Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0030/2018

Texte depuse :

A8-0030/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0047

Texte adoptate
PDF 241kWORD 48k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Decizia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului unic de rezoluție (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 februarie 2018 de numire a lui Boštjan Jazbec ca membru al Comitetului unic de rezoluție (N8-0052/2018),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0030/2018),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că membrii Comitetului unic de rezoluție menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că procedura de selecție respectă principiile echilibrului de gen, al experienței și al calificărilor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, la 20 decembrie 2017, Comisia a adoptat o listă de candidați finaliști pentru funcția de membru al Comitetului unic de rezoluție menționată la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, lista de candidați finaliști a fost transmisă Parlamentului;

E.  întrucât la 14 februarie 2018, Comisia a adoptat o propunere privind numirea lui Boštjan Jazbec ca membru al Comitetului unic de rezoluție și a prezentat-o Parlamentului;

F.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus pentru funcția de membru al Comitetului unic de rezoluție, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

G.  întrucât comisia a organizat apoi, la 21 februarie 2018, o audiere a dlui Boštjan Jazbec, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Comisiei de numire a lui Boštjan Jazbec ca membru al Comitetului unic de rezoluție pentru o perioadă de cinci ani;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate