Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2203(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0035/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0035/2018

Rasprave :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0059

Usvojeni tekstovi
PDF 304kWORD 62k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Preporuka Europskog parlamenta od 1. ožujka 2018. Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o ukidanju izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma 2017/2203(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o suzbijanju financiranja terorizma iz 1999.,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 27. listopada 2016. o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu(1) i svoju Rezoluciju od 30. travnja 2015. o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh(2),

–  uzimajući u obzir Globalnu strategiju EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96(3),

–  uzimajući u obzir Globalnu protuterorističku strategiju Ujedinjenih naroda i rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) i 2368 (2017),

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ(4),

–  uzimajući u obzir Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016)0450),

–  uzimajući u obzir Deklaraciju iz Maname o suzbijanju financiranja terorizma od 9. studenoga 2014.,

–  uzimajući u obzir najbolje prakse Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) u vezi s ciljanim financijskim sankcijama povezanima s terorizmom i financiranjem terorizma,

–  uzimajući u obzir izjavu Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) od 24. listopada 2014. o suzbijanju financiranja terorističke organizacije Islamske države Iraka i Levanta te izvješće FATF-a iz veljače 2015. o financiranju ISIL-a,

–  uzimajući u obzir 11. izvješće o stanju sigurnosne unije, koje je Komisija objavila 18. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir dodatak Globalnog foruma za borbu protiv terorizma (GCTF) iz rujna 2015. Alžirskom memorandumu o dobrim praksama u vezi sa sprječavanjem terorističkih otmica radi otkupnine i uskraćivanjem njihovih koristi,

–  uzimajući u obzir izjavu skupine G7 iz Taormine od 26. svibnja 2017. o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma,

–  uzimajući u obzir novoosnovani Posebni odbor za terorizam,

–  uzimajući u obzir članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 7. i 8. Povelje Europske unije o zaštiti osobnih podataka,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/827 od 28. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji(5),

–  uzimajući u obzir Akcijski plan Komisije za jačanje borbe protiv financiranja terorizma iz veljače 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Europola o stanju i trendovima u pogledu terorizma u EU-u 2017. (TE-SAT),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 26. lipnja 2017. upućeno Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti (COM(2017)0340),

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP(6),

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP(7),

–  uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2017. o uvozu kulturnih dobara (COM(2017)0375),

–  uzimajući u obzir 9. izvješće o stanju sigurnosne unije, koje je Komisija objavila 27. srpnja 2017.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. listopada 2017. Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću naslovljenu „Jedanaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije” (COM(2017)0608),

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove (A8-0035/2018),

A.  budući da je jedan od ključnih elemenata borbe protiv terorizma ukidanje izvora njegova financiranja, uključujući kroz skrivene kanale prevare i utaje poreza, pranja novca i poreznih oaza;

B.  budući da određeno financiranje može potjecati iz europskih zemalja i biti namijenjeno za terorističke organizacije izvan Europe, dok ostalo financiranje potječe izvan Europe te je namijenjeno financiranju radikalizacije i stvarnih terorističkih napada; budući da su vanjska i unutarnja dimenzija borbe protiv terorizma međusobno povezane te budući da bi ukidanje izvora financiranja terorizma trebalo biti dio šire strategije EU-a koja obuhvaća dimenzije vanjske i unutarnje sigurnosti;

C.  budući da su se suvremene komunikacijske mreže, a posebno skupno financiranje, pokazali jeftinim i učinkovitim načinom prikupljanja sredstava za financiranje terorističkih aktivnosti ili upravljanje džihadističkom mrežom; budući da su terorističke skupine uspjele prikupiti dodatna sredstva za svoje aktivnosti s pomoću mrežne krađe identiteta (phishing), krađe identiteta ili kupnje ukradenih podataka o kreditnim karticama na internetskim forumima;

D.  budući da se spomenuto financiranje može koristiti na tri načina: za terorističke napade koji iziskuju znatna sredstva; za druge napade za koje je potrebna manja količina sredstava, iako su njihove posljedice jednako brutalne; te za financiranje propagande koja može potaknuti individualni terorizam za koji je potrebno vrlo malo planiranja ili novca; budući da odgovor mora biti djelotvoran u svim tim slučajevima;

E.  budući da primatelj može preusmjeriti financijska sredstva zakonitog podrijetla prema trećim stranama, pojedincima, skupinama, poduzećima ili tijelima povezanima s terorističkim aktivnostima;

F.  budući da, ako se uzme u obzir da je terorizam globalni zločin, i djelotvoran odgovor na njega mora biti globalan i sveobuhvatan, pri čemu je od temeljne važnosti međunarodna koordinacija između financijskih institucija, policijskih i pravosudnih tijela te razmjena relevantnih informacija o fizičkim i pravnim osobama te sumnjivim aktivnostima, uzimajući u obzir da zaštita osobnih podataka i poštovanje privatnosti spadaju u važna temeljna prava;

G.  budući da se zbog curenja podataka proteklih godina znatno podigla razina svijesti o vezi između pranja novca i utaje poreza s jedne strane i organiziranog kriminala i financiranja terorizma s druge strane te budući da su ta pitanja postala jedna od glavnih tema međunarodne politike; budući da su mediji nedavno izvještavali o velikim prijevarama u području PDV-a i trošarina povezanim s organiziranim kriminalom, uključujući terorizmom(8), što je potvrdila i Europska komisija;

H.  budući da su gotovo sve jurisdikcije država članica kriminalizirale financiranje terorizma kao zasebno kazneno djelo;

I.  budući da su financijski podaci važan instrument za prikupljanje obavještajnih podataka kojima je moguće analizirati terorističke mreže i načine kako bolje onemogućiti njihovo djelovanje; budući da postoji trajna potreba za adekvatnom provedbom zakonodavstva kako bi se spriječilo pranje novca i financiranje terorizma; budući da su potrebne sveobuhvatne i preventivne strategije temeljene na razmjeni osnovnih informacija i poboljšanoj suradnji financijsko-obavještajnih jedinica, obavještajnih agencija i policijskih službi uključenih u borbu protiv financiranja terorizma; budući da te informacije trebaju obuhvaćati nove trendove u području međunarodnih financija kao što su Bitmap, SWIFT kodovi, kriptovaluta i njihovi odgovarajući regulatorni mehanizmi; budući da globalno suzbijanje financiranja terorizma mora obuhvaćati globalna načela transparentnosti u pogledu stvarnih krajnjih vlasnika poslovnih subjekata, trustova i sličnih pravnih aranžmana kako bi se rasvijetlila financijska netransparentnost kojom se olakšava pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima i financiranje terorističkih organizacija i subjekata;

J.  budući da je potrebna formalizirana europska platforma u okviru postojećih struktura, koja zasad postoji na neslužbenoj razini, kojom bi se centraliziralo prikupljanje informacija koje su trenutačno raspršene među 28 država članica te s pomoću koje bi države članice mogle pružati informacije o svojim razinama uključenosti i napretka u pogledu borbe protiv financiranja terorizma; budući da bi ta razmjena informacija trebala biti proaktivna;

K.  budući da je više međunarodnih neprofitnih organizacija, dobrotvornih organizacija, drugih zaklada, mreža i privatnih donatora, koji su tvrdili ili tvrde da imaju društvene ili kulturne ciljeve, postavilo temelje za financiranje ISIS-a/Daiša, Al-Qaide i ostalih džihadističkih organizacija te služe kao pokriće za zlouporabu; budući da je stoga od presudne važnosti nadzirati i prikupljati obavještajne podatke o tim organizacijama, njihovim osnivačima, aktivnostima i vezama s akterima u EU-u, koje su često vrlo rasprostranjene; budući da je potrebno blokirati njihovu potporu širenju džihadističkog radikalizmima u Africi, Bliskom istoku, Aziji i Europi; budući da je to širenje na granicama EU-a te u našim susjednim i partnerskim zemljama osobito alarmatno; budući da je za borbu protiv globalnog terorizma ključno da Vijeće za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva (GCC) i njegove države članice u cijelosti provedu preporuke FATF-a u tim područjima;

L.  budući da je globalna mreža za prikupljanje sredstava za Al-Qaidu izgrađena na temelju donacija dobrotvornim i nevladinim organizacijama, koje s donatorima komuniciraju preko društvenih mreža i internetskih foruma; budući da su se ti korisnički računi upotrebljavali za traženje donacija za džihad; budući da su terorističke organizacije posljednjih godina razvile nekoliko aplikacija za pametne telefone kako bi ostvarile što veći doseg i potaknule donacije pristaša, a većina njih nalazi se u zemljama Perzijskog zaljeva;

M.  budući da su mikrodržave i države sa slabim rezultatima u pogledu vladavine prava posebno ranjive i da im prijeti opasnost da postanu žarišne točke za financiranje terorizma;

N.  budući se prema obavještajnim podacima čini da institucije i pojedinci u regiji Perzijskog zaljeva pružaju financijsku i logističku potporu ISIS-u/Daišu i drugim radikalnim skupinama; budući da se bez te potpore mnoge terorističke skupine ne bi mogle same financirati;

O.  budući da su ISIS/Daiš i Al-Qaida postali financijski neovisni; budući da ISIS/Daiš i Al-Qaida pokušavaju preusmjeriti svoj novac u Siriju i Irak izvozom nafte, ulaganjem u poduzeća te preko dostavljača novca i profesionalnih dobavljača kao i nezakonitim prijenosom sredstava, novca i profesionalnih usluga; budući da ISIS/Daiš i Al-Qaida koriste kupovinu poduzeća i različitih oblika imovine za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima; budući da ISIS/Daiš i Al-Qaida također peru novac stečen prodajom ukradenih antikviteta te krijumčarenih umjetnina i artefakata u inozemstvu, uključujući na tržištima u državama članicama; budući da su, među ostalim, nezakonita trgovina robom, oružjem, naftom, drogom, cigaretama i kulturnim predmetima te trgovina ljudima, ropstvo, iskorištavanje djece, reketarenje i iznuda postali načini na koji terorističke skupine prikupljaju financijska sredstva; budući da sve veća povezanost organiziranog kriminala i terorističkih skupna predstavlja rastuću sigurnosnu prijetnju za Uniju; budući da bi spomenuti izvori mogli omogućiti ISIS-u/Daišu i Al-Qaidi da nastave financirati buduća zločinačka djela i nakon što izgube teritorije u Siriji i Iraku;

P.  budući da je međunarodna zabrana otkupnine uvedena zahvaljujući nizu međunarodnih obveza koje se temelje na rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i nacionalnim zakonima; budući da zabrani UN-a u praksi nedostaje podrška ključnih potpisnika kojima je prioritet hitno spašavanje života, a ne ispunjenje obveze borbe protiv terorizma, čime omogućuju financiranje terorističkih organizacija;

1.  upućuje sljedeće preporuke Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

   (a) poziva države članice i Komisiju da ukidanje izvora financiranja terorističkih mreža počnu smatrati ključnim prioritetom jer je to učinkovit instrument za sprječavanje učinkovitosti tih mreža; smatra da su preventivne strategije utemeljene na razmjeni najboljih praksi i sumnjivih i relevantnih informacija među obavještajnim službama ključne u borbi protiv financiranja terorizma i općenito protiv terorističkih napada; stoga poziva obavještajne službe država članica da poboljšaju koordinaciju i suradnju osnivanjem stalne europske antiterorističke obavještajne platforme, unutar okvira postojećih struktura (npr. Europol) kako bi se izbjeglo stvaranje još jedne agencije, u cilju proaktivne razmjene informacija o financijskoj potpori terorističkih mreža; smatra da bi se takvom platformom uspostavila zajednička baza podataka koja sadrži podatke o fizičkim i pravnim osobama te sumnjivim aktivnostima; naglašava da bi se visokovrijedni podaci neke nacionalne sigurnosne službe trebali prenijeti odmah nakon evidentiranja u središnjem sustavu te da bi trebalo biti dozvoljeno da ti podaci sadrže informacije o državljanima trećih zemalja, posebno uzimajući u obzir moguće učinke na temelja prava te posebice pravo na zaštitu osobnih podataka i načelo ograničenja svrhe; ističe da spomenuta baza podataka, među ostalim, treba obuhvaćati i banke, financijske institucije te europske i izvaneuropske poslovne subjekte, kao i treće zemlje čije je djelovanje u borbi protiv financiranja terorizma nedovoljno; poziva Komisiju da čim prije sastavi takav popis na osnovi vlastitih kriterija i analize u skladu s Direktivom (EU) 2015/849; ponavlja da osobe odgovorne za izravno ili neizravno izvršenje, organizaciju i podržavanje terorističkih činova moraju odgovarati za svoje postupke;
   (b) poziva europske zemlje, države članice EU-a i treće zemlje, da financiraju programe kojima se potiče razmjena dobrih praksi među njihovim obavještajnim službama, uključujući o istragama i analizi metoda koje teroristi i terorističke organizacije primjenjuju radi prikupljanja i prenošenja sredstava u terorističke svrhe; preporučuje uvođenje tromjesečnih procjena javne prijetnje kojima se kombiniraju obavještajni podaci i informacije koje je prikupio Europol i Centar EU-a za analizu obavještajnih podataka (INTCEN); poziva države članice da obavještajnim službama osiguraju dovoljno financijskih sredstava i osoblja;
   (c) naglašava, kao što je to učinila i Stručna skupina za financijsko djelovanje, koja je izradila strategiju za borbu protiv financiranja terorizma, da je iznimno važno poboljšati i ubrzati razmjenu informacija unutar financijsko-obavještajnih jedinica, između financijsko-obavještajnih jedinica i sigurnosnih službi te između policijskih i obavještajnih službi unutar njihovih jurisdikcija, među različitim jurisdikcijama, kao i u privatnom sektoru, osobito bankovnom;
   (d) pozdravlja suradnju GCC-a s FATF-om; poziva Komisiju i ESVD da aktivno potaknu partnere EU-a, osobito GCC i njegove države članice, da u cijelosti provedu preporuke FATF-a u pogledu otklanjanja nedostataka u područjima sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma te da pruže tehničku pomoć za ostvarivanje napretka u tim područjima;
   (e) poziva Visoku predstavnicu da pruži potporu naporima FATF-a i da pruži prednost suzbijanju financiranja terorizma, osobito identificiranju država članica UN-a sa strateškim nedostacima u pogledu sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma te suradnji s njima;
   (f) poziva na jačanje suradnje između Europola i ključnih strateških partnera EU-a koji imaju ključnu ulogu u borbi protiv terorizma u cijelom svijetu; smatra da bi bliža suradnja omogućila bolje sprječavanje, otkrivanje i pružanje odgovora u pogledu centara za financiranje terorizma; poziva države članice da bolje iskoriste neslužbenu mrežu europskih financijsko-obavještajnih jedinica (FIU.net), na temelju rada Europola, provođenjem Pete direktive o sprečavanju pranja novca i usvajanjem regulatornih mjera za rješavanje ostalih pitanja koja proizlaze iz različitih statusa i ovlasti financijsko-obavještajnih jedinica, osobito radi olakšavanja koordinacije i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama te među tim jedinicama i policije u cilju razmjene tih informacija s europskom antiterorističkom obavještajnom platformom;
   (g) podsjeća da su od iznimne važnosti ojačani politički dijalog, povećana financijska pomoć i potpora za izgradnju protuterorističkog kapaciteta partnera EU-a koji su najizloženiji u borbi protiv terorizma;
   (h) poziva države članice EU-a da u većoj mjeri prate sumnjive organizacije koje se bave takvim aktivnostima, što uključuje nezakonitu trgovinu, krijumčarenje, krivotvorenje i prijevarne prakse s pomoću osnivanja zajedničkih istražnih timova s Europolom i da policijskim službama olakšaju pristup sumnjivim transakcijama, vodeći računa o načelu proporcionalnosti i pravu na privatnost; poziva države članice da u tu svrhu pruže više obuke i povećaju specijalizaciju istražitelja; poziva Komisiju da pruži potporu i prikladna sredstva za razvoj programa osposobljavanja namijenjenih policijskim službama i pravosudnim tijelima u državama članicama;
   (i) poziva države članice i Komisiju da pruže godišnje izvješće o postignutom napretku i poduzetim mjerama u pogledu borbe protiv financiranja terorizma te osobito napora uloženih u onemogućavanje financiranja ISIS-a/Daiša i Al-Qaide; podsjeća da pojedine države članice ulažu više napora od drugih u borbu protiv financiranja terorizma te bi stoga najbolje rješenje bilo povećati razmjenu informacija, osobito onih koje se odnose na učinkovitost već uspostavljenih mjera;
   (j) pozdravlja prijedlog Komisije da se uspostavi registar bankovnih računa i da se financijsko-obavještajnim jedinicama i drugim nadležnim tijelima uključenim u suzbijanje pranja novca i financiranje terorizma olakša pristup tim registrima; napominje da će Komisija uskoro predložiti inicijativu da se policijskim službama omogući veći pristup registrima; ističe da je pri razmjeni informacija o bankovnim računima potrebno poštovati pravila o policijskoj i pravosudnoj suradnji, a posebno u kontekstu kaznenih postupaka; u tom pogledu poziva države članice koje to još nisu učinile da čim prije u svoje nacionalno zakonodavstvo prenesu Direktivu 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima;
   (k) poziva države članice da poduzmu potrebne zakonodavne mjere kako bi se zajamčilo da banke pomno prate debitne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima i tako osigurale da se sredstva na njih prenose isključivo bankovnim prijenosima i s računa koji je moguće identificirati; naglašava važnost lanca pripisivanja kojime se obavještajnim službama omogućuje da utvrde kada postoji ozbiljan rizik da se neka transakcija upotrebi za terorizam ili neko drugo ozbiljno kazneno djelo; nadalje poziva države članice da donesu potrebne odredbe kojima bi svim osobama koje se nalaze na njihovu državnom području bilo u potpunosti omogućeno otvaranje bankovnog računa;
   (l) naglašava potrebu za ukidanjem svih vrsta poreznih oaza koje omogućavaju pranje novca, izbjegavanje plaćanja poreza i utaju poreza, koji mogu imati ulogu u financiranju terorističkih mreža; u tom kontekstu poziva države članice da se bore protiv utaje poreza te potiče Komisiju da predloži i provede mjere za pomno praćenje financijskih tokova i poreznih oaza;
   (m) prima na znanje uspješnu suradnju sa SAD-om i ostalim partnerima te korisnost informacija dobivenih zahvaljujući sporazumu između EU-a i SAD-a o razmjeni informacija iz Programa SAD-a za praćenje financiranja terorizma; poziva Komisiju da predloži da se za to područje uvede samostalan europski sustav kojim bi se dopunio sadašnji okvir i ispravili postojeći propusti, osobito kad je riječ o jedinstvenom području plaćanja u eurima, kako bi se postigla ravnoteža između sigurnosti i individualnih sloboda; podsjeća da bi se na taj unutareuropski sustav primjenjivali europski standardi o privatnosti podataka;
   (n) poziva Visoku predstavnicu i države članice da u suradnji s koordinatorom EU-a za borbu protiv terorizma izrade popis osoba i tijela koji djeluju u režimima s niskom razinom transparentnosti i visokim stopama sumnjivih financijskih aktivnosti ako postoje dokazi da relevantna tijela nisu poduzela potrebne radnje, osobito ako su povezana s džihadističkim radikalizmom; poziva Visoku predstavnicu i države članice da pri određivanju svojeg odnosa s nekom državom uzmu u obzir njezinu uključenost u financiranje terorizma;
   (o) poziva Vijeće EU-a da osnaži uvođenje selektivnih sankcija i drugih restriktivnih mjera protiv svih osoba i tijela koja na bilo koji način ISIS-u/Daišu, Al-Qaidi i ostalim džihadističkim skupinama stavljaju na raspolaganje gospodarske resurse; poziva na zamrzavanje sredstava i druge financijske imovine ili ekonomskih sredstava tih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata (uključujući sredstva koja potječu od imovine u vlasništvu ili pod kontrolom, izravnom ili neizravnom, tih pojedinaca ili osoba koje djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama); pozdravlja uspostavu odbora Vijeća sigurnosti UN-a nadležnog za nadzor primjene sankcija; napominje da su prema rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2253 (2015) sve države članice obvezne brzo djelovati kada je riječ o blokiranju sredstava i financijske imovine ISIS-a/Daiša, Al Qaide i povezanih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata; poziva Visoku predstavnicu da pruži potporu pozivu koji je Vijeće sigurnosti UN-a uputilo državama članicama UN-a da snažno i odlučno djeluju kako bi pojedincima i subjektima uvrštenima na popis sankcija za ISIS/Daiš i Al Qaidu ukinule dotok sredstava te ostale financijske imovine i gospodarskih resursa;
   (p) poziva države članice EU-a da uvedu sustav nadzora i kliringa kako bi zajamčile da vjerske i obrazovne ustanove, institucije, centri, dobrotvorne organizacije, kulturne udruge ili slična tijela za koja se sumnja da su povezana s terorističkim skupinama, detaljno izvještavaju o izvoru i raspodjeli svojih sredstava, kako izvan tako i unutar EU-a, te poziva da se sve transakcije onih koji šalju sredstva evidentiraju u središnjoj bazi podataka uspostavljenoj uz sva odgovarajuća jamstva; traži da se, kada je riječ o dobrotvornim organizacijama, uvede obvezna prethodna kontrola podrijetla novca i njegova odredišta, ako postoji osnovana sumnja na povezanost s terorizmom, kako bi se izbjegla raspodjela sredstava u terorističke svrhe, bilo iz zle namjere ili nemara; zahtijeva da se sve mjere provode u okviru posebnih programa protiv islamofobije kako bi se spriječio porast zločina iz mržnje i napadi na muslimane kao i svaki rasistički i ksenofobni napad na temelju religije ili etničke pripadnosti;
   (q) poziva države članice da pruže bolji nadzor i reguliraju tradicionalne načine prijenosa novca (kao što su, među ostalim, hawala ili kineski sustav fei ch’ien) ili neslužbene sustave za prijenos vrijednosti, osobito u okviru trenutačnog postupka usvajanja uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije (2016/0413(COD)) uvođenjem obveze prema kojoj agenti koji izvršavaju takve transakcije moraju relevantnim tijelima prijaviti svaku operaciju koja se izvrši korištenjem tog sustava, ističući i priopćujući pritom skupinama zahvaćenima tim mjerama da cilj nije progon tradicionalnih obiteljskih prijenosa sredstava, nego nezakonite trgovine koja uključuje organizirani kriminal, terorizam ili ilegalnu industrijsku/komercijalnu zaradu; imajući navedeno u vidu, poziva na sljedeće:
   i. svi posrednici i/ili osobe koje sudjeluju u spomenutoj aktivnosti (nadzornici ili akteri promjene, posrednici i pregovarači, koordinatori, osobe koje prikupljaju ili prenose sredstva) trebaju se registrirati pri nadležnim nacionalnim tijelima;
   ii. sve transakcije se trebaju prijaviti i dokumentirati na način kojim se olakšava prijenos informacija kada se on zatraži;
   iii. valja uvesti odvraćajuće kazne za posrednike i/ili osobe koje sudjeluju u neprijavljenim aktivnostima;
   (r) poziva Komisiju da predloži zakonodavne odredbe za bolji nadzor svih elektroničkih financijskih transakcija i poduzeća koja izdaju virtualnu valutu, uključujući posrednike, radi sprječavanja prijenosa sredstava korisnicima koji nisu u potpunosti identificirani, kao što može biti slučaj s korisnicima javnih mreža ili anonimnih internetskih preglednika; u tom pogledu naglašava da se razmjena kriptovaluta za gotovinu i obrnuto treba obvezno odvijati preko bankovnog računa koji je moguće identificirati; poziva Komisiju da provede procjenu posljedica koje aktivnosti povezane s internetskim igrama, virtualne valute, kriptovalute, tehnologija lanca blokova i financijske tehnologije imaju na financiranje terorizma; nadalje poziva Komisiju da razmotri moguće mjere, uključujući zakonodavne, za stvaranje regulatornog okvira za te aktivnosti kako bi se ograničili alati za financiranje terorizma;
   (s) poziva Komisiju i države članice da poboljšaju svoje praćenje u pogledu regulacije i kontrole nedopuštene trgovine zlatom, dragim kamenjem i plemenitim metalima kako se ta roba ne bi upotrebljavala za financiranje terorističkih aktivnosti; poziva na uspostavu kriterija koje su dogovorile i koje primjenjuju države članice; poziva Komisiju i države članice da zabrane i sankcioniraju sav komercijalni promet (izvoz i uvoz) s područjem koje kontroliraju džihadisti, uz iznimku humanitarne pomoći koja je potrebna podjarmljenom stanovništvu; poziva na progon i sankcioniranje nepromišljenosti i zle namjere svih osoba (fizičkih ili pravnih) koje sudjeluju u navedenom trgovanju u bilo kojem njegovu obliku (kupnji, prodaji, distribuciji, posredovanju ili nečem drugom); prima na znanje posebne rizike financiranja terorizma s pomoću usluga za prijenos novca ili vrijednosti; poziva države članice da razviju bolje partnerstvo i suradnju između agenata za usluge za prijenosa novca ili vrijednosti i europskih sigurnosnih službi te da izdaju smjernice za utvrđivanje i otklanjanje bilo kojih prepreka koje sprječavaju razmjenu informacija o sumnjivim prijenosima novca;
   (t) pozdravlja Prijedlog uredbe o uvozu kulturnih dobara i naglašava njezinu važnost za suzbijanje nezakonitog uvoza tih dobara radi financiranja terorizma; poziva Komisiju da uvede certifikat sljedivosti za umjetnine i antikvitete koji uđu na tržište EU-a, posebno za predmete koji dolaze s teritorija ili područja koje kontroliraju bilo koji naoružani nedržavni subjekti, kao i organizacije, skupine i pojedinci uvršteni na teroristički popis EU-a; poziva Komisiju da pojača suradnju s međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi, UNESCO, Interpol, Svjetska carinska organizacija i Međunarodno vijeće muzeja kako bi se intenzivirala borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima koja se koristi za financiranje terorizma; poziva države članice na osnivanje policijskih jedinica specijaliziranih za promet kulturnim dobrima te da zajamče njihovu usklađenost među državama članicama; poziva države članice da uvedu obvezu u skladu s kojom poduzeća koja trguju umjetninama moraju prijaviti sve sumnjive transakcije te da vlasnicima poduzeća koja se bave trgovinom umjetnina i antikviteta i koji su upleteni u trgovinu takvom robom nametnu učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije, uključujući, po potrebi, kaznene sankcije, za financiranje terorizma iz nemara; poziva Komisiju da ojača potporu naporima trećih zemalja, osobito susjednih zemalja, da suzbiju kriminal i krijumčarenje kao izvor financiranja terorizma;
   (u) poziva Komisiju da predloži mjere za povećanje transparentnosti podrijetla, prijevoza i posredovanja u pogledu sirovina, osobito petrokemikalija, radi osnaživanja sljedivosti i zaustavljanja nenamjernog financiranja terorističkih organizacija;
   (v) poziva Komisiju da razmotri mogućnost reforme relevantnih uredbi i direktiva kako bi financijska tijela bila primorana zatražiti informacije o razlogu izvršenja sumnjivih transakcija niskih i viših iznosa u cilju nadzora nad isplatama otkupnina terorističkim organizacijama; poziva države članice da poduzmu preventivne mjere namijenjene gospodarskim subjektima u rizičnim područjima kako bi im pomogle u obavljanju njihovih djelatnosti;
   (w) poziva ESVD da imenuje specijalista za financijsko obavještavanje u novoj misiji ZSOP-a u Iraku kako bi se iračkoj vladi pomoglo da spriječi da se imovina ISIS-a/Daiša i Al Qaide iznese iz zemlje te da pruži pomoć iračkim vlastima u razvoju programa borbe protiv pranja novca;
   (x) poziva Komisiju i države članice da kroz dijalog o borbi protiv terorizma s trećim državama partnerima svoje napore usmjere na policijsku i pravosudnu suradnju te na razmjenu podataka i dobrih praksi kako bi se na svjetskoj razini ojačala usklađenost u borbi protiv financiranja terorizma;
   (y) pozdravlja uspostavu mreže protuterorističkih stručnjaka u okviru izaslanstava EU-a; poziva na osnaživanje te mreže i na njezino širenje na više regija te osobito na Rog Afrike i Jugoistočnu Aziju; ističe važnost uključivanja protuterorističkih ciljeva u mandate misija i operacija EU-a u okviru ZSOP-a, posebno u Libiji, Sahelu, Rogu Afrike i na Bliskom istoku; poziva ESVD da imenuje specijalista za financijsko obavještavanje u misijama ZSOP-a u zemljama u kojima bi mogla postojati teroristička utočišta i u regiji Sahela te da na učinkovit način uspostavi blisku suradnju s lokalnim vladama u dotičnim područjima;
   (z) poziva Komisiju i države članice da pojačaju svoje djelovanje kako bi potaknule treće države partnere da potpišu i ratificiraju Međunarodnu konvenciju o suzbijanju financiranja terorizma iz 1999. u kojoj su utvrđena određena načela i orme za iskorjenjivanje financiranja terorizma te da ih učinkovito provode;
   (aa) naglašava da su rješavanje i ublažavanje socioekonomskih nedaća, poticanje održivih država i osiguranje poštovanja ljudskih prava ključni za smanjenje područja za jačanje ISIS-a/Daiša, Al Qaide i ostalih džihadističkih skupina, uključujući u pogledu njihova kapaciteta za financijsku autonomiju;
   (ab) poziva Visoku predstavnicu i ESVD da povećaju suradnju sa zemljama u kojima se nalaze sredstva od prometa drogom, trgovine ljudima ili trgovine robom te zemljama iz kojih potječu ilegalne cigarete, u cilju zaplijene tih sredstava;
   (ac) potiče Visoku predstavnicu i ESVD da predvode inicijative na međunarodnim forumima radi poboljšanja transparentnosti korporativnog vlasništva, osobito s pomoću stvaranja javnog registra pravnih subjekata, uključujući poduzeća, trustove i zaklade, te središnjeg registra bankovnih računa, financijskih instrumenata, nekretnina, ugovora o životnom osiguranju i ostale relevantne imovine koja bi se mogla zloupotrijebiti za pranje novca i financiranje terorizma;
   (ad) poziva Vijeće i Komisiju da uspostave i provedu godišnji referentni mehanizam izvješćivanja Parlamenta o mjerama koje su države članice i Komisija poduzele protiv financiranja terorizma;
   (ae) potiče Visoku predstavnicu i ESVD da pruže potporu nacionalnim naporima naših inozemnih partnera u suzbijanju financijskih tokova od privatnih pojedinaca prema organizacijama za koje se utvrdi da pružaju pomoć i resurse teroristima;
   (af) potiče države članice da brzo usvoje prijedloge Europske komisije o reformi PDV-a kako bi se spriječilo kriminalne organizacije da iskorištavaju nedostatke europskog sustava PDV-a radi financiranja terorizma i ostalih kriminalnih aktivnosti;
   (ag) pozdravlja Prijedlog uredbe Komisije o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje;
   (ah) potvrđuje stajalište da borba protiv ISIS-a/Daiša, Al Qaide i ostalih džihadističkih skupina, kao i njihov financijski, vojni ili ideološki poraz, mora ostati u samom vrhu prioriteta u području sigurnosti i obrane; poziva ESVD da iskoristi svoju diplomatsku suradnju s regionalnim državama kako bi naglasio taj zajednički interes za EU i regionalne aktere;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te državama članicama.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0422.
(2) SL C 346, 21.9.2016., str. 55.
(3) SL L 169, 8.7.2003., str. 6.
(4) SL L 141, 5.6.2015., str. 73.
(5) SL L 132, 29.5.2015., str. 1.
(6) SL L 88, 31.3.2017., str. 6.
(7) SL L 119, 4.5.2016., str. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm;https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti