Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0078/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0041

Přijaté texty
PDF 252kWORD 48k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Situace ve Venezuele
P8_TA(2018)0041RC-B8-0078/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP))

Evropský Parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na ústavu Venezuely,

–  s ohledem na řadu svých usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), usnesení ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), usnesení ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5) a usnesení ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou(6),

–  s ohledem na prohlášení předsedů Výboru pro zahraniční věci, delegace pro vztahy s Mercosurem a Parlamentního shromáždění EuroLat ze dne 12. července 2017 o současné situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 31. března 2017 týkající se rozhodnutí Nejvyššího soudu Venezuely o převzetí legislativních pravomocí Národního shromáždění,

–  s ohledem na prohlášení Rady OSN pro lidská práva odsuzující zadržení Enriqua Aristeguiety, k němuž došlo dne 2. února 2018,

–  s ohledem na varování obsažená ve zprávách Organizace amerických států (OAS) o Venezuele ze dne 30. května 2016 a 14. března 2017 a s ohledem na výzvy generálního tajemníka OAS, aby byla naléhavě svolána Stálá rada této organizace podle článku 20 Meziamerické demokratické charty s cílem projednat politickou krizi ve Venezuele,

–  s ohledem na dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 27. března 2017 o zhoršování situace a závažné politické, hospodářské a humanitární krizi ve Venezuele,

–  s ohledem na deklaraci OAS, kterou dne 13. března 2017 podepsalo 14 jejích členských států a která požaduje, aby Venezuela mimo jiné urychleně naplánovala volby, propustila politické vězně a uznala ústavní rozdělení moci,

–  s ohledem na usnesení Stálé rady OAS ze dne 3. dubna 2017 o nedávných událostech ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018 týkající se rozhodnutí národního Ústavodárného shromáždění uspořádat prezidentské volby,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017 a 22. ledna 2018 týkající se Venezuely, které na zemi uvalují zbrojní embargo a sankce,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky jménem EU o připojení některých třetích zemí k omezujícím opatřením přijatým vzhledem k situaci ve Venezuele ze dne 7. prosince 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky o posledním vývoji ve Venezuele, které učinila jménem EU dne 26. ledna 2018 a ve kterém odsuzuje rozhodnutí venezuelských orgánů vyhostit španělského velvyslance v Caracasu,

–  s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nezákonné národní Ústavodárné shromáždění, které nebylo uznáno mezinárodním společenstvím ani EU, vyzvalo k uspořádání prezidentských voleb, které se mají uskutečnit do konce dubna 2018; vzhledem k tomu, že podle venezuelské ústavy je orgánem odpovědným za uspořádání voleb Národní volební rada; vzhledem k tomu, že článek 298 venezuelské ústavy, který jasně stanoví, že: „zákon upravující volební postupy nesmí být žádným způsobem změněn v období šesti měsíců před konáním voleb“, byl v poslední době několikrát porušen;

B.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato mimo rámec národního dialogu, který probíhá od prosince 2017, a bez ohledu na možný pokrok dosažený na setkání venezuelské vlády a opozice v Santo Domingu; vzhledem k tomu, že datum voleb a jejich přípravný proces patřily k hlavním tématům jednání v Santo Domingu; vzhledem k tomu, že tato výzva k vypsání voleb je v rozporu s demokratickými zásadami i dobrou vírou ve vztahu k dialogu vedenému mezi vládou a opozicí;

C.  vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2018 byla koalice opozičních stran MUD (Mesa de la Unidad Democrática) vyloučena z účasti v prezidentských volbách; vzhledem k tomu, že Národní volební rada vyloučila dne 4. února 2018 stranu Primero Justicia z volebního procesu; vzhledem k tomu, že vedoucím představitelům, jako jsou Leopoldo López a Henrique Capriles, bylo zakázáno ve volbách kandidovat; vzhledem k tomu, že tato rozhodnutí představují vážné porušení zásady spravedlivých voleb, neboť je opozičním kandidátům zakázáno, aby se voleb účastnili svobodně a za rovných podmínek;

D.  vzhledem k tomu, že MUD obdržela Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2017;

E.  vzhledem k tomu, že tato protiústavní výzva k uspořádání předčasných voleb vedla k ukončení účasti Mexika a Chile na národních politických jednáních mezi venezuelskou vládou a částí opozice;

F.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2017 rozhodla Rada EU o uvalení zbrojního embarga na Venezuelu a zákazu souvisejícího materiálu, který by mohl být použit k vnitrostátním represím;

G.  vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 Rada EU v reakci na porušování demokratických zásad, právního státu a demokracie jednomyslně rozhodla o zavedení sankcí proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné posty, formou restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku;

H.  vzhledem k tomu, že Venezuela na přijetí sankcí EU odpověděla vyhoštěním španělského velvyslance z Caracasu, jehož označila za „nežádoucí osobu“, a Španělsko obvinila z vměšování do vnitřních záležitostí země; vzhledem k tomu, že EU její rozhodnutí rozhodně odsoudila a Španělsku vyjádřila plnou solidaritu, neboť rozhodnutí EU v oblasti zahraniční politiky, včetně ukládání sankcí, jsou jednomyslná;

I.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která si již vyžádala mnoho obětí na životech; vzhledem k tomu, že k vyřešení mnoha současných problémů Venezuely jsou naprosto nezbytné svobodné a spravedlivé volby se všemi náležitými zárukami a že je nutné zajistit dostatek času na jejich přípravu; vzhledem k tomu, že takřka dva miliony Venezuelanů ze země uprchly; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají pod stále větší tlak při poskytování pomoci a služeb nově příchozím;

J.  vzhledem k tomu, že příslušník policie Oscar Pérez, který se přidal na stranu rebelů, byl spolu s dalšími šesti osobami mimosoudně popraven navzdory tomu, že se vzdali;

K.  vzhledem k tomu, že dne 2. února 2018 byl ze svého domu v noci zpravodajskými službami unesen Enrique Aristeguieta Gramcko, aniž by bylo oznámeno místo jeho zadržování, a následujícího dne byl propuštěn;

L.  vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, včetně dětí, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům a potravinám; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda tento problém bohužel stále popírá a odmítá přijmout mezinárodní humanitární pomoc a usnadnit její distribuci; vzhledem k tomu, že se Venezuelané vzhledem ke kritickému nedostatku jídla a základního zboží snaží nakupovat na karibských ostrovech;

1.  vyjadřuje politování nad jednostranným rozhodnutím nezákonného Národního ústavodárného shromáždění, které nebylo uznáno mezinárodním společenstvím ani EU, vyhlásit do konce dubna 2018 předčasné prezidentské volby; vyjadřuje hluboké politování nad nedávným rozhodnutím venezuelského Nejvyššího soudu, kterým zástupcům MUD zakazuje účast v nadcházejících volbách; poukazuje na skutečnost, že se mnoho potenciálních kandidátů nebude moci do voleb přihlásit, protože žijí v exilu, byli vyloučeni z administrativních důvodů, jsou vězněni nebo drženi v domácím vězení; trvá na tom, že účasti politických stran ve volbách by neměly být kladeny žádné překážky či podmínky, a vyzývá venezuelské orgány, aby jim znovu v plném rozsahu přiznaly jejich práva k účasti;

2.  trvá na tom, že EU a její orgány, včetně Evropského parlamentu, uznají pouze volby s realistickým harmonogramem, který bude dohodnut v národním dialogu se všemi důležitými subjekty a politickými stranami a bude dodržovat rovné, spravedlivé a transparentní podmínky účasti (včetně zrušení zákazů účasti vydaných vůči politickým oponentům, propuštění politických vězňů, zajištění vyváženého složení a nezávislosti Národní volební rady a poskytnutí dostatečných záruk, včetně monitorování voleb nezávislými mezinárodními pozorovateli); připomíná, že je připraven vyslat volební pozorovatelskou misi, budou-li splněny nezbytné podmínky;

3.  rozhodně odsuzuje rozhodnutí venezuelských orgánů vyhostit španělského velvyslance v Caracasu a jeho označení za „nežádoucí osobu“ a trvá na tom, aby venezuelská vláda se Španělskem okamžitě obnovila standardní diplomatické vztahy; připomíná, že se všechna rozhodnutí EU v oblasti zahraniční politiky, včetně ukládání sankcí, přijímají jednomyslně; v této souvislosti vyzývá k plné solidaritě se Španělskem;

4.  domnívá se, že zbrojní embargo uvalené Radou EU a sankce proti sedmi venezuelským úředníkům jsou přiměřenou reakcí na vážné porušování lidských práv a demokracie, ale žádá, aby sankce byly rozšířeny na osoby, které nesou hlavní odpovědnost za sílící politickou, sociální, hospodářskou a humanitární krizi, konkrétně na prezidenta, viceprezidenta, ministra obrany, vysoké vojenské důstojníky a na členy jejich užších kruhů, včetně jejich rodinných příslušníků; navrhuje, aby byly v případě dalšího zhoršování stavu lidských práv zváženy a podniknuty další diplomatické a hospodářské kroky, mj. i vůči státní ropné společnosti Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

5.  důrazně odsuzuje pokračující narušování demokratického pořádku ve Venezuele; opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění jako jedinému legálně ustavenému a uznanému zákonodárnému sboru ve Venezuele a vyzývá venezuelskou vládu, aby v plné míře obnovila jeho ústavní pravomoci; odmítá veškerá rozhodnutí přijatá Národním ústavodárným shromážděním, neboť odporují všem demokratickým zásadám a pravidlům; podporuje politické řešení s účastí všech důležitých subjektů a politických stran; připomíná, že oddělení a vzájemné nevměšování jednotlivých složek státní moci patří k zásadním principům demokratických zemí, jež jsou postaveny na zásadách právního státu;

6.  vyzývá žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby v souladu s ustanoveními Římského statutu zahájil vyšetřování venezuelského režimu za porušování lidských práv, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu aktivně jednala;

7.  opakuje své předchozí výzvy k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, respektování demokraticky zvolených orgánů a dodržování lidských práv;

8.  vyjadřuje svou solidaritu a plnou podporu venezuelskému lidu, jenž trpí důsledky vážné humanitární krize; žádá, aby bylo bezodkladně dosaženo dohody o plánu pro přístup nouzové humanitární pomoci do země, a vyzývá venezuelské orgány, aby co nejrychleji umožnily nerušený přísun humanitární pomoci a také vstup mezinárodních organizací, které mají v úmyslu pomáhat jejím obyvatelům; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, např. dětí; vyzývá EU, aby pomohla sousedním zemím, zejména Kolumbii, při řešení situace venezuelských uprchlíků; vyzývá venezuelskou vládu, aby Venezuelanům žijícím v zahraničí, kteří mají nárok na sociální zabezpečení, zajistila vyplácení důchodů;

9.  opakuje svou žádost, aby byla do Venezuely co nejdříve vyslána delegace Evropského parlamentu, která by vedla dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0345.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí