Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2574(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0125/2018

Texte depuse :

B8-0125/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0048

Texte adoptate
PDF 253kWORD 49k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Decizia Parlamentului European din 1 martie 2018 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului unei comisii speciale pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3) (2018/2574(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Conferinței președinților,

–  având în vedere Decizia sa din 12 februarie 2015(1) privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare („comisia specială TAXE 1”),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare(2),

–  având în vedere Decizia sa din 2 decembrie 2015(3) privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare („comisia specială TAXE 2”),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare(4),

–  având în vedere Decizia sa din 8 iunie 2016(5) privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii și administrări defectuoase în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, precum și competențele, componența și mandatul comisiei,

–  având în vedere recomandarea sa din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală(6),

–  având în vedere articolul 197 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să constituie o comisie specială pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale, învestită cu următoarele atribuții:

   (a) să valorifice și să completeze activitatea desfășurată de comisiile speciale TAXE 1 și TAXE 2, axându-se în special pe punerea efectivă în aplicare de către statele membre, Comisie și/sau Consiliu a recomandărilor formulate în rezoluțiile sus-menționate din 25 noiembrie 2015 și 6 iulie 2016, precum și a impactului acestora;
   (b) să valorifice și să completeze activitatea desfășurată de comisia specială de anchetă PANA, axându-se în special pe punerea efectivă în aplicare de către statele membre, Comisie și/sau Consiliu a recomandărilor formulate în rezoluția sus-menționată din 13 decembrie 2017, precum și a impactului acestora;
   (c) să monitorizeze progresul înregistrat de statele membre în combaterea acelor practici fiscale care permit evitarea sarcinilor fiscale și/sau evaziunea fiscală și care dăunează bunei funcționări a pieței unice așa cum se precizează în rezoluțiile sus-menționate din 25 noiembrie 2015 și 6 iulie 2016 și în recomandarea din 13 decembrie 2017;
   (d) să evalueze modul în care normele UE în materie de TVA au fost eludate în cazul „Paradise Papers” și să evalueze, în mod general, impactul fraudei în materie de TVA și regulile de cooperare administrativă în Uniune; și să analizeze schimbul de informații și coordonarea politicilor dintre statele membre și Eurofisc;
   (e) să contribuie la dezbaterea în curs privind impozitarea economiei digitale;
   (f) să evalueze schemele naționale de privilegiile fiscale (cum ar fi programele de acordare a cetățeniei);
   (g) să urmărească îndeaproape lucrările în desfășurare și contribuțiile Comisiei și statelor membre în cadrul instituțiilor internaționale, printre care Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, G20, ONU și GAFI, respectând pe deplin competențele Comisiei pentru afaceri economice și monetare în materie de aspecte legate de fiscalitate;
   (h) să acceseze documentele ce-i sunt necesare în activitatea sa, să întrețină contacte și să organizeze audieri cu instituții internaționale, cu cele europene (printre care Grupul de lucru pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor) și cu instituțiile și forumurile naționale, cu parlamentele și guvernele naționale ale statelor membre și ale țărilor terțe, precum și cu reprezentanții comunității științifice, ai întreprinderilor și ai societății civile, inclusiv cu partenerii sociali, în strânsă colaborare cu comisiile permanente; în acest sens, cu utilizarea eficientă a resurselor PE;
   (i) să analizeze și să evalueze practicile de evitare a obligațiilor fiscale în țările terțe, inclusiv impactul asupra țărilor în curs de dezvoltare; să monitorizeze progrese progresele și lacunele existente în ceea ce privește schimbul de informații cu țările terțe în acest domeniu, o atenție deosebită acordându-se teritoriilor dependente ale Coroanei și teritoriilor de peste mări;
   (j) să evalueze studiul Comisiei referitor la procesul de examinare și de includere a țărilor în actul delegat privind țările terțe cu grad ridicat de risc la DCSB;
   (k) să evalueze metodologia, procedura de monitorizare și impactul listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale (lista neagră a UE referitoare la paradisuri fiscale), precum și eliminarea țărilor de pe listă și sancțiunile adoptate față de țările enumerate în listă;
   (l) să examineze consecințele tratatelor fiscale bilaterale încheiate de statele membre;
   (m) să formuleze recomandările pe care le consideră necesare în această privință;

2.  decide că comisia specială ar trebui să ia în considerare în activitatea sa dezvăluirile recente „Paradise Papers” din 5 noiembrie 2017 și orice evoluții relevante în responsabilitatea Comisiei care apar în cursul mandatului său;

3.  decide că această comisie specială va avea 45 membri;

4.  decide că mandatul comisiei speciale este de 12 luni, începând cu data adoptării prezentei decizii.

(1) JO C 310, 25.8.2016, p. 42.
(2) JO C 366, 27.10.2017, p. 51.
(3) JO C 399, 24.11.2017, p. 201.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0310.
(5) JO L 166, 24.6.2016, p. 10.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2017)0491.

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate