Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2968(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0070/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0070/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0043

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 38k
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Kellonaikojen muuttamista koskevat säännökset
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 kellonaikojen muuttamista koskevista säännöksistä (2017/2968(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

–  ottaa huomioon kesäaikasäännöksistä 19. tammikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/84/EY(1),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä,(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti voimassa olevan lainsäädännön arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille;

B.  toteaa, että lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa, mukaan lukien Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun lokakuussa 2017 julkaisemassa tutkimuksessa direktiivissä 2000/84/EY annetuista unionin kesäaikasäännöksistä, ei ole päästy yksiselitteisiin tuloksiin, mutta sen sijaan niissä on tuotu esille kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen;

C.  toteaa, että lukuisat kansalaisaloitteet ovat tuoneet painokkaasti esille kansalaisten huolet, jotka liittyvät kellonaikojen muuttamiseen kaksi kertaa vuodessa;

D.  toteaa parlamentin ottaneen tämän asian esille aiemmin, esimerkiksi 25. syyskuuta 2015 komissiolle esitetyssä suullisessa kysymyksessä O-000111/2015 – B8-0768/2015;

E.  toteaa, että on erittäin tärkeää säilyttää yhtenäinen aikajärjestelmä unionissa myös sen jälkeen, kun on luovuttu kellonaikojen muuttamisesta kaksi kertaa vuodessa;

1.  kehottaa komissiota laatimaan perinpohjaisen arvioinnin direktiivistä 2000/84/EY ja tarvittaessa tekemään ehdotuksen sen muuttamisesta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EYVL L 31, 2.2.2001, s. 21.
(2)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö