Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2541(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0119/2018

Indgivne tekster :

B8-0119/2018

Forhandlinger :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0055

Vedtagne tekster
PDF 152kWORD 39k
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles
Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 1. marts 2018 om Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (2018/2541(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens begrundede forslag af 20. december 2017 i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) vedrørende retsstatsprincippet i Polen: Forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet (COM(2017)0835),

–  der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2018/103 af 20. december 2017 vedrørende retsstatsprincippet i Polen som supplement til henstilling (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 og (EU) 2017/1520(1),

–  der henviser til Kommissionens beslutning om at indbringe en sag mod Polen for Den Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for tilsidesættelse af EU-retten ved loven om ændring af loven om de almindelige domstoles organisation(2),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen(3) og til sine tidligere beslutninger om dette emne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det i Parlamentets tidligere beslutning af 15. november 2017 om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen fastslås, at den nuværende situation i Polen udgør en klar risiko for en alvorlig tilsidesættelse af værdierne i artikel 2 i TEU;

1.  glæder sig over Kommissionens beslutning af 20. december 2017 om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen og støtter Kommissionens opfordring til de polske myndigheder om at løse problemerne;

2.  opfordrer Rådet til at træffe hurtige foranstaltninger i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i TEU;

3.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at holde Parlamentet fuldt og løbende underrettet om de fremskridt, der gøres, og de foranstaltninger, der træffes på alle trin i processen;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, Polens præsident, regering og parlament, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

(1) EUT L 17 af 23.1.2018, s. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0442.

Seneste opdatering: 1. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik