Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2968(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0070/2018

Předložené texty :

B8-0070/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0043

Přijaté texty
PDF 309kWORD 42k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Úprava času
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o úpravě času (2017/2968(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016(2),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů by hodnocení stávajících právních předpisů mělo sloužit jako základ pro posouzení dopadů možných budoucích kroků;

B.  vzhledem k tomu, že četné vědecké studie, včetně studie výzkumné služby Evropského parlamentu z října 2017 týkající se úprav letního času v EU podle směrnice 2000/84/ES, nedospěly k žádným definitivním závěrům, ale uvedly, že tyto úpravy mohou mít negativní dopad na lidské zdraví;

C.  vzhledem k tomu, že řada občanských iniciativ upozornila na to, že občané vnímají změnu času prováděnou dvakrát ročně jako problém;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament toto téma již nadnesl, například v otázce k ústnímu zodpovězení O-000111/2015 – B8-0768/2015 ze dne 25. září 2015 předložené Komisi;

E.  vzhledem k tomu, že i poté, co se čas již nebude dvakrát ročně měnit, je zcela zásadní, aby byl v EU zachován jednotný časový režim;

1.  vyzývá Komisi, aby provedla důkladné posouzení směrnice 2000/84/ES a případně předložila návrh na její revizi;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21.
(2) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí