Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2968(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0070/2018

Ingivna texter :

B8-0070/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0043

Antagna texter
PDF 150kWORD 42k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
Bestämmelserna beträffande tidsomställning
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om bestämmelserna beträffande tidsomställning (2017/2968(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning(2),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning bör utvärderingen av befintlig lagstiftning ligga till grund för konsekvensbedömningar när det gäller möjligheterna till framtida åtgärder.

B.  Många vetenskapliga studier, bland annat Europaparlamentets utredningstjänsts studie från oktober 2017 om EU:s bestämmelser beträffande sommartid enligt direktiv 2000/84/EG, har inte lyckats komma fram till något entydigt resultat, utan de har tvärtom visat att denna omställning har negativa effekter på människors hälsa.

C.  I ett antal medborgarinitiativ har det uppmärksammats att medborgare anser att omställningen mellan sommar- och vintertid varje halvår är problematisk.

D.  Europaparlamentet har tagit upp denna fråga tidigare, t.ex. i den muntliga frågan O‑000111/2015 – B8-0768/2015 av den 25 september 2015 till kommissionen.

E.  Det är oerhört viktigt att behålla ett enhetligt tidssystem för EU även efter det att omställningen mellan sommar- och vintertid har avslutats.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en grundlig utvärdering av direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag om en översyn av direktivet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 31, 2.2.2001, s. 21.
(2) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy