Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0075(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0008/2018

Esitatud tekstid :

A8-0008/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0045

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 48k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
ELi ja USA vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta (08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08054/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlevat kahepoolset lepingut (08065/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0338/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust (A8‑0008/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika