Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0119/2018

Ingivna texter :

B8-0119/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0055

Antagna texter
PDF 151kWORD 42k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens motiverade förslag av den 20 december 2017 i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU- fördraget) angående rättsstatsprincipen i Polen: Förslag till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen COM(2017)0835,

–  med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/103 av den 20 december 2017 angående rättsstatsprincipen i Polen som kompletterar rekommendationerna (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 och (EU) 2017/1520(1),

–  med beaktande av kommissionens beslut om att hänvisa Polen till Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för åsidosättande av unionsrätten genom lagen om ändring av lagen om de allmänna domstolarnas organisation(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2017 om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen(3), och med beaktande av sina tidigare resolutioner om detta ämne,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin resolution av den 15 november 2017 om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen konstateras att den nuvarande situationen i Polen utgör en allvarlig risk för ett kraftigt åsidosättande av de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut av den 20 december 2017 att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen och stöder kommissionens uppmaning till de polska myndigheterna att ta itu med problemen.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta snabba åtgärder i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.1 i EU-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fullständigt och regelbundet informera parlamentet om de framsteg som görs och de åtgärder som vidtas i samtliga steg av förfarandet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet, Polens president, regering och parlament, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

(1) EUT L 17, 23.1.2018, s. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0442.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy