Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0085/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0042

Prijaté texty
PDF 168kWORD 44k
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg
Situácia UNRWA
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o situácii UNRWA (2018/2553(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskej únie a Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) zo 7. júna 2017 o podpore Európskej únie pre UNRWA (2017 – 2020),

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 194 z 11. decembra 1948 a č. 302 z 8. decembra 1949 a ďalšie príslušné rezolúcie OSN,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 30. marca 2017 s názvom Operácie Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže UNRWA je agentúra OSN, ktorú zriadilo Valné zhromaždenie v roku 1949 a ktorá dostala mandát poskytovať pomoc a ochranu približne 5 miliónom registrovaných palestínskych utečencov; keďže služby agentúry UNRWA zahŕňajú vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, podporné a sociálne služby, infraštruktúru v táboroch a ich zlepšovanie, ochranu a mikrofinancovanie; keďže Valné zhromaždenie OSN opakovane obnovilo mandát UNRWA – naposledy do 30. júna 2020 hlasovaním 167 členských štátov OSN;

B.  keďže EÚ a jej členské štáty sú spolu najväčším darcom UNRWA s príspevkom vo výške 441 miliónov EUR v roku 2017; keďže Spojené štáty ako najväčší darca, pokiaľ ide o jednotlivé štáty, oznámili, že poskytnú príspevok vo výške 60 miliónov USD, zároveň však zadržia 65 miliónov USD z dohodnutej platby 125 miliónov USD pre UNRWA; keďže zámerom tohto rozhodnutia bolo podľa Ministerstva zahraničných vecí USA povzbudiť ostatné krajiny k tomu, aby zvýšili pomoc, ako aj podporiť reformy v rámci agentúry;

C.  keďže UNRWA už mnoho rokov čelí veľkým štrukturálnym finančným nedostatkom a bez ohľadu na rozhodnutie vlády USA by pretrvávajúcim ťažkostiam čelila aj v roku 2018;

D.  keďže generálny tajomník OSN vo svojej správe z 30. marca 2017 predložil viacero odporúčaní, ktorých cieľom je zabezpečiť pre agentúru UNRWA primerané, predvídateľné a udržateľné financovanie;

1.  je naďalej pevne odhodlaný podporovať UNRWA pri poskytovaní služieb, ktoré sú životne dôležité pre dobré životné podmienky, ochranu a ľudský rozvoj palestínskych utečencov v Pásme Gazy, Predjordánsku, Jordánsku, Libanone a Sýrii; vyjadruje uznanie agentúre UNRWA za jej mimoriadne úsilie vrátane ochrany a podpory viac ako 400 000 palestínskych utečencov a mnohých ďalších ľudí vo vojnou zmietanej Sýrii; pripomína, že agentúra UNRWA bola zriadená v duchu solidarity s palestínskymi utečencami s cieľom zmierniť ich utrpenie;

2.  vyjadruje svoje znepokojenie nad krízou financovania agentúry UNRWA; naliehavo vyzýva všetkých darcov, aby svoje sľuby agentúre dodržali;

3.  konštatuje, že akékoľvek neočakávané zníženie alebo meškanie plánovaných platieb darcov agentúre UNRWA môže mať nepriaznivý vplyv na prístup k núdzovej potravinovej pomoci pre 1,7 milióna palestínskych utečencov a k primárnej zdravotnej starostlivosti pre 3 milióny, na prístup viac ako 500 000 palestínskych detí v 702 školách prevádzkovaných agentúrou UNRWA vrátane takmer 50 000 detí v Sýrii k vzdelávaniu, ako aj na stabilitu v regióne;

4.  konštatuje, že EÚ je odhodlaná aj naďalej pomáhať agentúre UNRWA pri zabezpečovaní finančných zdrojov, ktoré jej umožnia plniť mandát, ktorý jej udelilo Valné zhromaždenie OSN, vykonávať svoju činnosť udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom a zabezpečovať kvalitu a úroveň služieb poskytovaných palestínskym utečencom;

5.  víta rozhodnutia EÚ a niektorých jej členských štátov urýchliť poskytnutie finančných prostriedkov agentúre UNRWA a naliehavo vyzýva ostatných darcov, aby tento príklad nasledovali; naliehavo vyzýva Spojené štáty, aby svoje rozhodnutie prehodnotili a aby agentúre zaplatili celý svoj plánovaný príspevok; víta príspevky členských štátov Ligy arabských štátov pre agentúru UNRWA, vyzýva ich však, aby svoje finančné záväzky zvýšili s cieľom zaplniť medzeru vo financovaní;

6.  nabáda Európsku úniu a jej členské štáty, aby zmobilizovali dodatočné finančné prostriedky pre agentúru UNRWA s cieľom uspokojiť jej krátkodobé finančné potreby; zdôrazňuje však, že akékoľvek dlhodobé riešenie, pokiaľ ide o opakujúci sa nedostatok financií agentúry, možno dosiahnuť len prostredníctvom udržateľného systému financovania v globálnom multilaterálnom rámci; naliehavo vyzýva EÚ, aby v rámci medzinárodného spoločenstva prevzala vedúcu úlohu s cieľom vytvoriť takýto mechanizmus; zdôrazňuje význam odporúčaní, ktoré generálny tajomník OSN predložil v tejto súvislosti vo svojej správe z 30. marca 2017;

7.  víta skutočnosť, že UNRWA plánuje zachovať vnútorné opatrenia zamerané na obmedzovanie nákladov a ďalšie zvyšovanie efektívnosti, pričom bude skúmať ďalšie oblasti, v ktorých možno dosiahnuť zvýšenie efektívnosti; naliehavo vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vylepšovaní svojej riadiacej štruktúry a strategického plánovania a usilovala sa pritom o posilnenie transparentnosti, zodpovednosti a vnútorného dohľadu, aby zabezpečila predkladanie včasných a presných programových a finančných správ EÚ, aby zabezpečila, že zariadenia UNRWA sa nebudú zneužívať, aby vyšetrila prípady údajného porušenia neutrality zo strany jej zamestnancov a aby v náležitých prípadoch prijala primerané disciplinárne opatrenia; zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať neutralitu zariadení UNRWA v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a diplomatickým statusom OSN, ktorý prináleží agentúre UNRWA;

8.  pripomína, že hlavným cieľom EÚ je dosiahnuť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom by existoval bezpečný Izraelský štát a aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu komisárovi agentúry UNRWA, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Kongresu USA a Ministerstvu zahraničných vecí USA.

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia