Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0075(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2018

Внесени текстове :

A8-0008/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0045

Приети текстове
PDF 456kWORD 49k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08054/2017),

—  като взе предвид двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08065/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 114 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0338/2017),

—  като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(1),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0008/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност