Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0085/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0042

Приети текстове
PDF 466kWORD 52k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

—  като взе предвид съвместната декларация на Европейския съюз и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) от 7 юни 2017 г. относно подкрепата на Европейския съюз за UNRWA (2017—2020 г.);

—  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН № 194 от 11 декември 1948 г. и № 302 от 8 декември 1949 г., както и други приложими резолюции на ООН,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 30 март 2017 г. относно дейностите на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че UNRWA е агенция на ООН, създадена от Общото събрание през 1949 г., и има мандат да предоставя помощ и закрила на около 5 милиона регистрирани палестински бежанци; като има предвид, че услугите, които UNRWA предоставя, обхващат образование, здравеопазване, подпомагане и социални услуги, инфраструктурата на лагерите и нейното подобряване, защита и микрофинансиране; като има предвид, че Общото събрание на ООН многократно подновява мандата на Агенцията — последно до 30 юни 2020 г. чрез гласуване с мнозинство от 167 държави — членки на ООН;

Б.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, взети заедно, са най-големият донор на UNRWA, като приносът им през 2017 г. възлиза на 441 милиона евро; като има предвид, че Съединените щати в качеството си на най-голямата държава донор обявиха, че ще предоставят 60 милиона щатски долара, но ще удържат 65 милиона щатски долара от заплануваното изплащане на 125 милиона щатски долара за UNRWA; като има предвид, че съгласно Държавния департамент това решение е предназначено да насърчи други държави да увеличат помощта, както и да стимулира реформите в Агенцията;

В.  като има предвид, че от много години UNRWA е изправена пред големи структурни финансови проблеми и щеше да се сблъска с продължителни затруднения през 2018 г. независимо от решението на правителството на САЩ;

Г.  като има предвид, че в своя доклад от 30 март 2017 г. генералният секретар на ООН отправи редица препоръки с цел гарантиране на адекватно, предвидимо и устойчиво финансиране за UNRWA;

1.  остава твърдо решен да продължи да поддържа UNRWA при предоставянето на жизненоважни услуги за благосъстоянието, закрилата и човешкото развитие на палестинските бежанци в ивицата Газа, Западния бряг, Йордания, Ливан и Сирия; отдава признание на UNRWA за нейните изключителни усилия, включително за предоставянето на защита и подкрепа на повече от 400 000 палестински бежанци и на много други хора в разкъсваната от войни Сирия; припомня, че UNRWA е създадена в дух на солидарност с палестинските бежанци с цел облекчаване на страданията им;

2.  изразява загриженост по повод на кризата, свързана с финансирането на UNRWA; настоятелно призовава всички донори да изпълнят своите обещания към Агенцията;

3.  отбелязва, че всяко неочаквано намаление или закъснение на предвидените за UNRWA плащания от страна на донорите може да окаже отрицателно въздействие върху достъпа на 1,7 милиона палестински бежанци до спешна продоволствена помощ и на 3 милиона до първична здравна помощ, както и върху достъпа до образование на над 500 000 палестински деца в 702 училища на UNRWA, включително почти 50 000 деца в Сирия, а така също и върху стабилността в региона;

4.  отбелязва ангажимента на ЕС да продължава да съдейства на Агенцията при осигуряване на финансови ресурси, за да може тя да изпълнява мандата, възложен от Общото събрание на ООН, да работи на устойчива и икономически ефективна основа и да гарантира качеството и нивото на услугите, предоставяни на палестинските бежанци;

5.  приветства решенията, взети от ЕС и някои от неговите държави членки, за ускоряване на процедурите за финансиране за UNRWA и настоятелно призовава други донори да последват този пример; настоятелно призовава Съединените щати да преразгледат решението си и да спазят плащането на целия свой заплануван принос за Агенцията; приветства приноса на държавите от Арабска Лига за UNRWA, но ги призовава да засилят ангажимента си с цел преодоляване на недостига на финансиране;

6.  насърчава Европейския съюз и неговите държави членки да мобилизират допълнителни средства за UNRWA с цел покриване на нейните краткосрочни финансови нужди; въпреки това подчертава, че дългосрочно решение на проблема, свързан с повтарящия се недостиг на средства на Агенцията, може да се постигне само посредством устойчива схема на финансиране в глобална многостранна рамка; настоятелно призовава ЕС да поеме водеща роля в международната общност за създаването на такъв механизъм; подчертава значението на препоръките, отправени от генералния секретар на ООН в доклада му от 30 март 2017 г. в това отношение;

7.  приветства факта, че UNRWA предвижда поддържане на вътрешни мерки, насочени към ограничаване на разходите и допълнително повишаване на ефективността, като същевременно се стреми към други области, в които е възможна по-голяма ефективност; настоятелно призовава Агенцията да продължи да подобрява управленската си структура и стратегическото си планиране с цел засилване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол, за да се гарантира навременна и точна отчетност към ЕС по отношение на програмите и финансирането, да се гарантира, че със съоръженията на UNRWA не се злоупотребява, да се разследват твърденията за нарушения на неутралността от страна на нейни служители и да се предприемат подходящи дисциплинарни действия, когато е уместно; подчертава колко е важно да се зачита неутралността на съоръженията на UNRWA в съответствие с международното хуманитарно право и дипломатическия статут на Агенцията като организация на ООН;

8.  отново изтъква, че главната цел на ЕС е постигането на двудържавно решение на израелско — палестинския конфликт въз основа на границите от 1967 г., при което Йерусалим е столица и на двете държави, като Държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, съседна и жизнеспособна държава Палестина съществуват една до друга в условия на мир и сигурност, въз основа на правото на самоопределяне и пълното спазване на международното право;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на генералния комисар на UNRWA, на специалния пратеник на Близкоизточната четворка и на Конгреса и Държавния департамент на Съединените американски щати.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност