Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2968(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0070/2018

Esitatud tekstid :

B8-0070/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0043

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 48k
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg
Kellaaja muutmise kord
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2018. aasta resolutsioon kellaaja muutmise korra kohta (2017/2968(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. jaanuari 2001. aasta direktiivi 2000/84/EÜ suveaja korra kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016. aastal sõlmitud institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et vastavalt institutsioonidevahelisele parema õigusloome kokkuleppele peaks kehtivate õigusaktide läbivaatamine andma aluse võimalike edasiste meetmete mõju hindamiseks;

B.  arvestades, et arvukad teadusuuringud, sh Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2017. aasta oktoobris läbi viidud uuring direktiiviga 2000/84/EÜ kehtestatud suveaja korra kohta, ei ole suutnud jõuda lõpliku tulemuseni, see-eest on leitud negatiivseid mõjusid inimeste tervisele;

C.  arvestades, et mitmes kodanikualgatuses on juhitud tähelepanu inimeste murele kaks korda aastas toimuva kellaaja muutmise pärast;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament on tõstatanud selle küsimuse ka varem, näiteks 25. septembril 2015. aastal komisjonile esitatud suuliselt vastatavas küsimuses O‑000111/2015 – B8‑0768/2015;

E.  arvestades, et ELis on väga oluline säilitada ühtne ajarežiim ka pärast seda, kui kaks korda aastas toimuvast kellaaja muutmisest loobutakse;

1.  kutsub komisjoni üles hindama põhjalikult direktiivi 2000/84/EÜ ja vajaduse korral esitama ettepaneku selle läbivaatamiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 31, 2.2.2001, lk 21.
(2) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 28. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika