Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0274(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0132/2017

Předložené texty :

A8-0132/2017

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0037

Přijaté texty
PDF 399kWORD 44k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Záruční fond pro vnější vztahy ***I
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0582),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0374/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0132/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě,  Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
P8_TC1-COD(2016)0274

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/409.)

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí