Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0274(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0132/2017

Texte depuse :

A8-0132/2017

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0037

Texte adoptate
PDF 325kWORD 48k
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg
Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0582),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 209 și 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0374/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 1 decembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru comerț internațional (A8-0132/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 februarie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe
P8_TC1-COD(2016)0274

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/409.)

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate