Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2574(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0125/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0125/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0048

Usvojeni tekstovi
PDF 253kWORD 49k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
Uspostava posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Odluka Europskog parlamenta od 1. ožujka 2018. o osnivanju Posebnog odbora za porezni kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanje poreza (TAX3) i njegovim ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata (2018/2574(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 12. veljače 2015.(1) o osnivanju posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka („Posebni odbor TAXE 1”), njegovim ovlastima, sastavu i trajanju mandata,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2015. o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka(2),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 2. prosinca 2015.(3) o osnivanju posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka („Posebni odbor TAXE 2”), njegovim ovlastima, sastavu i trajanju mandata,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka(4),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 8. lipnja 2016.(5) o osnivanju Istražnog odbora za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza („Istražni odbor PANA”), njegovim ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata,

–  uzimajući u obzir svoju Preporuku od 13. prosinca 2017. Vijeću i Komisiji nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza(6),

–  uzimajući u obzir članak 197. Poslovnika,

1.  odlučuje osnovati Posebni odbor za financijski kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanja poreza sa sljedećim ovlastima:

   (a) da razvija i nadopunjuje rad posebnih odbora TAXE 1 i TAXE 2, uz posvećivanje posebne pozornosti učinkovitoj provedbi preporuka iz gore navedenih rezolucija od 25. studenoga 2015. i 6. srpnja 2016. od strane država članica, Komisije i/ili Vijeća te učinku tih mjera;
   (b) da razvija i nadopunjuje rad Istražnog odbora PANA, uz posvećivanje posebne pozornosti učinkovitoj provedbi preporuka iz gore navedenih preporuka od 13. prosinca 2017. od strane država članica, Komisije i/ili Vijeća te učinku tih mjera;
   (c) da nadzire napredak koji su postigle države članice u ukidanju poreznih praksi kojima se omogućuje izbjegavanje plaćanja poreza i/ili njegova utaja i koje štete ispravnom funkcioniranju jedinstvenog tržišta, kao što je izneseno u gore navedenim rezolucijama od 25. studenoga 2015. i 6. srpnja 2016. i Preporuci od 13. prosinca 2017.;
   (d) da se pozabavi načinom na koji su pravila EU-a o PDV-u zaobiđena u okviru slučaja Rajskih dokumenata i, općenitije, učinkom prijevare u području PDV-a i pravilima o administrativnoj suradnji u Uniji i da analizira politike razmjene informacija i koordinacije između država članica i mreže Eurofisc;
   (e) da doprinese raspravi o oporezivanju digitalnog gospodarstva koja je sada u tijeku;
   (f) da ocijeni nacionalne režime kojima se daju porezne povlastice (poput programa državljanstva);
   (g) da pomno prati tekući rad i doprinos Komisije i država članica u međunarodnim institucijama, uključujući Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj, skupinu G20, UN i Stručnu skupinu za financijsko djelovanje (FATF), uz istodobno poštovanje nadležnosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku u pogledu pitanja oporezivanja;
   (h) da pristupa dokumentima relevantnima za njegov rad te da uspostavi potrebne kontakte i održi saslušanja s međunarodnim, europskim (uključujući Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja) i nacionalnim institucijama i forumima, nacionalnim parlamentima i vladama država članica i trećih zemalja, kao i predstavnicima akademske zajednice, poslovnog i civilnog društva, uključujući socijalne partnere, u uskoj suradnji sa stalnim odborima, pazeći pritom na učinkovito korištenje resursa EP-a;
   (i) da analizira i ocijeni dimenziju trećih zemalja u praksama izbjegavanja plaćanja poreza, uključujući utjecaj na zemlje u razvoju; da prati poboljšanja u razmjeni informacija i postojeće praznine u toj komunikaciji s trećim zemljama, s posebnim osvrtom na krunske posjede i prekomorska područja;
   (j) da ocijeni postupak ocjene i provjere kojim se koristi Komisija kako bi uključila zemlje u delegirani akt Direktive o sprečavanju pranja novca o visokorizičnim trećim zemljama;
   (k) da ocijeni metodologiju, provjeru zemalja i učinak EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija (EU-ova crna lista poreznih oaza), kao i uklanjanje zemalja s tog popisa te sankcije izrečene zemljama na popisu;
   (l) da ispita posljedice bilateralnih poreznih sporazuma koje zaključuju države članice;
   (m) da daje preporuke o tom pitanju ako to smatraju potrebnim;

2.  odlučuje da bi Posebni odbor u svom radu trebao uzeti u obzir nedavna otkrića iz slučaja Rajski dokumenti od 5. studenoga 2017. i sve relevantne razvoje događaja u nadležnosti Odbora tijekom trajanja njegova mandata;

3.  odlučuje da Posebni odbor broji 45 članova;

4.  odlučuje da mandat Posebnog odbora traje 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

(1) SL C 310, 25.8.2016., str. 42.
(2) SL C 366, 27.10.2017., str. 51.
(3) SL C 399, 24.11.2017., str. 201.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0310.
(5) SL L 166, 24.6.2016., str. 10.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0491.

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti