Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2541(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0119/2018

Внесени текстове :

B8-0119/2018

Разисквания :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0055

Приети текстове
PDF 457kWORD 46k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (2018/2541(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно принципите на правовата държава в Полша: Предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша COM(2017)0835,

—  като взе предвид Препоръка(ЕС) 2018/103 на Комисията от 20 декември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към Препоръки (ЕС) 2016/1374, (ЕС) 2017/146 и (ЕС) 2017/1520(1),

—  като взе предвид решението на Комисията да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Полша по силата на член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за нарушение на правото на Съюза чрез закона за изменение на закона относно организацията на обикновените съдилища(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша(3) и предишните си резолюции по тази тема;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в неговата резолюция от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша се заявява, че настоящото положение в Полша представлява очевиден риск за сериозно нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС;

1.  приветства решението на Комисията от 20 декември 2017 г. за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша и подкрепя призива на Комисията към полските власти да разрешат проблемите;

2.  призовава Съвета да предприеме бързи действия в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в член 7, параграф 1 от ДЕС;

3.  призовава Комисията и Съвета да информират Парламента редовно и изчерпателно за постигнатия напредък и предприетите действия на всеки етап от процедурата;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

(1) ОВ L 17, 23.1.2018 г., стр. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0442.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност