Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2574(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0125/2018

Pateikti tekstai :

B8-0125/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0048

Priimti tekstai
PDF 343kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - Briuselis
Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3) steigimas
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

2018 m. kovo 1 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3) sudarymo ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės nustatymo (2018/2574(RSO))

Europos Parlamentas,

—  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. vasario 12 d. sprendimą(1) dėl specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (toliau – TAXE 1 specialusis komitetas) įsteigimo, jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių(2),

—  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimą(3) dėl specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (toliau – TAXE 2 specialusis komitetas) sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių(4),

—  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 8 d. sprendimą(5) dėl Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti (toliau – PANA tyrimo komitetas) sudarymo. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė,

—  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijai dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo(6),

—  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį,

1.  nusprendžia sudaryti Specialųjį komitetą finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais, kurio įgaliojimai yra tokie:

   a) remtis TAXE 1 ir TAXE 2 specialiųjų komitetų atliktu darbu ir jį papildyti, visų pirma ypatingą dėmesį skiriant tam, kad valstybės narės, Komisija ir (arba) Taryba faktiškai įgyvendintų minėtose 2015 m. lapkričio 25 d. ir 2016 m. liepos 6 d. rezoliucijose įtvirtintas rekomendacijas, ir šių rekomendacijų įgyvendinimo poveikiui;
   b) remtis PANA tyrimo komiteto atliktu darbu ir jį papildyti, visų pirma ypatingą dėmesį skiriant tam, kad valstybės narės, Komisija ir (arba) Taryba faktiškai įgyvendintų minėtoje 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendacijoje įtvirtintas rekomendacijas, ir šių rekomendacijų įgyvendinimo poveikiui;
   c) stebėti valstybių narių pažangą panaikinant mokesčių praktiką, kuri sudaro sąlygas mokesčiams vengti ir (arba) jiems slėpti ir yra žalinga tinkamam bendrosios rinkos veikimui, kaip nurodyta minėtose 2015 m. lapkričio 25 d. ir 2016 m. liepos 6 d. rezoliucijose ir 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendacijoje;
   d) įvertinti kilus Rojaus dokumentų skandalui išaiškėjusius būdus apeiti ES PVM taisykles ir bendriau įvertinti sukčiavimo PVM poveikį ir administracinio bendradarbiavimo Sąjungoje taisykles; taip pat išanalizuoti valstybių narių ir tinklo „Eurofisc“ keitimosi informacija ir koordinavimo priemones;
   e) prisidėti prie šiuo metu vykstančių diskusijų skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo klausimais;
   f) įvertinti nacionalines sistemas, pagal kurias teikiamos mokesčių lengvatos (tokias kaip pilietybės programos);
   g) atidžiai stebėti šiuo metu Komisijos ir valstybių narių vykdomą veiklą tarptautinėse institucijose, įskaitant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, G 20, JT ir Finansinių veiksmų darbo grupę (FATF), ir jų indėlį, visapusiškai laikantis Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto įgaliojimų mokesčių klausimais;
   h) gauti savo darbui reikalingus dokumentus, užmegzti reikiamus ryšius ir glaudžiai bendradarbiaujant su nuolatiniais komitetais rengti klausymus, kuriuose dalyvautų tarptautinės, Europos Sąjungos (įskaitant Elgesio kodekso grupę (verslo apmokestinimas)) ir nacionalinės institucijos ir forumai, valstybių narių ir trečiųjų valstybių nacionalinių parlamentų ir vyriausybių atstovai ir akademinės bendruomenės, verslo ir pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant socialinius partnerius; atliekant šią veiklą efektyviai naudoti EP išteklius;
   i) išanalizuoti ir įvertinti trečiųjų šalių aspektą mokesčių vengimo praktikoje, įskaitant poveikį besivystančioms šalims; stebėti keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis šioje srityje pažangą ir esamas spragas, ypatingą dėmesį skiriant Didžiosios Britanijos Karūnos priklausiniams ir užjūrio teritorijoms;
   j) įvertinti pačios Komisijos atliktą vertinimą ir tikrinimo procesą siekiant Kovos su pinigų plovimu direktyvos deleguotame akte nustatyti didelės rizikos valstybių sąrašą;
   k) įvertinti metodiką, šalių tikrinimą ir mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo (ES juodojo mokesčių rojų sąrašo) poveikį, taip pat šalių išbraukimą iš to sąrašo ir patvirtintas sankcijas į tą sąrašą įtrauktoms šalims;
   l) išnagrinėti valstybių narių sudarytų dvišalių sutarčių dėl mokesčių pasekmes;
   m) pateikti, komiteto nuomone, reikalingas rekomendacijas šiuo klausimu;

2.  nusprendžia, kad specialusis komitetas, atlikdamas savo darbą, turi atsižvelgti į neseniai, t. y. 2017 m. lapkričio 5 d., Rojaus dokumentuose atskleistą informaciją ir visus atitinkamus pokyčius komiteto kompetencijai priklausančiose srityse, kurie gali įvykti per jo įgaliojimų laiką;

3.  nusprendžia, kad specialusis komitetas turės 45 narius;

4.  nusprendžia, kad įgaliojimai specialiajam komitetui suteikiami dvylikai mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

(1) OL C 310, 2016 8 25, p. 42.
(2) OL C 366, 2017 10 27, p. 51.
(3) OL C 399, 2017 11 24, p. 201.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0310.
(5) OL L 166, 2016 6 24, p. 10.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0491.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika