Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2541(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0119/2018

Texte depuse :

B8-0119/2018

Dezbateri :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0055

Texte adoptate
PDF 238kWORD 48k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (2018/2541(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea din 20 decembrie 2017 motivată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește statul de drept în Polonia: Propunere de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept (COM(2017)0835),

–  având în vedere Recomandarea (UE) 2018/103 a Comisiei din 20 decembrie 2017 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 și (UE) 2017/1520(1),

–  având în vedere decizia Comisiei de a introduce o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Poloniei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru încălcarea dreptului Uniunii prin legea de modificare a legislației privind organizarea judecătoriilor(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia(3) și rezoluțiile sale anterioare pe aceeași temă,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia se afirmă că situația actuală din Polonia prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din TUE,

1.  salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2017 de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia și se alătură apelului adresat de către Comisie autorităților din Polonia de a soluționa problemele;

2.  invită Consiliul să întreprindă fără întârziere acțiuni în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE;

3.  invită Comisia și Consiliul să informeze Parlamentul pe deplin și cu regularitate cu privire la progresele realizate și la măsurile întreprinse în fiecare etapă a procedurii;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(1) JO L 17, 23.1.2018, p. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0442.

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate