Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0078/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0041

Приети текстове
PDF 488kWORD 55k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Положението във Венесуела
P8_TA(2018)0041RC-B8-0078/2018

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела (2018/2559(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Венесуела е страна,

—  като взе предвид Конституцията на Венесуела,

—  като взе предвид многобройните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2), от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела(3), от 8 юни 2016 г. относно положението във Венесуела(4), от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела(5) и от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка(6),

—  като взе предвид изявлението на председателя на комисията по външни работи, председателя на делегацията за връзки с Меркосур и председателя на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея относно настоящата ситуация във Венесуела от 12 юли 2017 г.,

—  като взе предвид Междуамериканската демократична харта, приета на 11 септември 2001 г.,

—  като взе предвид изявлението от 31 март 2017 г. на Върховния комисар по правата на човека на ООН Зеид Раад ал Хюсеин относно решението на Върховния съд на Венесуела да изземе законодателните правомощия на Националното събрание,

—  като взе предвид изявлението на Съвета на ООН по правата на човека, в което се осъжда задържането на Енрике Аристегиета на 2 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид предупрежденията, съдържащи се в докладите на Организацията на американските държави (ОАД) относно Венесуела от 30 май 2016 г. и 14 март 2017 г., и призивите на генералния секретар на ОАД за спешно свикване на Постоянния съвет по силата на член 20 от Междуамериканската демократична харта, за да бъде обсъдена политическата криза във Венесуела,

—  като взе предвид писмото от 27 март 2017 г. на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно все по-задълбочаващата се политическа, икономическа и хуманитарна криза във Венесуела,

—  като взе предвид декларацията на Организацията на американските държави, подписана на 13 март 2017 г. от 14 от нейните държави членки, в която се отправя искане Венесуела своевременно да насрочи избори, да освободи политическите затворници и да признае разделението на властите съгласно своята конституция, наред с други мерки,

—  като взе предвид резолюцията на Постоянния съвет на Организацията на американските държави от 3 април 2017 г. относно последните събития във Венесуела,

—  като взе предвид декларацията на „Групата от Лима“ от 23 януари 2018 г. относно решението на Националното учредително събрание да свика избори за президент,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г. и 22 януари 2018 г. относно Венесуела, а именно заключенията относно необходимостта да се наложат оръжейно ембарго и санкции,

—  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията / върховен представител от името на ЕС относно присъединяването на някои трети държави към ограничителните мерки с оглед на положението във Венесуела от 7 декември 2017 г.,

—  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията / върховен представител от името на ЕС във връзка с последните събития във Венесуела от 26 януари 2018 г., в която се осъжда решението на венесуелските органи да изгонят от страната испанския посланик в Каракас,

—  като взе предвид своето решение да присъди наградата „Сахаров“ за 2017 г. на демократичната опозиция във Венесуела,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че незаконното Национално учредително събрание, което не се признава нито на международно равнище, нито от Европейския съюз, призова да се проведат избори за президент преди края на април 2018 г.; като има предвид, че съгласно Конституцията на Венесуела органът, който е компетентен да свиква избори, е Националният избирателен съвет; като има предвид, че член 298 от Конституцията на Венесуела, в който ясно се посочва, че: „Законодателството, което урежда избирателните процеси, не може да се изменя по какъвто и да е начин през шестмесечния период, предхождащ деня на изборите“, съвсем наскоро беше нарушен неколкократно;

Б.  като има предвид, че това решение е било взето извън рамките на националния диалог, който се провежда от декември 2017 г. насам, и независимо от всички евентуални договорености, постигнати на проведената между правителството на Венесуела и опозицията среща в Санто Доминго; като има предвид, че датата на провеждане на изборите и предизборният процес бяха две от основните теми на преговорите в Санто Доминго; като има предвид, че това свикване на избори е в разрез както с демократичните принципи, така и с добрата воля, що се отнася до диалога между правителството и опозицията;

В.  като има предвид, че на 25 януари 2018 г. Върховният съд реши да изключи Кръглата маса за демократично единство (Mesa de la Unidad Democrática) от изборите за президент; като има предвид, че на 4 февруари 2018 г. Националният избирателен съвет изключи партията „Справедливостта на първо място“ („Primero Justicia“) от изборния процес; като има предвид, че на ръководни фигури като Леополдо Лопес и Енрике Каприлес е забранено да се кандидатират за изборни длъжности; като има предвид, че тези решения представляват сериозно нарушение на принципа на справедливи избори, тъй като те забраняват свободното и равноправно участие в изборите на кандидати от опозицията;

Г.  като има предвид, че Кръглата маса за демократично единство беше удостоена с наградата „Сахаров“ на Парламента за свобода на мисълта през 2017 г.;

Д.  като има предвид, че противоконституционното свикване на предсрочни избори доведе до оттеглянето на Мексико и Чили от процеса на националните политически преговори между правителството на Венесуела и част от опозицията;

Е.  като има предвид, че на 13 ноември 2017 г. Съветът на ЕС реши да приеме оръжейно ембарго срещу Венесуела и забрана на свързаните с оръжията материали, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии;

Ж.  като има предвид, че на 22 януари 2018 г. Съветът на ЕС реши с единодушие да наложи санкции срещу седем венесуелски граждани, които заемат публични длъжности, под формата на ограничителни мерки, като например забрани за пътуване и обезпечаване на активи, в отговор на неспазването на демократичните принципи, принципите на правовата държава и демокрацията;

З.  като има предвид, че след приемането на санкциите на ЕС Венесуела изгони от страната посланика на Испания в Каракас и го обяви за „персона нон грата“, обвинявайки Испания в намеса във вътрешните ѝ работи; като има предвид, че ЕС категорично осъди това решение, като същевременно подчерта пълната си солидарност с Испания, като се има предвид, че решенията на ЕС в областта на външната политика, включително налагането на санкции, се вземат с единодушие;

И.  като има предвид, че положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела продължава да се влошава; като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, която доведе до много смъртни случаи; като има предвид, че провеждането на свободни и честни избори, придружени от всички целесъобразни гаранции, и предоставянето на достатъчно време за подготовката за тях са от съществено значение, за да може да започне процесът на разрешаване на множеството проблеми, пред които е изправена Венесуела; като има предвид, че почти два милиона граждани на Венесуела са напуснали страната; като има предвид, че приемащите държави са подложени на все по-голям натиск, що се отнася до предоставянето на помощ и услуги на новопристигналите;

Й.  като има предвид, че разбунтувалият се полицейски служител Оскар Перес и шест други лица са били екзекутирани по извънсъдебен ред въпреки факта, че вече са се били предали;

К.  като има предвид, че на 2 февруари 2018 г. Енрике Аристегиета Грамко е бил отвлечен от дома си през нощта от разузнавателните служби, които не са предоставили каквато и да е информация за местонахождението му, и на следващия ден е бил освободен;

Л.  като има предвид, че все по-голям брой лица във Венесуела, включително деца, страдат от недохранване вследствие на ограничения достъп до качествени здравни услуги, лекарства и храна; като има предвид, че за съжаление венесуелското правителство продължава да отрича, че такъв проблем съществува, и продължава да отказва да получава международна хуманитарна помощи и да улеснява нейното разпространение; като има предвид, че граждани на Венесуела са се опитвали да купуват храна и стоки от първа необходимост на островите в Карибския басейн поради острия недостиг в страната си;

1.  изразява съжаление във връзка с едностранното решение на незаконното Национално учредително събрание, което не е признато нито на международно равнище, нито от ЕС, да свика предсрочни президентски избори преди края на април 2018 г.; изразява дълбоко съжаление във връзка с неотдавнашното решение на Върховния съд на Венесуела да забрани на представителите на Кръглата маса за демократично единство да участват като кандидати в предстоящите избори; изтъква, че много потенциални кандидати няма да могат да се кандидатират на изборите, тъй като са в изгнание, дисквалифицирани са по административен път, лишени са от свобода или се намират под домашен арест; настоятелно подчертава, че не следва да се налагат каквито и да е пречки или условия относно участието на политическите партии, и призовава венесуелските органи да възстановят изцяло техните права на участие в изборите;

2.  настоятелно подчертава, че ЕС и неговите институции, включително Европейският парламент, ще признаят изборите единствено ако те се основават на надежден изборен график, ако те са съгласувани в рамките на националния диалог с участието на всички заинтересовани страни и политически партии, ако при тяхното провеждане се съблюдават равни, справедливи и прозрачни условия за участие – включително вдигане на забраните, наложени на политическите опоненти, освобождаване на политическите затворници, осигуряване на балансиран състав и безпристрастност на Националния избирателен съвет – и ако са налице достатъчни гаранции, включително мониторинг от страна на независими международни наблюдатели; припомня своята готовност да изпрати мисия за наблюдение на изборите, ако са налице всички необходими условия;

3.  решително осъжда решението на венесуелските органи да изгонят от страната посланика на Испания в Каракас и да го обявят за „persona non grata“ и настоява правителството на Венесуела незабавно да възстанови нормалните дипломатически отношения с Испания; припомня, че всички решения на ЕС в областта на външната политика, включително налагането на санкции, се вземат с единодушие; във връзка с това призовава за пълна солидарност с Испания;

4.  счита, че налагането от страна на Съвета на ЕС на оръжейно ембарго, както и санкциите срещу седем венесуелски длъжностни лица са подходящи мерки в отговор на тежките нарушения на правата на човека и демокрацията, но призовава обхватът на тези мерки да бъде разширен, така че в него да се включат лицата, които носят основната отговорност за задълбочаващата се политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, а именно президентът, вицепрезидентът, министърът на отбраната, членовете на висшето военно командване и членовете на тяхното най-близко обкръжение, включително членове на семействата им; предлага, в случай че състоянието на правата на човека продължи да се влошава, да се проучат и приемат допълнителни дипломатически и икономически мерки, включително мерки по отношение на държавното нефтено дружество Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

5.  осъжда най-категорично продължаващите нарушения на демократичния ред във Венесуела; отново заявява пълната си подкрепа за Националното събрание в качеството му на единствения законно учреден и признат парламент във Венесуела и призовава венесуелското правителство да възстанови пълните му конституционни правомощия; отхвърля всички решения, взети от Националното учредително събрание, като нарушения на всички демократични норми и правила; изразява подкрепата си за намиране на политическо решение с участието на всички съответни страни и политически партии; припомня, че разделението и ненамесата между клоновете на държавната власт е основен принцип на демократичните държави, които се ръководят от принципите на правовата държава;

6.  призовава прокурора на Международния наказателен съд съгласно разпоредбите на Римския статут да образува разследвания на нарушенията на правата на човека, извършени от режима на Венецуела, и призовава ЕС да играе активна роля в това отношение;

7.  отново отправя призив за незабавно и безусловно освобождаване на всички политически затворници, за зачитане на демократично избраните органи и за спазване на правата на човека;

8.  изразява своята солидарност и пълната си подкрепа за населението на Венесуела, което страда от последиците на тежката хуманитарна криза; призовава незабавно да се съгласува план за спешен достъп на хуманитарната помощ до страната и призовава венесуелските органи спешно да осигурят безпрепятствен достъп за хуманитарната помощ и да разрешат достъпа на международните организации, които желаят да окажат помощ на населението; призовава за своевременно прилагане на краткосрочни мерки за борба с недохранването сред най-уязвимите групи, например децата; призовава ЕС да помогне на съседните страни, и по-специално на Колумбия, да се справят със ситуацията с венесуелските бежанци; призовава правителството на Венесуела да предоставя пенсиите на венесуелските граждани, които живеят в чужбина и които имат съответните пенсионни права в рамките на системата за социална сигурност;

9.  отново отправя своето искане за изпращане във възможно най-скоро време на делегация на Европейския парламент във Венесуела, с цел тя да проведе диалог с всички страни, участващи в конфликта;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1) ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 145.
(2) ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.
(3) ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0269.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0200.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0345.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност