Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0075(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0008/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0008/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0045

Hyväksytyt tekstit
PDF 228kWORD 38k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 esityksestä neuvoston päätökseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08054/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä (08065/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0338/2017),

–  ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II)(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen (A8-0008/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö