Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2574(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0125/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0125/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 01/03/2018 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0048

Elfogadott szövegek
PDF 268kWORD 46k
2018. március 1., Csütörtök - Brüsszel
A pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottságának (TAX3) létrehozása
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Az Európai Parlament 2018. március 1-jei határozata a pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottságának (TAX3) létrehozásáról, feladatairól, összetételéről és megbízatásának idejéről (2018/2574(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének javaslatára,

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (a továbbiakban: TAXE 1 különbizottság) felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról szóló, 2015. február 12-i határozatára(1),

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására(2),

—  tekintettel a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (a továbbiakban: TAXE 2 különbizottság) felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról szóló, 2015. december 2-i határozatára(3),

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i állásfoglalására(4),

—  tekintettel a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság (a továbbiakban: PANA vizsgálóbizottság) felállítására, feladataira, összetételére és mandátumának időtartamára vonatkozó, 2016. június 8-i határozatára(5),

—  tekintettel a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követő, 2017. december 13-i ajánlására(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 197. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy létrehozza a pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottságát, melynek feladatai az alábbiak lesznek:

   a) a TAXE 1 és a TAXE 2 különbizottságok által végzett munka továbbvitele és kiegészítése, kiemelt hangsúlyt fektetve a fent említett, 2015. november 25-i és 2016. július 6-i állásfoglalásaiban szereplő ajánlásoknak a tagállamok, a Bizottság és/vagy a Tanács általi hatékony végrehajtására, illetve hatására;
   b) a PANA vizsgálóbizottság által végzett munka továbbvitele és kiegészítése, kiemelt hangsúlyt fektetve a fent említett, 2017. december 13-i ajánlásának a tagállamok, a Bizottság és/vagy a Tanács általi hatékony végrehajtására, illetve hatására;
   c) a tagállamok által az egységes piac megfelelő működésére ártalmas, adókikerülést és/vagy adókijátszást lehetővé tévő adózási gyakorlatok megszüntetésében tett előrelépés nyomon követése, a fent említett, 2015. november 25-i és 2016. július 6-i állásfoglalásaiban és 2017. december 13-i ajánlásában foglaltak szerint;
   d) a Paradise-iratok keretében annak vizsgálata, hogyan kerülték meg az uniós héaszabályokat, illetve általánosabb módon a héacsalás hatásának és az igazgatási együttműködésre vonatkozó uniós szabályoknak az értékelése; továbbá az információk és koordinációs politikák Eurofisc és a tagállamok közötti cseréjének elemzése;
   e) a digitális gazdaság adóztatásáról folyó vitához való hozzájárulás;
   f) az adókedvezményeket (például állampolgársági programokat) biztosító nemzeti rendszerek értékelése;
   g) a Bizottság és a tagállamok által a nemzetközi intézmények – többek között a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a G20-csoport, az ENSZ és a FATF – keretében jelenleg végzett munka, illetve az ahhoz való hozzájárulás szoros nyomon követése, teljes mértékben tiszteletben tartva a Gazdasági és Monetáris Bizottság adóügyekkel kapcsolatos hatáskörét;
   h) a munkája szempontjából releváns dokumentumokhoz való hozzáférés, a szükséges kapcsolatok kialakítása és meghallgatások tartása nemzetközi, európai (beleértve a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódexszel foglalkozó csoportot) és nemzeti intézményekkel és fórumokkal, a tagállamok és a harmadik országok nemzeti parlamentjeivel és kormányaival, valamint a tudományos közösség, az üzleti élet és a civil társadalom, köztük a szociális partnerek képviselőivel, az állandó bizottságokkal szoros együttműködésben; ennek során a parlamenti erőforrások hatékony felhasználásának szem előtt tartása;
   i) az adókikerülési gyakorlatok harmadik országokat érintő vonatkozásainak elemzése és értékelése, beleértve a fejlődő országokra gyakorolt hatást; a harmadik országokkal e tekintetben folytatott információcsere javulásának és fennálló hiányosságainak figyelemmel kísérése, kiemelt hangsúlyt fektetve az Egyesült Királyság koronafüggőségeire és tengerentúli területeire;
   j) a felhatalmazáson alapuló jogi aktusként elfogadott pénzmosás elleni irányelv keretében a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékébe való felvétellel kapcsolatos bizottsági értékelési és átvilágítási folyamat értékelése;
   k) az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékével (az adóparadicsomok uniós feketelistájával) kapcsolatos módszertannak, országátvilágításnak, illetve a jegyzék hatásának, az országok jegyzékből való törlésének és a jegyzékben szereplő országokkal szemben elfogadott szankcióknak az értékelése;
   l) a tagállamok által kötött kétoldalú adóegyezmények következményeinek vizsgálata;
   m) az általa e témában szükségesnek vélt bármilyen ajánlás megfogalmazása;

2.  úgy határoz, hogy a különbizottságnak munkája során figyelembe kell vennie a Paradise-iratok kapcsán 2017. november 5-én napvilágra került újabb információkat és a megbízatásának időtartama során felmerülő, a hatáskörébe tartozó bármilyen releváns fejleményt;

3.  úgy határoz, hogy a különbizottság 45 tagú lesz;

4.  úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatásának időtartama e határozat elfogadásának időpontjától számítva 12 hónap.

(1) HL C 310., 2016.8.25., 42. o.
(2) HL C 366., 2017.10.27., 51. o.
(3) HL C 399., 2017.11.24., 201. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0310.
(5) HL L 166., 2016.6.24., 10. o.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0491.

Utolsó frissítés: 2018. október 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat