Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2553(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0085/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0042

Pieņemtie teksti
PDF 321kWORD 50k
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra
UNRWA stāvoklis
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par miera procesu Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) 2017. gada 7. jūnija kopīgo deklarāciju par Eiropas atbalstu UNRWA (2017–2020),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālā asamblejas 1948. gada 11. decembra Rezolūciju Nr. 194 un 1949. gada 8. decembra Rezolūciju Nr. 302, kā arī citas attiecīgās ANO rezolūcijas,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 30. marta ziņojumu par darbībām, ko īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā UNRWA ir Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, ko Ģenerālā asambleja izveidoja 1949. gadā, pilnvarojot to sniegt palīdzību un aizsardzību aptuveni pieciem miljoniem reģistrētu Palestīnas bēgļu; tā kā UNRWA sniegtie pakalpojumi aptver izglītību, veselības aprūpi, palīdzību un sociālo jomu, nometņu infrastruktūru un uzlabošanu, aizsardzību un mikrofinansējumu; tā kā ANO Ģenerālā asambleja ir daudzreiz atjaunojusi UNRWA piešķirtās pilnvaras, pēdējo reizi — līdz 2020. gada 30. jūnijam, kad par šo to pagarināšanu nobalsoja 167 ANO valstis;

B.  tā kā ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākais atbalsta sniedzējs UNRWA, 2017. gadā iemaksājot EUR 441 miljonu; tā kā ASV, kā lielākā atsevišķā atbalsta sniedzēja valsts, ir paziņojusi, ka tā no UNRWA paredzētā kopējā maksājuma USD 125 miljonu apmērā iemaksās USD 60 miljonus, bet aizturēs USD 65 miljonus; tā kā saskaņā ar ASV Valsts departamenta sniegto informāciju šis lēmums tika pieņemts, lai mudinātu citas valstis palielināt atbalstu, kā arī lai veicinātu Aģentūras iekšējo reformu;

C.  tā kā UNRWA jau daudzus gadus izjūt būtisku strukturālu finanšu nepietiekamību un saskartos ar šādām grūtībām arī 2018. gadā, neatkarīgi no ASV valdības lēmuma;

D.  tā kā 2017. gada 30. marta ziņojumā ANO ģenerālsekretārs nāca klajā ar vairākiem ieteikumiem, kas vērsti uz adekvāta, paredzama un ilgtspējīga finansējuma nodrošināšanu UNRWA,

1.  joprojām ir cieši apņēmies atbalstīt UNRWA un tās centienus sniegt būtiskus pakalpojumus palestīniešu bēgļiem Gazas sektorā, Jordānas Rietumkrastā, Jordānijā, Sīrijā un Libānā, nodrošinot viņiem labklājību, aizsardzību un cilvēcisko attīstību; pauž atzinību UNRWA par tās neaprakstāmajiem centieniem, kuru mērķis ir aizsargāt un atbalstīt vairāk nekā 400 000 Palestīnas bēgļu, kā arī daudzus citus cilvēkus kara plosītajā Sīrijā; atgādina, ka UNRWA tika izveidota, apliecinot solidaritāti ar Palestīnas bēgļiem, lai mazinātu viņu ciešanas;

2.  pauž bažas par UNRWA finansējuma krīzi; mudina visus līdzekļu devējus pilnībā izpildīt savus Aģentūrai dotos solījumus;

3.  norāda, ka jebkādi negaidīti samazinājumi vai līdzekļu devēju kavēšanās iemaksāt UNRWA paredzētos līdzekļus var 1,7 miljoniem cilvēku negatīvi ietekmēt piekļuvi ārkārtas pārtikas palīdzībai, 3 miljoniem palestīniešu bēgļu — piekļuvi primārajai veselības aprūpei, vairāk nekā 500 000 palestīniešu bērnu, tostarp gandrīz 50 000 bērnu Sīrijā, — iespējas iegūt izglītību 702 UNRWA skolās, kā arī stabilitāti šajā reģionā;

4.  norāda, ka ES ir apņēmusies arī turpmāk palīdzēt UNRWA nodrošināt tai nepieciešamos finanšu resursus, kas ļautu Aģentūrai īstenot savas ANO Ģenerālās asamblejas piešķirtās pilnvaras, un tā varētu ilgtspējīgi un izmaksu ziņā efektīvi darboties, lai nodrošinātu Palestīnas bēgļiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un līmeni;

5.  atzinīgi vērtē ES un vairāku tās dalībvalstu pieņemtos lēmumus paātrināt UNRWA finansēšanu un mudina citus līdzekļu devējus sekot šim piemēram; mudina ASV pārskatīt savu lēmumu un veikt plānotā atbalsta summas izmaksāšanu Aģentūrai pilnā apmērā; atzinīgi vērtē Arābu līgas dalībvalstu iemaksas UNRWA, bet aicina tās palielināt savas finansējuma saistības, lai novērstu finansējuma nepietiekamību;

6.  aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis mobilizēt papildu finansējumu UNRWA īstermiņa finanšu vajadzību segšanai; tomēr norāda, ka ilgtermiņa risinājumu Aģentūras periodiskajam finanšu iztrūkumam var rast tikai tad, ja globālajā daudzpusējā sistēmā izveidos ilgtspējīgu finansēšanas shēmu; mudina ES uzņemties vadošo lomu starptautiskajā sabiedrībā, lai izveidotu šādu mehānismu; šajā sakarībā uzsver ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 30. marta ziņojumā pausto ieteikumu svarīgo nozīmi;

7.  atzinīgi vērtē to, ka UNRWA plāno saglabāt iekšējos pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot izmaksas un nodrošināt vēl lielāku efektivitāti, vienlaikus apzinot citas jomas, kurās var tikt uzlabota efektivitāte; mudina Aģentūru arī turpmāk uzlabot tās pārvaldības struktūru un stratēģisko plānošanu virzībā uz vēl lielāku pārredzamību, pārskatatbildību, iekšējo uzraudzību, un nodrošināt savlaicīgu un precīzu programmu un finanšu pārskatu sniegšanu ES, lai nodrošinātu, ka UNRWA objekti netiktu izmantoti ļaunprātīgi, izmeklēt apgalvojumus saistībā ar to, ka tās darbinieki pārkāpj neitralitātes principus, un attiecīgos gadījumos piemērot atbilstošus disciplinārus pasākumus; uzsver, cik svarīgi ir ievērot UNRWA iekārtu neitralitāti atbilstīgi starptautiskajām humanitārajām tiesībām un UNRWA kā ANO struktūras diplomātiskajam statusam;

8.  atkārtoti norāda, ka ES galvenais mērķis ir, balstoties uz 1967. gada robežām, panākt divu valstu risinājumu Izraēlas un palestīniešu konfliktam, tostarp to, ka Jeruzaleme tiktu atzīta par abu valstu galvaspilsētu, Izraēla būtu droša valsts, tai kaimiņos tiktu izveidota neatkarīga, demokrātiska un dzīvotspējīga Palestīnas valsts un abas valstis pastāvētu līdzās mierā un drošībā, balstoties uz tiesībām uz pašnoteikšanos un starptautisko tiesību pilnīgu ievērošanu;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ANO ģenerālsekretāram un UNRWA ģenerālkomisāram, Kvarteta sūtnim Tuvo Austrumu jautājumā un Amerikas Savienoto Valstu Kongresam un Valsts departamentam.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika