li t-tfal skjavi jitreġġgħu lura għand il-familji bijoloġiċi tagħhom jew jitqiegħdu f'familji li jieħdu ħsiebhom;

1.  Jiddeplora l-fatt li għadd kbir ta' tfal fil-Haiti jittieħdu bil-forza mingħand il-familji tagħhom bħala parti mill-fenomenu tar-Restavek u jiġu soġġetti għal xogħol furzat; jappella biex din il-prattika tintemm;

2.  Jesprimi tħassib serju dwar il-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem fil-Haiti, inklużi l-vjolenza sessista, l-arresti illegali u l-prattika li t-tfal jinżammu skjavi bħala Restaveks; jistieden lill-Gvern Haitjan jagħti prijorità lill-miżuri leġiżlattivi – partikolarment lir-riforma tal-Kodiċi Kriminali – biex jiġu miġġielda dawn il-problemi, filwaqt li jerġa' jistabbilixxi l-istituzzjonijiet ewlenin li staġnaw minħabba l-impass politiku reċenti fil-pajjiż, sabiex isiru r-riformi urġenti li hemm bżonn;

3.  Jistieden lill-Gvern tal-Haiti jimplimenta miżuri urġenti sabiex jiġu indirizzati l-vulnerabbiltajiet li jwasslu biex it-tfal jagħmluha ta' sefturi, u anke biex jitħarsu dawk vittmi ta' negliġenza, abbuż, vjolenza u tħaddim tat-tfal;

4.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jkomplu jgħinu lill-Haiti jimplimenta miżuri li jipproteġu t-tfal, inklużi programmi u sħubijiet għall-ġlieda kontra l-vjolenza, l-abbuż u l-isfruttament tat-tfal; jistieden lill-Gvern tal-Haiti jipprijoritizza u jistabbilixxi proċeduri b'riżorsi biżżejjed biex tintemm il-prattika tar-Restavek, fosthom it-taħriġ tas-servizzi soċjali biex it-tfal Restavek jittieħdu mingħand il-familji abbużivi u tingħatalhom ir-riabilitazzjoni fiżika u psikoloġika li jkollhom bżonn;

5.  Jistieden lill-Gvern Haitjan jimplimenta sistema amministrattiva li tiggarantixxi li t-trabi kollha jiġu reġistrati mat-twelid, kif ukoll miżuri biex jiġu reġistrati dawk li ma jkunux ġew reġistrati mat-twelid u biex jiġi reġistrat fejn joqogħdu;

6.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Haitjani u lid-donaturi jaqbdu r-riżorsi kbar li qed jintefqu bħalissa fuq orfanatrofji li jiswew ħafna flus – iżda huma ta' kwalità fqira – u jqiegħduhom f'servizzi bbażati fil-komunità li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-familji u l-komunitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom b'mod adegwat;

7.  Jistieden lill-Gvern tal-Haiti u lill-Istati Membri tal-UE li għad fadal biex – jekk applikabbli – jirratifikaw mingħajr riżervi l-konvenzjonijiet li ġejjin, li huma essenzjali fil-ġlieda kontra t-traffikar u l-iskjavitù tat-tfal:

   il-Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali u l-parteċipazzjoni fl-inkjesti u l-proċeduri interstatali,
   il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Furzat,
   il-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti,
   l-Istatut ta' Ruma;

8.  Jappella biex l-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp tagħti attenzjoni partikolari lill-assistenza fir-rigward ta' riforma urġenti tas-sistema ġudizzjarja u lit-taħriġ tal-prosekuturi u l-imħallfin fit-trattament ta' każijiet ta' stupru u vjolenza sesswali, billi jiġi żgurat li l-pulizija u l-ġudikatura jkunu mħarrġa biex iġibu ruħhom b'mod imparzjali ma' nisa u tfajliet li jirrappurtaw vjolenza sessista;

9.  Jinnota li l-parlament Haitjan approva baġit annwali f'Settembru 2017; jissottolinja l-progress reċenti li sar fir-rigward tad-dritt għall-edukazzjoni, b'mod partikolari permezz tal-Programm "Universal, Free and Compulsory Education", li jirrikjedi kemm sistema ta' monitoraġġ u infurzar effikaċi kif ukoll sforz finanzjarju sostnut mill-baġit nazzjonali tal-Haiti u mill-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp; jappella biex, fil-qafas li jmiss tal-FEŻ u l-Programm Indikattiv Nazzjonali tal-Haiti, tingħata aktar attenzjoni għall-benessri u r-riabilitazzjoni tat-tfal Restavek, inklużi l-aktar tfal żvantaġġati, it-tfal b'diżabilità, dawk li għandhom diffikultajiet fit-tagħlim u dawk li jgħixu f'żoni rurali, anke permezz ta' rapport konġunt regolari dwar il-progress fuq il-miżuri meħuda u l-effikaċja tagħhom fil-ġlieda kontra l-fenomenu tar-Restavek;

10.  Jistenna li l-UE u l-Istati Membri tagħha, li wiegħdu għajnuna lill-Haiti wara l-uragan Matthew, jonoraw l-impenji tagħhom u jgħinu lill-pajjiż jegħleb l-isfidi persistenti tiegħu;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill tal-Ministri AKP-UE, lill-istituzzjonijiet tal-Cariforum, lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Haiti u r-Repubblika Dominicana u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza