Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2541(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0119/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0119/2018

Keskustelut :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0055

Hyväksytyt tekstit
PDF 145kWORD 40k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission 20. joulukuuta 2017 antaman, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen perustellun ehdotuksen oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolassa – ehdotuksen neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta (COM(2017)0835),

–  ottaa huomioon oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolassa 20. joulukuuta 2017 annetun komission suosituksen (EU) 2018/103, täydentää komission suosituksia (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 ja (EU) 2017/1520(1),

–  ottaa huomioon komission päätöksen nostaa kanne Puolaa vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla unionin oikeuden rikkomisesta yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua lakia muuttavan lain johdosta(2),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa(3) sekä aiemmat kyseistä aihetta käsittelevät päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa 15. marraskuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa todetaan, että Puolan nykytilanteessa on selvä vaara, että SEU 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti;

1.  panee tyytyväisenä merkille komission 20. joulukuuta 2017 tekemän päätöksen käynnistää SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta ja tukee komission kehotusta, jonka mukaan Puolan viranomaisten olisi ratkaistava ongelmat;

2.  kehottaa neuvostoa ryhtymään pikaisesti toimiin SEU 7 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tiedottamaan parlamentille yksityiskohtaisesti ja säännöllisesti menettelyn kussakin vaiheessa saavutetusta edistyksestä ja toteutetuista toimista;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle, Puolan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle (Etyj).

(1)EUVL L 17, 23.1.2018, s. 50.
(2)SEC(2017)0560.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0442.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö