Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0082/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0040

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 45k
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne
P8_TA(2018)0040RC-B8-0082/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(1),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2016 edistymiskertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 2. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Turkin viimeaikaisista tapahtumista, heidän 14. heinäkuuta 2017 vuosi Turkissa tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen antamansa julkilausuman ja heidän 13. maaliskuuta 2017 antamansa julkilausuman Venetsian komission lausunnosta, joka koski Turkin perustuslain muuttamista ja viimeaikaisia tapahtumia,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) lehdistötiedottajan 8. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon ilmoituksesta, joka koski Amnesty Internationalin Turkin-osaston puheenjohtajan Taner Kılıçin pidättämistä, 8. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon ihmisoikeusaktivistien pidättämisestä Turkin Büyükada-saarella ja 26. lokakuuta 2017 antaman lausunnon Turkissa vireillä olevista ihmisoikeustapauksista,

–  ottaa huomioon 25. heinäkuuta 2017 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 2. marraskuuta 2017 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle toimittamat kirjalliset havainnot kahdestatoista vetoomuksesta, joissa käsitellään Turkin parlamentin jäsenten sananvapautta ja oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen, sekä hänen 10. lokakuuta 2017 toimittamansa kirjalliset havainnot kymmenestä vetoomuksesta, joissa käsitellään toimittajien sananvapautta ja oikeutta vapauteen Turkissa,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2156 (2017) demokraattisten instituutioiden toiminnasta Turkissa,

–  ottaa huomioon oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, jotka kuuluvat unionin perusarvoihin ja koskevat myös kaikkia unionin ehdokasmaita,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa tuominneensa jyrkästi 15. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen; ottaa huomioon, että Turkin parlamentti jatkoi 18. tammikuuta 2018 poikkeustilaa jälleen kolmella kuukaudella; katsoo, että poikkeustilaa käytetään nykyisin toisinajattelun vaientamiseen ja se ylittää selvästi toimenpiteet, jotka olisivat oikeutettuja kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumiseksi; toteaa, että hätätoimien olisi kansainvälisen oikeuden mukaan oltava laajuudeltaan ja kestoltaan välttämättömiä ja oikeasuhteisia;

B.  toteaa, että Turkki on unionin tärkeä kumppani ja ehdokasmaana sen odotetaan kunnioittavan erittäin korkeita demokratianormeja, kuten ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, perusvapauksia ja kaikkien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

C.  toteaa, että yliopistojen rauhanvetoomuksen 148 allekirjoittajaa ovat saaneet syytteen terroristisen propagandan levittämisestä ja joutuvat tuomioistuimen kuultaviksi toukokuussa 2018;

D.  toteaa, että Euroopan journalistiliiton mukaan 148 toimittajaa on yhä vankilassa vallankaappausyrityksen jälkeen; toteaa, että poliittisia toisinajattelijoita pyritään edelleen vaientamaan sosiaalisessa mediassa; ottaa huomioon, että 449 henkilöä pidätettiin heidän esitettyään sosiaalisessa mediassa kommentteja, joissa arvosteltiin Turkin hallituksen sotilaallista väliintuloa Syyriassa Afrinin erillisalueella; toteaa, että Amnesty Internationalin mukaan Turkin viranomaiset ovat lakkauttaneet satoja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja sulkeneet yli 160 yleisradioyrityksen, sanoma- ja aikakauslehden, kustantamon ja jakeluyhtiön toimitilat;

E.  toteaa, että Turkin viranomaiset ovat erottaneet heinäkuusta 2016 lähtien kaikkiaan 107 000 henkilöä työpaikoistaan; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston suosituksesta perustettu poikkeustilan aikaisia käytäntöjä käsittelevä tutkintakomissio on ottanut 18. tammikuuta 2018 mennessä vastaan 104 789 vetoomusta mutta tehnyt toistaiseksi päätöksen vasta 3 110 tapauksessa ja että päätökset eivät ole olleet julkisia;

F.  toteaa, että toimeenpanovallan käyttäjä on viime vuosina ulottanut valvontansa oikeuslaitokseen ja syyttäjälaitokseen ja että tuomareiden ja syyttäjien pidätykset, erottamiset ja mielivaltaiset siirrot ovat yleistyneet ja asianajajia vastaan tehdään toistuvasti iskuja;

G.  toteaa, että Human Rights Association -järjestön tietojen mukaan kaikkiaan 2 278 ihmistä joutui kidutuksen ja pahoinpitelyn uhriksi vuoden 2017 ensimmäisten 11 kuukauden aikana;

H.  katsoo maan kaakkoisosan tilanteen olevan edelleen äärimmäisen huolestuttava; toteaa, että heinäkuusta 2015 lähtien noin 2 500 ihmisen on raportoitu saaneen surmansa turvallisuusoperaatioissa ja noin puolen miljoonan ihmisen joutuneen siirtymään asuinseudultaan; ottaa huomioon, että 68 kurdikaupunginjohtajaa on edelleen vangittuina;

I.  toteaa, että pidätettyjen toimittajien joukossa ovat esimerkiksi saksalaisturkkilainen toimittaja Deniz Yücel, tutkija ja kolumnisti Mehmet Altan ja toimittaja Şahin Alpay sekä lukuisia Cumhuriyet-päivälehden toimittajia ja työntekijöitä, mukaan lukien Ahmet Şık;

J.  toteaa, että sen jälkeen, kun useiden parlamentin jäsenten koskemattomuus oli pidätetty, monet opposition kansanedustajat ovat joutuneet oikeudenkäynteihin ja pidätetyiksi; toteaa, että pidätettyinä on edelleen kymmenen parlamentin jäsentä, kuten HDP-puolueen yhteispuheenjohtajat Figen Yüksekdağ ja Selahattin Demirtaş, jota ei päästetty tuomioistuimeen turvallisuussyistä, ja CHP-puolueen kansanedustaja Enis Berberoğlu, ja että kuusi kansanedustajaa on joutunut Turkin parlamentin äänestystuloksen perusteella luopumaan valtakirjastaan, heidän joukossaan Saharov-palkinnon saanut Leyla Zana;

K.  ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset pidättivät heinäkuussa 2017 kymmenen ihmisoikeusaktivistia (the Istanbul Ten), jotka vapautettiin myöhemmin takuita vastaan; ottaa huomioon, että istanbulilainen tuomioistuin perui 1. helmikuuta 2018 oman päätöksensä Amnesty Internationalin Turkin-osaston puheenjohtajan Taner Kılıçin vapauttamisesta ja pitää hänet vangittuna oikeudenkäynnin ajan;

L.  toteaa, että yksi Turkin tärkeimmistä kansalaisyhteiskunnan johtohahmoista, Osman Kavala, pidätettiin 18. lokakuuta 2017 ja että hän on ollut siitä saakka vankeudessa syytettynä yrityksestä syrjäyttää hallitus, koska hän tuki Gezi-puistossa joulukuussa 2013 järjestettyjä mielenosoituksia;

M.  ottaa huomioon, että Ankaran kuvernöörin virasto päätti 19. marraskuuta 2017 kieltää kaikki hlbti-järjestöjen tapahtumat rajoittamattomaksi ajaksi;

N.  ottaa huomioon, että vaikka Turkin perustuslaissa määrätään uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta ja vapaudesta levittää yksityisesti uskonnollisia aatteita ja kielletään uskontoon perustuva syrjintä, uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuu edelleen sanallisia ja fyysisiä hyökkäyksiä, leimaamista ja sosiaalista painetta kouluissa ja julkisessa elämässä, niitä syrjitään ja niillä on ongelmia, jotka liittyvät pyhätön perustamiseen laillisesti;

O.  ottaa huomioon, että Turkin demokratia-, oikeusvaltio-, ihmisoikeus- ja lehdistönvapaustilanteen vuoksi maan liittymistä valmistelevaa rahoitusta on leikattu 105 miljoonalla eurolla siitä, mitä komissio alun perin ehdotti unionin talousarvioon vuodeksi 2018, ja 70 miljoonaa euroa on sen lisäksi otettu varaukseen, kunnes maa toteuttaa mitattavissa olevia riittäviä parannuksia näissä asioissa;

P.  muistuttaa kehottaneensa marraskuussa 2016 jäädyttämään Turkin liittymisprosessin ja heinäkuussa 2017 keskeyttämään sen, jos perustuslain muutokset pannaan täytäntöön muuttumattomina;

1.  tuomitsee jälleen kerran jyrkästi 16. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen ja ilmaisee solidaarisuutensa Turkin kansalaisille; tunnustaa Turkin hallituksen oikeuden ja vastuun toteuttaa toimia syyllisten saamiseksi oikeuteen siten, että samalla turvataan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; korostaa kuitenkin, että kariutunutta sotilasvallankaappausta käytetään nyt verukkeena laillisen ja rauhanomaisen opposition vaientamiseen ja että suhteettomilla ja laittomilla toimilla estetään tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa käyttämästä rauhanomaisesti sananvapauttaan;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että perusoikeudet ja -vapaudet, oikeusvaltioperiaate ja oikeuslaitoksen riippumattomuus heikkenevät Turkissa edelleen; tuomitsee turvautumisen mielivaltaisiin pidätyksiin ja oikeudelliseen ja hallinnolliseen ajojahtiin, joiden avulla vainotaan kymmeniä tuhansia ihmisiä; kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ne, jotka on pidätetty vain siksi, että he hoitavat laillista työtään tai käyttävät sananvapautta tai yhdistymisvapautta, ja joita pidetään vangittuina ilman vahvaa näyttöä rikollisesta toiminnasta; kehottaa lopettamaan maan poikkeustilan ja kumoamaan poikkeustilasäädökset;

3.  kehottaa Turkin viranomaisia noudattamaan Euroopan ihmisoikeussopimusta, mihin sisältyy se, että se ilmoittaa selvästi torjuvansa kuolemanrangaistuksen, samoin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä, syyttömyysolettaman periaate mukaan lukien;

4.  kehottaa Turkin hallitusta tarjoamaan kaikille rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi joutuneille asianmukaisia ja vaikuttavia oikeussuoja- ja muutoksenhakukeinoja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti; korostaa, että syyttömyysolettama kuuluu jokaisen perustuslaillisen valtion olennaisiin periaatteisiin; kehottaa Turkkia tarkistamaan kiireellisesti poikkeustilan aikaisia käytäntöjä käsittelevän tutkintakomission luonnetta siten, että siitä tulee vahva ja riippumaton komissio, joka pystyy paneutumaan yksilöllisesti kaikkiin tapauksiin, käsittelemään tehokkaasti valtaisat määrät sille esitettyjä kanteita ja varmistamaan, että laillisuuden valvonta ei viivästy tarpeettomasti; kehottaa tutkintakomissiota julkistamaan päätöksensä; kehottaa Turkin viranomaisia sallimaan ammattiliittojen laillisen toiminnan;

5.  korostaa, että terrorismi on edelleen välitön uhka Turkin kansalaisille; toteaa kuitenkin jälleen kerran, että Turkin laveasti määriteltyä terrorisminvastaista lainsäädäntöä ei saisi käyttää kansalaisten ja tiedotusvälineiden rankaisemiseen siitä, että nämä käyttävät sananvapauttaan; tuomitsee tässä yhteydessä sen, että ainakin 148 julkisten ja yksityisten yliopistojen edustajaa on pidätetty ja joutunut oikeuteen, koska he olivat allekirjoittaneet yliopistojen rauhanvetoomuksen; tuomitsee myös äskettäiset toimittajien, aktivistien, lääkäreiden ja tavallisten kansalaisten pidätykset heidän osoitettuaan mieltään Turkin Afrinissa toteuttamaa sotilaallista väliintuloa vastaan; on vakavasti huolissaan sotilaallisen väliintulon humanitaarisista vaikutuksista tällä Syyrian kurdienemmistöisellä alueella ja varoittaa jatkamasta kohtuuttomia toimia;

6.  on erittäin huolissaan raporteista, joiden mukaan vankeja on pahoinpidelty ja kidutettu, ja kehottaa Turkin viranomaisia tutkimaan tällaiset väitteet perusteellisesti; kehottaa jälleen kerran julkistamaan Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean raportin;

7.  tuomitsee jyrkästi Turkin parlamentin perustuslain vastaisen päätöksen pidättää usean parlamentin jäsenen koskemattomuus, millä pohjustettiin kymmenen oppositiokansanedustajan, kuten HDP:n yhteispuheenjohtajien Figen Yüksekdağin ja Selahattin Demirtaşin, äskettäistä vangitsemista ja kuuden oppositiokansanedustajan, viimeksi Saharov-palkinnon voittajan Leyla Zanan, valtakirjan perumista; tuomitsee 68 kurdikaupunginjohtajan vangitsemisen; tuomitsee paikallisesti valittujen edustajien mielivaltaisen korvaamisen muilla henkilöillä, koska se heikentää entisestään Turkin demokraattisia rakenteita;

8.  on erittäin huolissaan siitä, että yli 160 tiedotusvälinettä on suljettu poikkeustilan aikana annetun säädöksen nojalla; tuomitsee toimittajiin kohdistetun poliittisen painostuksen; ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Turkin viranomaiset valvovat sosiaalisen median foorumeja ja ovat sulkeneet sosiaalisen median tilejä; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ne, jotka on pidätetty ilman todisteita ja joiden joukossa on myös unionin kansalaisia, kuten saksalainen toimittaja Deniz Yücel, joka on ollut vangittuna vuoden, josta yhdeksän kuukautta eristettynä, vaikka häntä vastaan ei ole nostettu virallisia syytteitä; kehottaa Turkkia luopumaan syytteistä suomalaisturkkilaista toimittajaa Ayla Albayrakia vastaan, jonka turkkilainen tuomioistuin on tuominnut poissaolevana; pitää myönteisenä, että osa oppositiota edustavan Cumhuriyet-lehden toimittajista ja työntekijöistä vapautettiin kuukausien vankeuden jälkeen, ja kehottaa vapauttamaan välittömästi neljä edelleen vangittuna olevaa Cumhuriyet-lehden toimittajaa;

9.  on erittäin huolissaan Turkin kansalaisjärjestöjä koskevista laajamittaisista ratsioista ja etenkin kansalaisjärjestöjen keskeisiin johtohenkilöihin kuuluvan Osman Kavalan pidättämisestä; kehottaa Turkin hallitusta vapauttamaan Kavalan välittömästi, koska tämän pidätys on politisoitunut ja mielivaltainen;

10.  panee huolestuneena merkille Turkissa pitkään vallinneiden sekulaaristen periaatteiden ja arvojen heikkenemisen; on erittäin huolestunut siitä, ettei uskonnonvapautta kunnioiteta ja että kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen syrjintä on lisääntynyt; tuomitsee sen, että 50 Mardinin alueella sijaitsevaa aramealaista kirkkoa, luostaria ja hautausmaata on tuomittu menetetyksi valtiolle; kehottaa komissiota käsittelemään näitä asioita kiireellisesti Turkin viranomaisten kanssa; vaatii Turkin hallitusta vapauttamaan pastori Andrew Brunsonin ja sallimaan hänen palata kotiinsa;

11.  palauttaa myös mieliin vähemmistöjen, kuten romanien, syrjinnän kieltämisen periaatteen ja toteaa, että vähemmistöillä on yhtäläinen oikeus ilmentää kulttuuriaan ja päästä sosiaaliturvan piiriin;

12.  tuomitsee Ankaran kuvernöörin viraston 19. marraskuuta 2017 antaman lausunnon, joka koskee päätöstä kieltää kaikki hlbti-järjestöjen tapahtumat rajoittamattomaksi ajaksi sen jälkeen, kun Istanbulin Pride-paraati oli kielletty kolmena peräkkäisenä vuonna; kehottaa Turkin viranomaisia kumoamaan kiellon; on tyytyväinen siihen, että johtava hlbti-aktivisti Ali Erol on vapautettu, ja kehottaa tähän liittyen Turkin viranomaisia vapauttamaan mielivaltaisesti pidätetyt hlbti-aktivistit ja turvaamaan nälkälakossa olevan Diren Coşkunin hyvinvoinnin;

13.  toteaa jälleen olevansa erittäin huolissaan Kaakkois-Turkin tilanteesta etenkin alueilla, joilla on julistettu ulkonaliikkumiskielto ja joilla käytetään liiallista voimaa ja sovelletaan kollektiivisia rangaistuksia; kehottaa Turkkia laatimaan suunnitelman puolen miljoonan maan sisäisen pakolaisen kotouttamiseksi tehokkaasti; tuomitsee jälleen kerran sen, että unionin terroristijärjestöksi vuodesta 2002 luokittelema PKK-järjestö on palannut väkivallan polulle, ja kehottaa järjestöä laskemaan aseensa ja käyttämään rauhanomaisia ja demokraattisia keinoja toiveidensa ilmaisemiseen; muistuttaa, että Turkin hallitus on vastuussa kaikkien kansalaistensa suojelemisesta; pitää laajalle levinnyttä omaisuuden pakkolunastusta, kuntien kiinteään omaisuuteen kohdistuva pakkolunastus mukaan lukien, valitettavana käytäntönä; katsoo ehdottomasti, että kurdikysymyksen oikeudenmukainen poliittinen ratkaisu on ainoa tapa saada aikaan pysyvää vakautta ja vaurautta kurdialueelle ja koko Turkille, ja kehottaa siksi kumpaakin osapuolta palaamaan neuvottelupöytään;

14.  on erittäin huolestunut Turkin oikeusjärjestelmän toimivuudesta sen jälkeen, kun Istanbulin rikostuomioistuin päätti pitää kaksi toimittajaa, Mehmet Altanin ja Şahin Alpayn, edelleen vangittuina, vaikka maan perustuslakituomioistuin oli edellyttänyt heidän vapauttamistaan siksi, että heidän oikeuksiaan oli loukattu tutkintavankeuden aikana; toteaa tämän heikentävän entisestään oikeusvaltioperiaatteen toteutumista; pitää erittäin valitettavana, että Amnesty Internationalin Turkin-osaston puheenjohtaja Taner Kılıç pidätettiin äskettäin uudelleen, mitä pidetään laajalti oikeudenkäytön irvikuvana, ja kehottaa luopumaan häntä ja muita vastaajia (the Istanbul Ten) koskevista syytteistä, koska heitä vastaan ei ole esitetty konkreettista näyttöä;

15.  palauttaa mieliin marraskuussa 2017 esittämänsä kannan, jossa se kehotti asettamaan Turkin viranomaisille liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) osoitetun rahoituksen ehdoksi ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltion periaatteeseen liittyvät parannukset ja ohjaamaan tämän rahoituksen mahdollisuuksien mukaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille; palauttaa mieliin komissiolle esittämänsä pyynnön ottaa huomioon Turkin kehityssuuntaukset IPA-varojen uudelleentarkastelussa mutta esittämään myös konkreettisia vaihtoehtoja Turkin kansalaisyhteiskunnalle tarjottavan tuen lisäämiseksi;

16.  kehottaa korkeaa edustajaa, EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan pidätettyjen ihmisoikeuksien puolustajien, poliittisten aktivistien, asianajajien, toimittajien ja yliopistojen edustajien tilanteen esille turkkilaisten keskustelukumppanien kanssa ja antamaan pidätetyille diplomaattista ja poliittista tukea muun muassa tarkkailemalla oikeudenkäyntejä ja seuraamalla tapauksia;

17.  pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään turkiksi;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0306.

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö