Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0075(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0008/2018

Ingivna texter :

A8-0008/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0045

Antagna texter
PDF 235kWORD 42k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 mars 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (08054/2017),

–  med beaktande av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (08065/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 114 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0338/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0008/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

(1) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy