Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2968(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0070/2018

Внесени текстове :

B8-0070/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0043

Приети текстове
PDF 452kWORD 49k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Промяна на часовото време
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно разпоредбите за промяна на часовото време (2017/2968(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 януари 2001 г. относно разпоредби за лятното часово време(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(2),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че съгласно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество оценката на действащото законодателство следва да предостави основа за оценки на въздействието по отношение на възможностите за действие в бъдеще;

Б.  като има предвид, че многобройните научни изследвания, включително проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от октомври 2017 г. относно разпоредбите на ЕС за лятното часово време съгласно Директива 2000/84/ЕО, не достигат до каквито и да е окончателни заключения, а вместо това установяват наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве;

В.  като има предвид, че редица граждански инициативи изтъкнаха тревогите на гражданите, свързани с провежданата два пъти годишно смяна на часовото време;

Г.  като има предвид, че Парламентът вече е повдигал този въпрос, например във въпроса с искане за устен отговор O-000111/2015 – B8-0768/2015 до Комисията от 25 септември 2015 г.;

Д.  като има предвид, че е от съществено значение да се поддържа единен за ЕС режим на часовото време дори след изтичането на извършваните два пъти годишно промени на часовото време;

1.  призовава Комисията да извърши цялостна оценка на Директива 2000/84/ЕО и ако е необходимо, да представи предложение за нейното преразглеждане;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21.
(2) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност