Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0075(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0008/2018

Teksty złożone :

A8-0008/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0045

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 48k
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela
Zawarcie Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08054/2017),

–  uwzględniając Umowę dwustronną pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (08065/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 114 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0338/2017),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0008/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności