Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0801(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2018

Ingivna texter :

A8-0027/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.4
CRE 01/03/2018 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0046

Antagna texter
PDF 226kWORD 41k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom
P8_TA(2018)0046A8-0027/2018

Europaparlamentets beslut av den 1 mars 2018 om utnämning av Annemie Turtelboom till ledamot av revisionsrätten (C8–0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8–0008/2018),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0027/2018), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 20 februari 2018 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Annemie Turtelboom till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy