Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2968(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0070/2018

Teksty złożone :

B8-0070/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0043

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 48k
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg
Ustalenia dotyczące zmiany czasu
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustaleń dotyczących zmiany czasu (2017/2968(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego(1),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa ocena obowiązującego prawodawstwa powinna stanowić podstawę ocen skutków w odniesieniu do możliwości przyszłych działań;

B.  mając na uwadze, że liczne opracowania naukowe, w tym analiza Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z października 2017 r. na temat ustaleń dotyczących czasu letniego w UE w ramach dyrektywy 2000/84/WE, nie dostarczyły wyników o charakterze rozstrzygającym, jednak wykazały istnienie negatywnych skutków w odniesieniu do zdrowia ludzi;

C.  mając na uwadze, że liczne inicjatywy obywatelskie uwydatniły obawy obywateli dotyczące zmiany czasu dwa razy w roku;

D.  mając na uwadze, że Parlament podnosił już tę kwestię, np. w pytaniu wymagającym odpowiedzi ustnej O-000111/2015 – B8-0768/2015 skierowanym do Komisji z dnia 25 września 2015 r.;

E.  mając na uwadze, zasadnicze znaczenie ma utrzymanie jednolitego systemu czasu w UE nawet po zniesieniu zmiany czasu dwa razy w roku;

1.  wzywa Komisję do przeprowadzenia wnikliwej oceny dyrektywy 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21.
(2) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności