Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0901(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0030/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0030/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0047

Pieņemtie teksti
PDF 384kWORD 48k
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele
Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 1. marta lēmums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 14. februāra priekšlikumu iecelt Boštjan Jazbec par Vienotās noregulējuma valdes locekli (N8-0052/2018),

–  ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 122.a pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0030/2018),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punkts paredz, ka šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos Vienotās noregulējuma valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punkts paredz, ka attiecīgajā atlases procedūrā ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principu;

C.  tā kā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu 2017. gada 20. decembrī pieņēma šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto Vienotās noregulējuma valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu minētais saraksts tika iesniegts Parlamentam;

E.  tā kā 2018. gada 14. februārī Komisija pieņēma priekšlikumu iecelt Boštjan Jazbec par Vienotās noregulējuma valdes locekli un šo priekšlikumu iesniedza Parlamentam;

F.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pēc tam izvērtēja ierosinātā kandidāta atbilstību Vienotās noregulējuma valdes locekļa amatam, it īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā noteiktās prasības;

G.  tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2018. gada 21. februārī noturēja Boštjan Jazbec uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Boštjan Jazbec iecelšanu par Vienotās noregulējuma valdes locekli uz pieciem gadiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropadomei, Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 1. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika