Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2553(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0085/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0042

Přijaté texty
PDF 238kWORD 44k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Situace agentury UNRWA
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–  s ohledem na Společné prohlášení Evropské unie a Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) ze dne 7. června 2017 o evropské podpoře agentuře UNRWA (2017–2020),

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 194 ze dne 11. prosince 1948 a č. 302 ze dne 8. prosince 1949 a na další relevantní rezoluce OSN,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 30. března 2017 nazvanou „Operace Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že UNRWA je agentura OSN zřízená Valným shromážděním v roce 1949, které byl svěřen mandát poskytovat pomoc a ochranu přibližně 5 milionům registrovaných palestinských uprchlíků; vzhledem k tomu, že služby agentury UNRWA zahrnují vzdělávání, zdravotní péči, pomoc a sociální služby, infrastrukturu táborů a zlepšování podmínek v nich, ochranu osob a mikrofinancování; vzhledem k tomu, že Valné shromáždění prodloužilo opakovaně její mandát – naposledy do 30. června 2020 hlasy 167 členských států OSN;

B.  vzhledem k tomu, že EU a jejích členské státy jsou v souhrnu největším dárcem agentury UNRWA, přičemž v roce 2017 dosáhla celková výše jejich pomoci 441 milionů EUR; vzhledem k tomu, že Spojené státy, které jsou největším dárcem, srovnáváme-li pouze jednotlivé státy, oznámily, že agentuře UNRWA pomohou příspěvkem ve výši 60 milionů US dolarů, ale současně nevyplatí 65 milionů US dolarů z celkové plánované platby ve výši 125 milionů US dolarů; vzhledem k tomu, že podle ministerstva zahraničí USA je zamýšleným účelem tohoto rozhodnutí motivovat ostatní země ke zvýšení pomoci a podpořit interní reformu agentury;

C.  vzhledem k tomu, že agentura UNRWA se již mnoho let potýká se závažnými strukturálními finančními nedostatky a že by přetrvávajícím obtížím čelila v roce 2018 i nezávisle na rozhodnutí vlády Spojených států;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve své zprávě ze dne 30. března 2017 předložil několik doporučení týkajících se zajištění přiměřeného, předvídatelného a udržitelného financování agentury UNRWA;

1.  je i nadále pevně odhodlán podporovat agenturu UNRWA v jejím poskytování služeb, které jsou zásadní pro životní podmínky, ochranu a lidský rozvoj palestinských uprchlíků v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu, v Jordánsku, Libanonu a Sýrii; vyjadřuje uznání agentuře UNRWA za její mimořádné úsilí, včetně ochrany a podpory více než 400 000 palestinských uprchlíků a mnoha dalších lidí ve válkou zmítané Sýrii; připomíná, že agentura UNRWA byla zřízena v duchu solidarity s palestinskými uprchlíky s cílem zmírnit jejich utrpení;

2.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s krizí financování agentury UNRWA; naléhavě vyzývá všechny dárce, aby dostáli svým slibům agentuře;

3.  konstatuje, že nečekaná snížení či opoždění plánovaných plateb dárců agentuře UNRWA mohou mít negativní dopady na přístup ke krizové potravinové pomoci pro 1,7 milionu palestinských uprchlíků a k primární zdravotní péči pro 3 miliony osob, na přístup více než 500 000 palestinských dětí ke vzdělání v 702 školách agentury UNRWA (včetně téměř 50 000 dětí v Sýrii) a na stabilitu v regionu;

4.  konstatuje, že EU je odhodlána i nadále pomáhat agentuře UNRWA při zajišťování finančních zdrojů, jež jí umožňují provádět mandát, který jí svěřilo Valné shromáždění OSN, fungovat udržitelným a nákladově účinným způsobem a zajistit kvalitu a úroveň služeb poskytovaných palestinským uprchlíkům;

5.  vítá rozhodnutí Evropské unie a několika z jejích členských států urychlit poskytování finančních prostředků agentuře UNRWA a naléhavě vyzývá další dárce, aby následovali jejich příkladu; naléhavě vyzývá Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí a vyplatily agentuře celý plánovaný příspěvek; vítá příspěvek členských států Ligy arabských států poskytovaný agentuře UNRWA, vyzývá je však, aby svůj příspěvek zvýšily s cílem zaplnit mezeru ve financování;

6.  vybízí Evropskou unii a její členské státy, aby pro agenturu UNRWA uvolnily další finanční prostředky, které pokryjí její krátkodobé finanční potřeby; zdůrazňuje však, že jakéhokoli dlouhodobého řešení opakující se finanční tísně agentury lze dosáhnout pouze prostřednictvím udržitelného režimu financování v globálním vícestranném rámci; naléhavě vyzývá EU, aby v mezinárodním společenství hrála vedoucí úlohu v rámci úsilí o zavedení takového mechanismu; zdůrazňuje význam doporučení generálního tajemníka OSN, která předložil ve své zprávě ze dne 30. března 2017 v této věci;

7.  vítá skutečnost, že agentura UNRWA má v úmyslu zachovat vnitřní opatření zaměřená na omezování nákladů a další zvyšování účinnosti a současně hledat další oblasti, v nichž lze posílit efektivitu; naléhavě vybízí agenturu, aby i nadále zdokonalovala svou řídící strukturu a strategické plánování a usilovala přitom o posílení transparentnosti, odpovědnosti a interního dohledu, aby zajistila včasné a věcně správné informování EU o svých programech a financování, aby zajistila, že zařízení UNRWA nebudou zneužívána, aby vyšetřila údajné případy porušení neutrality ze strany jejích zaměstnanců a aby ve vhodných případech přijala odpovídající disciplinární opatření; zdůrazňuje, že je důležité dodržovat neutralitu zařízení agentury UNRWA v souladu s mezinárodním humanitárním právem a diplomatickým statusem této agentury OSN;

8.  znovu opakuje, že hlavním cílem EU je dosáhnout řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě existence dvou států na základě hranic z roku 1967, s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států, s bezpečným Státem Izraelem a nezávislým, demokratickým, souvislým a životaschopným Palestinským státem, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí, na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu komisaři agentury UNRWA, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ a Kongresu a ministerstvu zahraničních věcí Spojených států.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí