Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0138(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0016/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0016/2018

Rasprave :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0050

Usvojeni tekstovi
PDF 508kWORD 62k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja*
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. ožujka 2018. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Vijeću (COM(2017)0335),

–  uzimajući u obzir članke 113. i 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0195/2017),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka(1),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0016/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Državama članicama sve je teže štititi svoje nacionalne porezne osnovice od smanjenja jer su strukture poreznog planiranja postale vrlo složene te se njima često iskorištava povećana mobilnost kapitala i ljudi unutar jedinstvenog tržišta. Te se strukture obično sastoje od aranžmana koji su razvijeni diljem različitih poreznih jurisdikcija s pomoću kojih se oporeziva dobit premješta u područja s povoljnijim poreznim režimima ili se smanjuje ukupna porezna obveza poreznog obveznika. Države članice zato trpe znatna smanjenja poreznih prihoda, što ih sprječava u primjeni poreznih politika koje pogoduju rastu. Stoga je ključno poreznim tijelima država članica omogućiti raspolaganje sveobuhvatnim i relevantnim informacijama o potencijalno agresivnim poreznim aranžmanima. Te bi informacije poreznim tijelima omogućile brzo reagiranje na štetne porezne prakse i uklanjanje nedostataka u propisima donošenjem akata ili provedbom odgovarajućih procjena rizika i poreznih nadzora.
(2)  Državama članicama sve je teže štititi svoje nacionalne porezne osnovice od smanjenja jer su agresivne i složene strukture poreznog planiranja postale vrlo složene te se njima često iskorištava povećana mobilnost kapitala i ljudi unutar jedinstvenog tržišta. Te se strukture obično sastoje od aranžmana koji su razvijeni diljem različitih poreznih jurisdikcija s pomoću kojih se oporeziva dobit poduzeća i građana premješta u područja s povoljnijim poreznim režimima ili se smanjuje fiskalni učinak na poreznog obveznika. Države članice zato trpe znatna smanjenja poreznih prihoda. Osim toga, povećavaju se razlike u stopama poreza na dobit unutar država članica i među njima, pa je zato ključno ne ugroziti načelo porezne jednakosti. To sprječava države članice u primjeni poreznih politika koje pogoduju rastu. Stoga je ključno poreznim tijelima država članica omogućiti raspolaganje sveobuhvatnim i relevantnim informacijama o aranžmanima koji omogućuju utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Te bi informacije poreznim tijelima omogućile brzo reagiranje na štetne porezne prakse i uklanjanje nedostataka u propisima donošenjem akata ili provedbom odgovarajućih procjena rizika i poreznih nadzora. Međutim, izostanak reakcije poreznih tijela na sustave o kojima se izvješćuje ne bi se trebalo tumačiti kao implicitno odobrenje tih tijela. Obrasci za izvješćivanje trebali bi biti jezgroviti i jednostavni za uporabu kako velike količine informacija koja bi mogla nastati na temelju ove Direktive ne bi onemogućile smisleno djelovanje u vezi s praksama o kojima se izvješćuje.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  S obzirom na to da većina potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja obuhvaća više od jedne jurisdikcije, otkrivanjem informacija o tim aranžmanima ostvarili bi se dodatni pozitivni rezultati ako bi se te informacije razmjenjivale i među državama članicama. Konkretno, automatska razmjena informacija među poreznim tijelima ključna je kako bi se tim tijelima pružile potrebne informacije koje bi im omogućile poduzimanje mjera u slučajevima u kojima su uočene agresivne porezne prakse.
(3)  S obzirom na to da većina potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja obuhvaća više od jedne jurisdikcije, otkrivanjem informacija o tim aranžmanima ostvarili bi se dodatni pozitivni rezultati ako bi se te informacije razmjenjivale i među državama članicama. Konkretno, automatska razmjena informacija među poreznim tijelima i osiguranje koordinacije s financijsko-obavještajnim jedinicama koje se bave pranjem novca i financiranjem terorizma ključni su kako bi se tim tijelima pružile potrebne informacije koje bi im omogućile poduzimanje mjera u slučajevima u kojima su uočene agresivne porezne prakse. Međutim, države članice trebalo bi poticati da uvedu slične obveze otkrivanja za aranžmane koji postoje isključivo u njihovoj jurisdikciji.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Imajući u vidu mogući doprinos transparentnog okvira za razvoj poslovnih aktivnosti u suzbijanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza na unutarnjem tržištu, upućen je poziv Komisiji da pokrene inicijative o obveznom otkrivanju potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja u skladu s točkom 12. projekta OECD-a o sprječavanju smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS). Europski parlament u tom je kontekstu pozvao na oštrije mjere protiv posrednika koji pružaju potporu u aranžmanima koji mogu dovesti do porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.
(4)  Imajući u vidu mogući doprinos transparentnog okvira za razvoj poslovnih aktivnosti u suzbijanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza na unutarnjem tržištu, upućen je poziv Komisiji da pokrene inicijative o obveznom otkrivanju potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja u skladu s točkom 12. projekta OECD-a o sprječavanju smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS). Europski parlament u tom je kontekstu dokazao ključnu ulogu posrednika u savjetovanju, izradi poreznih sustava i njihovu upravljanju i pozvao na oštrije mjere protiv posrednika koji pružaju potporu u aranžmanima koji mogu dovesti do porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Potrebno je podsjetiti kako se čini da su određeni financijski posrednici i drugi pružatelji usluga poreznog savjetovanja aktivno pomagali svojim klijentima u prikrivanju novca offshore instrumentima. Nadalje, iako je zajednički standard izvješćivanja (CRS) koji je uveden Direktivom Vijeća 2014/107/EU27 važan korak u uspostavi transparentnog poreznog okvira u Uniji, barem kad je riječ o informacijama o financijskim računima, sustav se može dodatno poboljšati.
(5)  Potrebno je podsjetiti kako su određeni financijski posrednici i drugi pružatelji usluga poreznog savjetovanja te revizori aktivno pomagali svojim klijentima u prikrivanju novca offshore instrumentima. Nadalje, iako je zajednički standard izvješćivanja (CRS) koji je uveden Direktivom Vijeća 2014/107/EU27 važan korak u uspostavi transparentnog poreznog okvira u Uniji, barem kad je riječ o informacijama o financijskim računima, sustav se može dodatno poboljšati. Osim toga, sukladno tomu potrebno je povećati kapacitet država članica za obradu količine zaprimljenih informacija o financijskim računima, a financijske, ljudske i informatičke resurse poreznih uprava trebalo bi po potrebi povećati i održavati na odgovarajućim razinama.
_________________
_________________
27 Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).
27 Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Otkrivanje potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja s prekograničnom dimenzijom može djelotvorno doprinijeti naporima u stvaranju okružja pravednog oporezivanja na unutarnjem tržištu. Imajući to u vidu, korak u pravom smjeru bilo bi uvođenje obveze za posrednike o obavješćivanju poreznih tijela o određenim prekograničnim aranžmanima koji bi se mogli upotrijebiti za izbjegavanje plaćanja poreza. Kako bi se uvela sveobuhvatnija politika bilo bi važno i da nakon otkrivanja, kao sljedeći korak, porezna tijela razmjenjuju informacije s istovrsnim tijelima drugih država članica. Takvi sporazumi također bi trebali unaprijediti djelotvornost zajedničkog standarda izvješćivanja (CRS). Nadalje, bilo bi ključno Komisiji dopustiti pristup dovoljnoj količini informacija kako bi mogla nadzirati pravilno funkcioniranje ove Direktive. Pristup Komisije tim informacijama ne bi značio da se države članice oslobađa od obveze prijave državnih potpora Komisiji.
(6)  Otkrivanje potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja s prekograničnom dimenzijom može djelotvorno doprinijeti naporima u stvaranju okružja pravednog oporezivanja na unutarnjem tržištu. Imajući to u vidu, nužan korak u pravom smjeru bilo bi uvođenje obveze za posrednike, revizore i, kad je to prikladno, porezne obveznike o obavješćivanju poreznih tijela o određenim prekograničnim aranžmanima koji bi se mogli upotrijebiti za izbjegavanje plaćanja poreza. Kako bi se uvela sveobuhvatnija politika, bilo bi važno da i nakon otkrivanja, kao sljedeći korak, porezna tijela automatski razmjenjuju informacije s istovrsnim tijelima drugih država članica. Takvi sporazumi također bi trebali unaprijediti djelotvornost zajedničkog standarda izvješćivanja (CRS). Nadalje, bilo bi ključno Komisiji dopustiti pristup relevantnim informacijama kako bi mogla nadzirati pravilno funkcioniranje ove Direktive i ispuniti svoje obveze u skladu s politikama tržišnog natjecanja. Pristup Komisije tim informacijama ne bi značio da se države članice oslobađa od obveze prijave državnih potpora Komisiji. Naposljetku, kako bi se poboljšala pravna sigurnost za posrednike i porezne obveznike, Komisija bi trebala objaviti popis prijavljenih prekograničnih poreznih aranžmana koji bi se mogli upotrijebiti za izbjegavanje plaćanja poreza, bez ikakvog upućivanja na posrednika ili poreznog obveznika.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Potvrđuje se da bi otkrivanje potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja imalo veće izglede za uspješnost predviđenog odvraćanja ako bi se relevantne informacije poreznim tijelima dostavile u ranoj fazi, to jest prije nego su otkriveni aranžmani stvarno provedeni. Ako se obveza otkrivanja prebacuje na porezne obveznike, bilo bi praktično obvezu otkrivanja potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja propisati za neznatno kasniju fazu jer porezni obveznici nisu nužno upoznati s prirodom tih aranžmana u trenutku njihova nastanka. Kako bi se rasteretilo administrativno upravljanje u državama članicama, naknadne automatske razmjene informacija o tim aranžmanima mogle bi se obavljati tromjesečno.
(7)  Potvrđuje se da bi otkrivanje potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja imalo veće izglede za uspješnost predviđenog odvraćanja ako bi se relevantne informacije poreznim tijelima dostavile u ranoj fazi, to jest prije nego su otkriveni aranžmani stvarno provedeni. Osim toga, trebalo bi uvesti odgovarajuće sankcije za sprečavanje i suzbijanje takvih aranžmana. Ako se obveza otkrivanja prebacuje na porezne obveznike, bilo bi praktično obvezu otkrivanja potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja propisati za neznatno kasniju fazu. Kako bi se rasteretilo administrativno upravljanje u državama članicama, naknadne automatske razmjene informacija o tim aranžmanima mogle bi se obavljati tromjesečno.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)   Sve veća uloga i važnost prava intelektualnog vlasništva u poslovnim modelima i poreznim strukturama velikih korporacija dodatno ukazuju na to da je hitno potrebna bolja razmjena informacija o aranžmanima izbjegavanja poreza s obzirom na razna laka rješenja za umjetno prenošenje dobiti koja pruža uporaba prava intelektualnog vlasništva.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.b (nova)
(9.b)   Nepostojanje sveobuhvatnog javnog izvješćivanja po pojedinačnim zemljama o relevantnim financijskim podacima za velika multinacionalna poduzeća doprinijelo je slaboj pouzdanosti skupnih podataka o offshore strukturama, što naglašava činjenica da mnoge nedavne strukture izbjegavanja plaćanja poreza na visokoj razni nisu vidljive u postojećim komercijalnim korporativnim bazama podataka o financijskim računima. Ti statistički nedostaci ometaju pokušaje poreznih tijela da provedu procjene rizika za rizične jurisdikcije i ukazuju na potrebu za većom razmjenom informacija o strukturama poreznog planiranja.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Budući da bi glavni cilj takvog zakonodavstva trebao biti osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, ključno bi bilo ne propisivati na razini Unije u mjeri većoj od potrebne za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Stoga bi bilo potrebno ograničiti sva zajednička pravila otkrivanja na prekogranične situacije, to jest situacije u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji. U takvim okolnostima mogući učinak na funkcioniranje unutarnjeg tržišta može biti dovoljno opravdanje za donošenje zajedničkog skupa pravila, umjesto da se to pitanje riješava na nacionalnoj razini.
(10)  Budući da bi glavni cilj takvog zakonodavstva trebao biti osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i ograničavanje utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, ključno bi bilo ne propisivati na razini Unije u mjeri većoj od potrebne za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Stoga bi bilo potrebno ograničiti sva zajednička pravila otkrivanja na prekogranične situacije, to jest situacije u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji. U takvim okolnostima mogući učinak na funkcioniranje unutarnjeg tržišta dovoljno je opravdanje za donošenje zajedničkog skupa pravila, umjesto da se to pitanje rješava na nacionalnoj razini. Ako određena država članica provede dodatne nacionalne mjere izvješćivanja slične prirode, prikupljene dodatne informacije trebale bi se po potrebi proslijediti i ostalim državama članicama.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11.a)   Budući da poticaja za osmišljavanje i provedbu učinkovitih sankcija možda nema u svim državama članicama, a kako bi se zajamčila dosljedna provedba ove Direktive u državama članicama, razmjena informacija među poreznim tijelima o nametanju sankcija i slučajevima kada određena država članica nije nametnula sankcije također bi trebala biti automatska.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)  Kako bi se povećali izgledi za uspješnost ove Direktive države članice trebale bi utvrditi sankcije za povrede nacionalnih pravila kojima se provodi ova Direktiva i osigurati stvarnu primjenu tih sankcija, njihovu razmjernost povredama i njihov odvraćajući učinak.
(13)  Kako bi se povećali izgledi za uspješnost ove Direktive, države članice trebale bi utvrditi sankcije za povrede nacionalnih pravila kojima se provodi ova Direktiva i osigurati stvarnu i brzu primjenu tih sankcija, uključujući financijske sankcije, njihovu učinkovitost, razmjernost povredama i njihov odvraćajući učinak. Države članice trebale bi Komisiji podnijeti i učiniti javno dostupnim popis posrednika i poreznih obveznika kojima su nametnute sankcije u skladu s ovom Direktivom, uključujući njihovo ime, državljanstvo i mjesto boravka.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.
(14)  Kako bi se dopunili ili izmijenili određeni elementi ove Direktive koji nisu ključni, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti u vezi s ažuriranjem obilježja kako bi se u popis obilježja potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja ili niza aranžmana uključile ažurirane informacije o tim aranžmanima ili nizovima aranžmana dobivene obveznim otkrivanjem takvih aranžmana.
(14)  Kako bi se dopunili ili izmijenili određeni elementi ove Direktive koji nisu ključni, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti u vezi s ažuriranjem obilježja. Komisija bi svake dvije godine trebala objaviti nacrt ažuriranog popisa obilježja koja definiraju agresivno porezno planiranje kako bi njime obuhvatila sve nove ili izmijenjene aranžmane za utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza koji su utvrđeni nakon objave prethodnog ažuriranja te bi on trebao stupiti na snagu četiri mjeseca nakon objave nacrta ažurirane verzije.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15.a)   Radi jamčenja jedinstvene primjene i tumačenja obilježja Komisija bi trebala redovito pratiti aktivnosti poreznih tijela u skladu s ovom Direktivom.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.
(18)  S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta s pomoću odvraćanja od agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja, nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti nekoordiniranim pojedinačnim djelovanjem država članica, nego se taj cilj može bolje ostvariti na razini Unije jer je usmjeren na mehanizme koji se razvijaju za moguće iskorištavanje tržišnih nedostataka nastalih međudjelovanjem različitih nacionalnih poreznih pravila, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ovom se Direktivom ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja, posebno s obzirom na to da je ograničena na aranžmane s prekograničnom dimenzijom u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji.
(18)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest znatno ograničavanje katastrofalnih posljedica utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza na javne račune i poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta s pomoću odvraćanja od agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja, nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti nekoordiniranim pojedinačnim djelovanjem država članica, nego se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije jer su usmjereni na mehanizme koji se razvijaju za moguće iskorištavanje tržišnih nedostataka nastalih međudjelovanjem različitih nacionalnih poreznih pravila, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ovom se Direktivom ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva, posebno s obzirom na to da je ograničena na aranžmane s prekograničnom dimenzijom u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 18. – podtočka c
(c)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman ili niz aranžmana dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;
(c)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice ili preko bilo koje vrste nadziranog stranog društva koji se nalaze u toj jurisdikciji, a taj je aranžman ili niz aranžmana dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;
Amandman 18
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 18. – podtočka d
(d)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman ili niz aranžmana dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;
(d)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji bez nastana u toj jurisdikciji koji podliježe oporezivanju;
Amandman 19
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 20.
20.  ‚obilježje znači tipična karakteristika ili svojstvo aranžmana ili niza aranžmana koje je navedeno u Prilogu IV.
20.  ‚obilježje znači aranžman ili niz aranžmana koji su navedeni u Prilogu IV.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 23. – podtočka ca (nova)
(ca)  porezni obveznik stvarni je vlasnik drugog poreznog obveznika u smislu Direktive (EU) 2015/849.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 1.a (novi)
1.a  Pri provedbi zakonom propisanih revizija financijskih izvješća svojih klijenata, revizori podliježu obvezama identifikacije i otkrivanja potencijalnih kršenja propisa ako revizor sazna da je revidirani subjekt ili da su njegovi posrednici prekršili obveze identifikacije i otkrivanja iz ovog članka. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi revizore obvezala na podnošenje informacija o takvim kršenjima nadležnim poreznim tijelima u roku od 10 radnih dana, počevši od dana nakon objave njihovih revizijskih izvješća.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 2. – podstavak 1.
2.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi posrednicima omogućila izuzeće od obveze upućivanja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ili nizu takvih aranžmana, uz uvjet da posrednici imaju pravo na čuvanje profesionalne tajne odvjetnika u skladu s nacionalnim pravom te države članice. U takvim okolnostima obveza upućivanja informacija o takvom aranžmanu ili nizu aranžmana odgovornost je poreznog obveznika te posrednici obavješćuju porezne obveznike o toj odgovornosti zbog postojanja prava na čuvanje profesionalne tajne.
2.  Svaka država članica može, ako je to prikladno, poduzeti potrebne mjere kako bi posrednicima omogućila izuzeće od obveze upućivanja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ili nizu takvih aranžmana, uz uvjet da posrednici imaju pravo na čuvanje profesionalne tajne odvjetnika u skladu s nacionalnim pravom te države članice. U takvim okolnostima obveza upućivanja informacija o takvom aranžmanu ili nizu aranžmana odgovornost je poreznog obveznika te posrednici pisanim putem obavješćuju porezne obveznike o toj odgovornosti zbog postojanja prava na čuvanje profesionalne tajne i čuvaju potvrdu o primitku koju je potpisao porezni obveznik. Porezni obveznik u roku od deset radnih dana izvješćuje nadležna tijela o informacijama o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ili nizu takvih aranžmana.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 4.
4.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi posrednike i porezne obveznike obvezala na podnošenje informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje koji su provedeni u razdoblju od [datum političkog sporazuma] do 31. prosinca 2018. Posrednici i porezni obveznici, prema potrebi, podnose informacije o tim prekograničnim aranžmanima do 31. ožujka 2019.
4.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi posrednike, revizore i porezne obveznike obvezala na podnošenje informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje koji su aktivni ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] i koji će stupiti na snagu nakon tog datuma.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 4.a (novi)
4.a  Svaka država članica poduzima mjere nužne za ocjenu poreznih aranžmana otkrivenih razmjenom informacija predviđenom ovom Direktivom te svojim poreznim tijelima stavlja na raspolaganje potrebne resurse.
Amandman 25
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 6. – točka a
(a)  identifikaciju posrednika i poreznih obveznika, uključujući njihova imena, rezidentnost u svrhe oporezivanja i identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) te, prema potrebi, osoba koje su povezana društva posrednika ili poreznog obveznika;
(a)  identifikaciju posrednika ili, gdje je to primjenjivo, revizora i poreznih obveznika, uključujući njihova imena, nacionalnost, rezidentnost u svrhe oporezivanja i identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) te, prema potrebi, osoba koje su povezana društva posrednika ili poreznog obveznika;
Amandman 26
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 6. – točka c
(c)  sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje ili niza takvih aranžmana, uključujući upućivanje na imena pod kojima su općenito poznati, ako postoje, i opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili aranžmana u apstraktnom smislu u kojem se ne otkrivaju poslovne, industrijske ili profesionalne tajne ni poslovni proces, ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretkom;
(c)  sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje ili niza takvih aranžmana, uključujući upućivanje na imena pod kojima su općenito poznati, ako postoje, i opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili aranžmana u apstraktnom smislu u kojem se ne otkrivaju tajne vezane uz intelektualno vlasništvo, industrijske ili profesionalne tajne ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretkom;
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 6. – točka d
(d)  datum početka provedbe prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje ili prvog koraka u nizu takvih aranžmana;
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 6. – točka e
(e)  pojedinosti o nacionalnim poreznim odredbama čijom primjenom nastaje porezna pogodnost, ako je primjenjivo;
(e)  pojedinosti o nacionalnim poreznim odredbama koje su osnova za aranžmane ili niz aranžmana o kojima se izvješćuje, ako je primjenjivo;
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 6. – točka h
(h)  identifikaciju svih osoba u drugim državama članicama, ako postoje, na koje bi mogao utjecati prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili niz takvih aranžmana, zajedno s navođenjem države članice s kojom su povezani obuhvaćeni posrednici ili porezni obveznici.
(h)  identifikaciju svih osoba u drugim državama članicama, ako postoje, na koje bi mogao utjecati prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili niz takvih aranžmana, zajedno s navođenjem države članice s kojom su povezani obuhvaćeni posrednici, revizori ili porezni obveznici.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 7.
7.  Kako bi olakšala razmjenu informacija iz stavka 5. ovog članka, Komisija donosi praktične postupke potrebne za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 6. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.
7.  Kako bi olakšala razmjenu informacija iz stavka 5. ovog članka, Komisija donosi praktične postupke i osigurava dostatne resurse potrebne za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 6. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.aaa – stavak 8.
8.  Komisija nema pristup informacijama navedenima u stavku 6. točkama (a), (c) i (h).
8.  Komisija ima pristup informacijama navedenima u stavku 6. točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g). Komisija stavlja javnosti na raspolaganje popis prijavljenih prekograničnih aranžmana bez ikakvog upućivanja na predmetnog posrednika ili poreznog obveznika.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 21. – stavak 5. – podstavak 1.
Komisija do 31. prosinca 2017. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.
Komisija do 31. prosinca 2017. izrađuje siguran središnji direktorij o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, s pristupom koji je ograničen na države članice i Komisiju, u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 21. – stavak 5. – podstavak 2.
Komisija do 31. prosinca 2018. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.aaa stavaka 5., 6. i 7. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.
Komisija do 31. prosinca 2018. izrađuje siguran središnji direktorij o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, s pristupom koji je ograničen na države članice i Komisiju, u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.aaa evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tog članka te pruža tehničku i logističku potporu za njega. Osim toga, informacije koje se razmjenjuju u okviru automatske razmjene predviđene u člancima 8., 8.a i 8.aa također moraju biti dostupne putem središnjeg direktorija, kojemu je pristup ograničen na države članice i Komisiju.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 21. – stavak 5. – podstavak 3.
Nadležna tijela svih država članica imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija također ima pristup informacijama evidentiranima u tom direktoriju, no u okviru ograničenja utvrđenih u članku 8.a stavku 8. i članku 8.aaa stavku 8. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
Nadležna tijela svih država članica i Komisija imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23. – stavak 3.
3.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.aaa, kao i postignute praktične rezultate. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.”;
3.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.aaa, informacije o kvaliteti i količini razmijenjenih informacija te predložene ili provedene zakonodavne promjene na osnovi nedostataka u regulatornom okviru koji su otkriveni na temelju tih informacija. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Komisija na osnovi tih ocjena iznosi zakonodavne prijedloge kako bi uklonila nedostatke u postojećem pravu.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23. – stavak 3.a (novi)
(5.a)  U članak 23. umeće se sljedeći stavak:
„3.a Države članice priopćuju Komisiji broj otkrivenih aranžmana ili niza aranžmana prema klasifikaciji iz Priloga IV., zajedno s opisom takvih aranžmana, podatak o državljanstvu poreznih obveznika kojima ti aranžmani pogoduju te broj i opseg sankcija izrečenih posrednicima ili poreznim obveznicima u okviru otkrivanja takvih aranžmana. Komisija sastavlja godišnje javno izvješće koje sadrži te informacije.”
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23. – stavak 3.b (novi)
(5.b)  U članak 23. umeće se sljedeći stavak:
„3.b Svake godine države članice Komisiji dostavljaju popis prekograničnih aranžmana za koje relevantno porezno tijelo smatra da su u skladu s ovom Direktivom.”.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.aa – stavak 1.
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26.a radi izmjene Priloga IV. kako bi se u popis obilježja potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja ili niza takvih aranžmana uključile ažurirane informacije o tim aranžmanima dobivene obveznim otkrivanjem takvih aranžmana.”;
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26.a radi izmjene Priloga IV. kako bi se u popis obilježja potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja ili niza takvih aranžmana uključile ažurirane informacije o tim aranžmanima dobivene obveznim otkrivanjem takvih aranžmana. Komisija to čini svake druge godine na osnovi informacija koje će biti dostupne u pogledu novih ili izmijenjenih aranžmana za utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza, objavljujući svoje nove kriterije u obliku nacrta četiri mjeseca prije stupanja tih kriterija na snagu.
Amandman 39
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 25.a – stavak 1.
Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke 8.aa i 8.aaa te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provedu. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.”;
Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke 8.aa i 8.aaa te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provedu. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Komisija može objaviti indikativnu tablicu sankcija.
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 26.a – stavak 5.a (novi)
5.a   Najkasnije do …. [tri godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive] i svake tri godine nakon toga Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Direktive.
Amandman 41
Prijedlog direktive
Prilog 1.
Direktiva 2011/16/EU
Prilog IV. – Ispitivanje osnovne koristi – stavak 1.
Ispitivanje se smatra zadovoljenim ako je osnovna korist aranžmana ili niza aranžmana ostvarivanje porezne pogodnosti, ako se može utvrditi da je pogodnost ishod koji se može očekivati od takvog aranžmana, ili niza aranžmana, uključujući iskorištavanje konkretnog načina na koji je strukturiran predmetni aranžmana ili niz aranžmana.
Ispitivanje se smatra zadovoljenim ako je jedna od osnovnih koristi aranžmana ili niza aranžmana ostvarivanje porezne pogodnosti, ako se može utvrditi da je pogodnost ishod koji se može očekivati od takvog aranžmana, ili niza aranžmana, uključujući iskorištavanje konkretnog načina na koji je strukturiran predmetni aranžmana ili niz aranžmana.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0310.

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti