Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0030/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0030/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0047

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 38k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Euroopan parlamentin päätös 1. maaliskuuta 2018 komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 14. helmikuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Boštjan Jazbecin nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (N8-0052/2018),

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) 56 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0030/2018),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että valintamenettelyssä noudatetaan sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 20. joulukuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

D.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti luettelo toimitettiin parlamentille;

E.  toteaa, että komissio hyväksyi 14. helmikuuta 2018 ehdotuksen Boštjan Jazbecin nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja toimitti ehdotuksen parlamentille;

F.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

G.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 21. helmikuuta 2018 kuulemisen, jossa ehdokas Boštjan Jazbec antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen nimittää Boštjan Jazbec yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö