Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0075(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0008/2018

Texte depuse :

A8-0008/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0045

Texte adoptate
PDF 240kWORD 48k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08054/2017),

–  având în vedere Acordul bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (08065/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 114 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0338/2017),

–  având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0008/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și al Statelor Unite ale Americii.

(1) JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate