Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0030/2018

Teksty złożone :

A8-0030/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0047

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 48k
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela
Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 lutego 2018 r. dotyczący mianowania Boštjana Jazbeka na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0052/2018),

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0030/2018),

A.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że procedura wyboru przeprowadzana jest z poszanowaniem zasad równowagi płci oraz uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji kandydatów;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko członka Jednolitej Rady, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, lista została przekazana Parlamentowi;

E.  mając na uwadze, że w dniu 14 lutego 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Boštjana Jazbeka na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała go Parlamentowi;

F.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydata na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

G.  mając na uwadze, że w dniu 21 lutego 2018 r. na forum komisji odbyło się przesłuchanie Boštjana Jazbeka, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania Boštjana Jazbeka na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na pięcioletnią kadencję;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji a także rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności