Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2541(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0119/2018

Esitatud tekstid :

B8-0119/2018

Arutelud :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0055

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 48k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta resolutsioon komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohast komisjoni 20. detsembri 2017. aasta põhjendatud ettepanekut, mis käsitleb õigusriigi olukorda Poolas: ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet (COM(2017)0835),

–  võttes arvesse õigusriigi olukorda Poolas käsitlevat komisjoni 20. detsembri 2017. aasta soovitust (EL) 2018/103, mis täiendab soovitusi (EL) 2016/1374, (EL) 2017/146 ja (EL) 2017/1520(1),

–  võttes arvesse komisjoni otsust anda Poola Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Euroopa Liidu Kohtusse liidu õiguse rikkumise eest seoses seadusega, millega muudetakse üldkohtute korralduse seadust(2),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukorra kohta Poolas(3) ning oma varasemaid selleteemalisi resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 15. novembri 2017. aasta resolutsioonis õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukorra kohta Poolas sedastatakse, et praegune olukord Poolas kujutab endast selget ohtu, et rikutakse oluliselt ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi;

1.  väljendab heameelt komisjoni 20. detsembri 2017. aasta otsuse üle kohaldada ELi lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas ning toetab komisjoni üleskutset Poola ametiasutustele probleemidega tegeleda;

2.  kutsub nõukogu üles võtma kooskõlas ELi lepingu artikli 7 lõike 1 sätetega kiiresti meetmeid;

3.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles teavitama Euroopa Parlamenti täielikult ja korrapäraselt saavutatud edusammudest ning menetluse igas etapis võetud meetmeist;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, Poola presidendile, valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile (OSCE).

(1) ELT L 17, 23.1.2018, lk 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0442.

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika