Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0030/2018

Předložené texty :

A8-0030/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0047

Přijaté texty
PDF 316kWORD 42k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel
Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 14. února 2018 na jmenování Boštjana Jazbece členem Jednotného výboru pro řešení krizí

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0030/2018),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že členové Jednotného výboru pro řešení krizí uvedení v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že při výběrovém řízení mají být respektovány zásady vyváženosti zastoupení mužů a žen, zkušeností a kvalifikace;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 20. prosince 2017 v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 schválila užší seznam kandidátů na funkce členů Jednotného výboru pro řešení krizí uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 byl užší seznam poskytnut Parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Komise dne 14. února 2018 přijala návrh na jmenování Boštjana Jazbece členem Jednotného výboru pro řešení krizí a předložila jej Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta navrženého na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

G.  vzhledem k tomu, že výbor dne 21. února 2018 uspořádal s Boštjanem Jazbecem slyšení, na němž přednesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  schvaluje návrh Komise na jmenování Boštjana Jazbece členem Jednotného výboru pro řešení krizí na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě, Komisi, jakož i vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí