Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0275(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0135/2017

Předložené texty :

A8-0135/2017

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0038

Přijaté texty
PDF 401kWORD 44k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I
P8_TA(2018)0038A8-0135/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0583),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0376/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu v polovině období týkajícím se provádění rozhodnutí č. 466/2014/EU, pokud jde o záruku EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0584),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0135/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
P8_TC1-COD(2016)0275

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2018/412.)

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí