Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2968(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0070/2018

Indgivne tekster :

B8-0070/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0043

Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 42k
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg
Tidsskifteordninger
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om bestemmelser vedrørende tidsskifteordninger (2017/2968(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om bestemmelser vedrørende sommertid(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at evalueringen af den eksisterende lovgivning i henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør danne grundlag for konsekvensanalyser, for så vidt angår mulighederne for fremtidige tiltag;

B.  der henviser til, at adskillige videnskabelige undersøgelser, herunder undersøgelsen fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste fra oktober 2017 om bestemmelser vedrørende sommertid i henhold til direktiv 2000/84/EF, ikke er nået til noget endeligt resultat, men har påpeget eksistensen af negative virkninger for den menneskelige sundhed;

C.  der henviser til, at en række borgerinitiativer har henledt opmærksomheden på borgernes bekymringer med hensyn til de halvårlige tidsskifter;

D.  der henviser til, at Parlamentet tidligere har rejst dette spørgsmål, for eksempel i forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000111/2015 – B8-0768/2015 af 25. september 2015 til Kommissionen;

E.  der henviser til, at det er afgørende at bevare en samlet EU-tid, selv efter udløbet af de halvårlige tidsskifter;

1.  opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig vurdering af direktiv 2000/84/EF og, hvis det er nødvendigt, fremsætte et forslag om revision af dette direktiv;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21.
(2) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik