Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0274(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0132/2017

Indgivne tekster :

A8-0132/2017

Forhandlinger :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0037

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 48k
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg
Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland ***I
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. februar 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0582),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 209 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0374/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. december 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0132/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. februar 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland
P8_TC1-COD(2016)0274

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/409.)

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik