Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0085/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0042

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 391kWORD 52k
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην UNRWA (2017-2020),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 194, της 11ης Δεκεμβρίου 1948, και 302, της 8ης Δεκεμβρίου 1949, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλα συναφή ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 30ής Μαρτίου 2017, με τίτλο «Επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή»,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA είναι οργάνωση που ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1949, με εντολή να παρέχει συνδρομή και προστασία σε περίπου 5 εκατομμύρια καταγεγραμμένους παλαιστίνιους πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υπηρεσίες της UNRWA περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, οι υπηρεσίες αρωγής και οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υποδομές και η βελτίωση των καταυλισμών, η προστασία και η μικροχρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει ανανεώσει επανειλημμένα την εντολή της UNRWA, πιο πρόσφατα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 με ψηφοφορία 167 κρατών μελών του ΟΗΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι από κοινού ο μεγαλύτερος δωρητής της UNRWA, με συνεισφορά 441 εκατομμυρίων EUR το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα με τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συνεισφορά, ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 60 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και ότι θα παρακρατήσει 65 εκατομμύρια δολάρια από προγραμματισμένη καταβολή 125 εκατομμυρίων δολαρίων στην UNRWA· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με την απόφαση αυτή επιδιωκόταν να παρακινηθούν οι άλλες χώρες να αυξήσουν τη συνεισφορά τους, καθώς και να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις εντός της Υπηρεσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA αντιμετωπίζει εδώ και πολλά έτη μεγάλες διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες και θα αντιμετώπιζε ούτως ή άλλως συνεχείς δυσκολίες και το 2018, ανεξάρτητα από την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπέβαλε σειρά συστάσεων με την έκθεσή του της 30ής Μαρτίου 2017, για την εξασφάλιση επαρκούς, προβλέψιμης και βιώσιμης χρηματοδότησης για την UNRWA·

1.  παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη στήριξη της UNRWA για την παροχή υπηρεσιών ζωτικής σημασίας που αποσκοπούν στην ευημερία, στην προστασία και στην ανθρώπινη ανάπτυξη των παλαιστίνιων προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στη Συρία· συγχαίρει την UNRWA για τις εξαιρετικές της προσπάθειες, μεταξύ άλλων για την προστασία και στήριξη πάνω από 400 000 παλαιστίνιων προσφύγων, καθώς και πολλών άλλων, στη μαστιζόμενη από τον πόλεμο Συρία· υπενθυμίζει ότι η UNRWA ιδρύθηκε με πνεύμα αλληλεγγύης για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, ούτως ώστε να απαλύνει την οδύνη τους·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη χρηματοδοτική κρίση που αντιμετωπίζει η UNRWA· καλεί όλους τους δωρητές να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους προς την Υπηρεσία·

3.  επισημαίνει ότι τυχόν απρόβλεπτες μειώσεις ή καθυστερήσεις των προβλεπόμενων εκταμιεύσεων από δωρητές προς την UNRWA ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην πρόσβαση σε επείγουσα επισιτιστική βοήθεια για 1,7 εκατομμύρια παλαιστίνιους πρόσφυγες και σε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη για τρία εκατομμύρια, καθώς και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στα 702 σχολεία της UNRWA για πάνω από 500 000 παλαιστίνια παιδιά, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 50 000 παιδιών στη Συρία, αλλά και στη σταθερότητα της περιοχής·

4.  επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να βοηθά την UNRWA να εξασφαλίσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να ασκήσει τα καθήκοντα που της έχει αναθέσει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, να λειτουργεί σε μια βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική βάση και να διασφαλίζει την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στους παλαιστίνιους πρόσφυγες·

5.  επικροτεί την απόφαση που έλαβαν η ΕΕ και διάφορα κράτη μέλη της να επισπεύσουν τις πληρωμές προς την UNRWA και ενθαρρύνει τους άλλους δωρητές να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό· απευθύνει έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να προβούν στην καταβολή του συνόλου της προγραμματισμένης συνεισφοράς τους στην Υπηρεσία· επικροτεί τη συνεισφορά των κρατών μελών του Αραβικού Συνδέσμου στην UNRWA, αλλά ζητεί την αυξημένη δέσμευσή τους ούτως ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να κινητοποιήσουν συμπληρωματική χρηματοδότηση για την UNRWA, ούτως ώστε να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες της· τονίζει, ωστόσο, ότι μια μακροπρόθεσμη λύση στις επανειλημμένες οικονομικές ελλείψεις της Υπηρεσίας θα επιτευχθεί μόνο με ένα βιώσιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ένα παγκόσμιο πολυμερές πλαίσιο· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί της διεθνούς κοινότητας για τη θέσπιση ενός τέτοιου μηχανισμού· υπογραμμίζει τη σημασία των συστάσεων που διατύπωσε επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του της 30ής Μαρτίου 2017·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η UNRWA προβλέπει να συνεχίσει τα εσωτερικά μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους και την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης της αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα αναζητά και άλλους τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα· καλεί την UNRWA να συνεχίσει να βελτιώνει τη διοικητική της δομή και τον στρατηγικό προγραμματισμό της με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εσωτερικής εποπτείας, να μεριμνά για την έγκαιρη και ακριβή υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ όσον αφορά το πρόγραμμα και τη χρηματοδότησή της, να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται αθέμιτη χρήση των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας, να ερευνά τις κατηγορίες για παραβιάσεις της ουδετερότητας από τα στελέχη της και να λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα· τονίζει τη σημασία να γίνεται σεβαστή η ουδετερότητα των εγκαταστάσεων της UNRWA, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διπλωματικό καθεστώς της Υπηρεσίας ως οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών·

8.  επαναλαμβάνει ότι κύριος στόχος της ΕΕ είναι η επίλυση της ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης μέσω της λύσης των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Επίτροπο της UNRWA, στον απεσταλμένο της Τετραμερούς διάσκεψης στη Μέση Ανατολή, και στο Κογκρέσο και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου