Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2194(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0022/2018

Pateikti tekstai :

A8-0022/2018

Debatai :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0060

Priimti tekstai
PDF 357kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - Briuselis
ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

2018 m. kovo 1 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES prioritetų 62-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (2017/2194(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 62-ąją Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesiją, jos prioritetinę temą „Iššūkiai ir galimybės užtikrinti lyčių lygybę ir kaimo vietovėse gyvenančių moterų bei mergaičių įgalėjimą“ ir peržiūros temą „Moterų dalyvavimas ir prieiga prie ryšio priemonių ir informacinių ir ryšių technologijų ir jų poveikis bei naudojimas, kaip priemonė moterų pažangai ir įgalėjimui“,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią ketvirtąją pasaulio moterų konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų programą dėl moterų įgalėjimo, taip pat į atitinkamai 2000 m. birželio 9 d., 2005 m. kovo 11 d. ir 2010 m. kovo 2 d. ir 2015 m. kovo 9 d. patvirtintus JT specialiųjų sesijų „Pekinas +5“, „Pekinas +10“ ir „Pekinas +15“ ir „Pekinas +20“ baigiamuosius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų programą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliuciją dėl galių mergaitėms suteikimo ES pasitelkiant švietimą(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėties Europos Sąjungoje(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės skatinimo psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų srityje(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse(4),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. Niujorke vykusiame JT aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais priimtą Jungtinių Tautų rezoliuciją „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB(5),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į komiteto bendrąją rekomendaciją Nr. 34 (2016) dėl moterų diskriminacijos panaikinimo kaimo vietovėse gyvenančių moterų teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje (Stambulo konvencija), ir į savo 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją(6) dėl ES prisijungimo prie šios konvencijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A8-0022/2018),

A.  kadangi vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinis Sąjungos principas, įtvirtintas Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje;

B.  kadangi penktasis JT darnaus vystymosi tikslas (DVT 5) yra lyčių lygybė ir visų moterų ir mergaičių įgalėjimas visame pasaulyje ir jį reikia visiškai įtraukti į Darbotvarkę po 2030 m. siekiant daryti pažangą visų darnaus vystymosi uždavinių srityje; kadangi vienas iš DVT yra tikslas dvigubai padidinti žemės ūkio našumą ir smulkiųjų maisto gamintojų, ypač moterų, pajamas;

C.  kadangi Europos Sąjunga ir valstybės narės turi būti moterų ir mergaičių įgalėjimo priešakyje ir privalo siekti visiškos lyčių lygybės Europos Sąjungoje ir remti šį tikslą palaikant visus išorės ryšius;

D.  kadangi pastaraisiais dešimtmečiais gerokai pasikeitė socialinės ir ekonominės aplinkybės ir jos gana smarkiai skiriasi įvairiose šalyse;

E.  kadangi nepakankami valdžios sektoriaus veiksmai kovojant su lyčių nelygybe ir kelia pavojų dabartiniams ir būsimiems laimėjimams šioje srityje; kadangi, siekiant užtikrinti moterų įgalėjimą ir skurdo panaikinimą, svarbiausia yra spręsti su tradiciniais lyčių galios santykiais ir stereotipais susijusias problemas;

F.  kadangi moterų patiriama diskriminacija taip pat daro poveikį kaimo vietovėse gyvenančioms moterims; kadangi dauguma pasaulio moterų gyvena kaimo vietovėse, todėl dažniau patiria įvairių formų diskriminaciją dėl amžiaus, klasės, etninės kilmės, rasės, negalios ir lytinės tapatybės;

G.  kadangi kaimo vietovėse gyvenančios ir darbo rinkoje dalyvaujančios moterys dirba įvairiose srityse, ne tik tradiciniame žemės ūkyje;

H.  kadangi kaimo moterų darbas dažnai yra atlyginamas menkiau nei toks pat vyrų darbas, jis dažnai nėra oficialiai pripažįstamas kaip ir, pavyzdžiui, neapmokamas priežiūros darbas, ir neatsispindi jų, kaip ūkių savininkių, skaičiuje; tačiau kadangi moterys yra labai svarbios siekiant esminių ekonominių, aplinkos ir socialinių pokyčių, reikalingų darniam vystymuisi;

I.  kadangi kaimo moterys savo šeimose ir bendruomenėse dažnai yra pagrindinės prižiūrėtojos, jos patiria daug sunkumų mėgindamos gauti vaiko priežiūros ir pagyvenusių asmenų priežiūros paslaugas savo šeimoms, todėl joms tenka neproporcingai didelė našta ir tai trukdo joms integruotis į darbo rinką; kadangi moterims labai svarbus kokybiškų priežiūros paslaugų teikimas, jis padeda rasti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

J.  kadangi moterys kaimo vietovėse susiduria su daugeliu prieigos prie tinkamų viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų kliūčių dėl riboto judumo ir galimybių naudotis transportu trūkumo arba galimybių susisiekti su transporto įmonėmis (pvz., mobiliuoju telefonu) nebuvimo; kadangi reikalingos integruotos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apimtų kaimo vietovėse gyvenančių moterų fizinę, psichinę bei emocinę gerovę (pvz., siekiant reaguoti į smurtą dėl lyties); kadangi kaimo vietovėse yra mažesnės galimybės pasinaudoti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir teisėmis;

K.  kadangi visai visuomenei labai svarbu išlaikyti gyventojus kaimo vietovėse, ypatingą dėmesį skiriant vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių, nes nuo to priklauso aplinkos ir kraštovaizdžio išsaugojimas;

L.  kadangi yra tiesioginis ryšys tarp lyčių nelygybės ir aplinkos būklės blogėjimo;

M.  kadangi klimato kaita ir jos padariniai daro ypatingą ir neproporcingai didelį neigiamą poveikį kaimo vietovių moterims ir mergaitėms; kadangi kaimo moterys taip pat gali itin prisidėti prie pokyčių pereinant prie tvaresnio ir ekologiškesnio žemės ūkio ir gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant ekologiškas darbo vietas; kadangi vienodų galimybių į žemę ir kitus gamybos išteklius suteikimas ūkininkėms yra labai svarbus siekiant lyčių lygybės, aprūpinimo maistu ir efektyvios klimato politikos;

N.  kadangi merginos kaimo vietovėse vis dar patiria nelygybę ir daugialypę diskriminaciją; kadangi būtina imtis priemonių, kuriomis būtų skatinama faktinė vyrų ir moterų lygybė, kad būtų daugiau darbo galimybių, įskaitant savarankišką darbą ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos sektoriuje, kurios leistų pasilikti kaimo vietovėse ir taip užtikrintų kartų kaitą ir žemės ūkio sektoriaus bei kaimo vietovių išlikimą;

O.  kadangi žemės ūkio sektorius, kuriame moterys atlieka svarbų vaidmenį, yra svarbus kaimo vietovių gyvybingumui ir sėkmingesniam kartų atsinaujinimui, socialinei sanglaudai ir ekonomikos augimui; kadangi žemės ūkis turėtų tiekti saugų, maistingą ir sveiką maistą; kadangi žemės ūkio sektorius taip pat turėtų prisidėti prie kraštovaizdžio įvairinimo, klimato kaitos švelninimo bei biologinės įvairovės ir kultūros paveldo išsaugojimo;

P.  kadangi mityba yra labai svarbi mergaičių vystymuisi ir gerovei; kadangi dėl prastos mitybos kyla fizinių ir psichinių problemų, pvz., sutrikęs vystymasis, nevaisingumas, apatiškumas, nuovargis, prasta koncentracija, dėl kurių sumažėja moterų ekonominis potencialas ir nukenčia platesnės šeimos ir bendruomenės gerovė;

Q.  kadangi kaimo moterys turi dalyvauti priimant sprendimus viešajame sektoriuje; kadangi norint pasiekti lyčių lygybę labai svarbu užtikrinti subalansuotą atstovavimą;

R.  kadangi rizikos darbo vietoje prevencijos srityje vyrai ir moterys susiduria su skirtingais veiksniais; kadangi, pavyzdžiui, neretai apskaičiuojant kenksmingą cheminių medžiagų poveikį remiamasi vyrų, kurie paprastai turi daugiau raumenų, kūno sudėjimu ir net neatsižvelgiama į konkrečias rekomendacijas nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims; kadangi dėl šios priežasties imantis priemonių, kurios užtikrintų moterų sveikatą žemės ūkio srityje, būtina atsižvelgti į skirtingus veiksnius;

S.  kadangi diskriminaciją patiria ir žiniasklaidos sektoriuje dirbančios moterys; kadangi žiniasklaida atlieka lemiamą vaidmenį visuomenėje, todėl pageidautina, kad moterys, kurios sudaro mažiausiai 50 proc. visuomenės, būtų sąžiningai įtraukiamos kuriant žiniasklaidos turinį ir priimant sprendimus žiniasklaidos organizacijose;

T.  kadangi žiniasklaidos sektoriaus vaidmuo yra labai svarbus skatinant moterų ir vyrų lygybę, nes žiniasklaida ne tik atspindi, bet ir kuria elgesio pavyzdžius ir standartus, taigi iš esmės formuoja visuomenės nuomonę ir kultūrą;

U.  kadangi dėl žiniasklaidos priemonėse pateikiamo turinio visi visuomenės sluoksniai pradeda geriau suvokti sudėtingą vyrų ir moterų padėtį;

V.  kadangi moterys ir vaikai patiria neproporcingai didelį poveikį konfliktų metu ir sudaro didžiausią pabėgėlių dalį stovyklose arba tarp ieškančių saugaus prieglobsčio žmonių;

W.  kadangi daugelyje visuomenių moterys neturi vienodų teisių į žemę ir nuosavybę teisinėmis priemonėmis, todėl tai gilina skurdą ir riboja jų ekonominį vystymąsi;

X.  kadangi translytės moterys patiria neproporcingą diskriminaciją dėl savo lytinės tapatybės;

Y.  kadangi stipresnė lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių parama yra būtina sąlyga lyčių lygybei ir moterų įgalėjimui;

Z.  kadangi dėl moterų ir vyrų vaidmenims taikomų socialinių normų moterys atsiduria labiau pažeidžiamoje padėtyje, visų pirma jų lytinės ir reprodukcinės sveikatos atžvilgiu ir dėl tokių žalingų papročių kaip moterų lyties organų žalojimas arba vaikų, ankstyvosios ir priverstinės santuokos;

1.  teikia Tarybai šias rekomendacijas:

  

Bendrosios moterų ir mergaičių įgalėjimo sąlygos

   a) dar kartą patvirtinti savo tvirtą įsipareigojimą vykdyti Pekino veiksmų programą;
   b) remti motinas verslininkes kaimo vietovėse, nes jos susiduriu su ypatingais iššūkiais; pabrėžia, kad verslumo tarp šių moterų puoselėjimas gali reikšti ne tik sėkmingą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimą, bet ir tapti naujų užimtumo galimybių ir geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse stimulu bei paskatinti savo projektus praktiškai įgyvendinti ir kitas moteris;
   c) panaikinti visų formų visų moterų ir mergaičių diskriminaciją visame pasaulyje ir kovoti su visų formų smurtu, nes tai yra rimtas jų pagrindinių teisių pažeidimas, o toks pažeidimas savo ruožtu yra tiesioginė tokios diskriminacijos pasekmė;
   d) įtraukti visas vyriausybes ir reikalauti, kad jos parengtų programas, skirtas panaikinti seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, taip pat žalingą praktiką, pavyzdžiui, vaikų, ankstyvąsias ir priverstines santuokas ir moterų lyties organų žalojimą bei prekybą žmonėmis;
   d) raginti valstybes nares kovoti su lyčių stereotipais ir investuoti į moterų ir mergaičių galimybes gauti joms pritaikytą išsilavinimą, mokymąsi visą gyvenimą ir profesinį mokymą, ypač kaimo vietovėse, visų pirma gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos sektoriuje, taip pat verslumo ir naujovių diegimo, nes šios sritys svarbios įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, ir skatinti lygybę žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuose, taip pat turizmo ir kituose sektoriuose kaimo vietovėse;
   f) formuoti politiką, kuria siekiama panaikinti skurdą ir užtikrinti tinkamą labiausiai pažeidžiamų grupių, įskaitant moteris ir mergaites, gyvenimo lygį, ypač per socialinės apsaugos sistemas;
   g) skatinti informavimo, techninės pagalbos priemones ir keistis valstybių narių gerosios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su žemės ūkio sektoriuje dirbančių sutuoktinių pagalbininkių užimtumo statuso nustatymu, nes tai leistų joms naudotis asmens teisėmis, ypač motinystės atostogomis, socialiniu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe, galimybe mokytis ir teisėmis į pensiją;
   h) panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio, pajamų (pelno), gyvybės draudimo ir pensijų skirtumą;
   i) raginti valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas užtikrinti visapusišką prieigą prie tinkamų vaikų priežiūros ir pagyvenusių asmenų priežiūros paslaugų kaimo vietovėse;
   j) raginti valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas suteikti įperkamą, aukštos kokybės infrastruktūrą, viešąsias ir privačiąsias paslaugas kasdieniam gyvenimui, ypač kaimo vietovėse ir visų pirma susijusias su sveikata, švietimu ir priežiūra; pažymi, kad šiuo atžvilgiu reikėtų įtraukti kaimo vaikų priežiūros infrastruktūrą, sveikatos priežiūros paslaugas, švietimo infrastruktūrą, priežiūros namus pagyvenusiems ir priklausomiems asmenims, taip pat pavadavimo motinystės atveju ir kultūros paslaugas;
   k) užtikrinti, kad lyčių aspektas, kaip lyčių lygybės integravimo ir kovos su diskriminacija priemonė, būtų įtrauktas į visų sričių politiką ir programas skiriant tinkamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių;
   l) sutelkti lyčių lygybei pasiekti reikalingus išteklius šį aspektą, kaip lyčių lygybės integravimo ir kovos su diskriminacija priemonę, įtraukiant į visas politikos sritis bei veiklą ir į jį atsižvelgti sudarant biudžetą;
   m) užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese dėl ES pozicijos JT Moterų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje;
  

Kaimo moterų įgalėjimas

   n) priminti, kad Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims nustatomas įpareigojimas panaikinti tiesioginę ir netiesioginę moterų diskriminaciją taikant teisines, politines ir programines priemones visose gyvenimo srityse ir kad Konvencijos 14 straipsnis yra vienintelė tarptautinė prievolė, kuria atsižvelgiama į konkrečius moterų poreikius kaimo vietovėse;
   o) užtikrinti, kad mergaitės ir moterys kaimo vietovėse turėtų prieigą prie įperkamo ir aukštos kokybės formaliojo švietimo ir savišvietos, įskaitant mokymą, kurie turėtų joms suteikti galimybę įgyti naujų valdymo, finansinio raštingumo, ekonominių, rinkodaros ir verslo įgūdžių ar ugdyti esamus, taip pat prie pilietinio ir politinio ugdymo ir mokymo technologijų ir tvaraus žemės ūkio srityje; užtikrinti vienodos moterų galimybės ir norimos siekti profesinės karjeros pasirinkimo laisvę;
   p) užtikrinti, kad kaimo vietovėse gyvenančios moterys ir merginos galėtų lengvai gauti kreditą ir gamybos išteklius ir kad būtų remiamos jų verslo ir inovacijų iniciatyvos;
   q) užtikrinti teisę į visuotinę aukštos kokybės sveikatos priežiūrą ir prieigą prie jos atsižvelgiant į fiziologinius vyrų ir moterų skirtumus ir pritaikant ją prie kaimo vietovių moterų ir mergaičių poreikių, visų pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių požiūriu;
   r) pasmerkti visų formų smurtą prieš moteris ir užtikrinti, kad kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančios moterys turėtų vienodas galimybes gauti pagalbą;
   s) didinti tarptautinių, nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų, kurios stiprina moterų vaidmenį kaimo vietovėse užtikrindamos lygiavertį jų dalyvavimą, veiksmingumą, skaidrumą ir demokratinį pobūdį;
   t) sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovių moterims pereiti iš neoficialiosios ekonomikos į oficialiąją ir pripažinti, kad moterys kaimo vietovėse dirba įvairiose srityse ir dažnai skatina pokyčius kuriant tvarų ir ekologišką žemės ūkį, apsirūpinant maistu ir kuriant žaliąsias darbo vietas;
   u) planuoti ir įgyvendinti klimato kaitos poveikiui atsparią žemės ūkio politiką, deramai atsižvelgiant į konkrečias grėsmes, su kuriomis dėl gaivalinių nelaimių ar žmogaus sukeltų priežasčių susiduria kaime gyvenančios moterys;
   v) užtikrinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų ir mergaičių dalyvavimą priimant sprendimus dėl planavimo ir reagavimo visais gaivalinių nelaimių ir kitų krizių etapais nuo ankstyvojo įspėjimo iki pagalbos prašymo, atsigavimo, atkūrimo bei atstatymo ir užtikrinti jų apsaugą bei saugumą ištikus gaivalinėms nelaimėms ir kitoms krizėms;
   w) imtis visų būtinų priemonių siekiant kaimo moterims užtikrinti saugią, švarią ir sveiką aplinką;
   x) suteikti aukštos kokybės prieinamą infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas kaimo vietovėse gyvenančioms moterims ir bendruomenėms ir investuoti į jų kūrimą bei priežiūrą;
   y) sudaryti palankesnes sąlygas skaitmeninei pažangai, nes ji gali labai padėti kuriant naujas darbo vietas, supaprastinant savarankiško darbo pradžią, skatinant konkurencingumą ir turizmo plėtrą bei kuriant geresnę profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą;
   z) remti vykdomą veiklą ir vietos bendruomenės grupių steigimą, kad jos galėtų reguliariai susitikti ir aptarti vystymosi iššūkius bei problemas ir imtis konstruktyvių veiksmų;
   aa) raginti valstybes nares, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę remti ir skatinti moterų dalyvavimą lygiomis teisėmis sprendimų priėmimo procese ir kaimo politikos, sveikatos, švietimo ir žemės ūkio srities profesinių, verslo, profesinių sąjungų asociacijų ir organizacijų valdymo organuose, taip pat valdymo ir atstovavimo organuose;
   ab) pripažinti ir remti aktyvų moterų vaidmenį kaimo vietovėse ir jų, kaip verslininkių, šeimos verslo įmonių vadovių ir darnaus vystymosi skatintojų, indėlį į ekonomiką;
   ac) užtikrinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų teises, visų pirma tapti žemės ūkio valdų savininkėmis ir paveldėti žemę, nes tai labai svarbi priemonė jų ekonominiam įgalėjimui, suteikiant joms galimybę visapusiškai dalyvauti vykdant kaimo vietovių plėtrą ir iš to gauti naudos;
   ad) užtikrinti kaimo moterims galimybes gauti gamybos išteklių, naudotis e. platformomis, patekti į rinkas, naudotis prekybos infrastruktūra ir finansinėmis paslaugomis; skatinti vietos, regionines ir tradicines rinkas, įskaitant tiekimo vietas, nes tai paprastai yra tos vietos, kur moterys turi daugiau galimybių parduoti savo produktus tiesiogiai, o tai padeda užtikrinti didesnį ekonominį savarankiškumą;
   ae) remti moterų įdarbinimą gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos sektoriuje, visų pirma pareigose, kuriose prisidedama prie žiedinės ekonomikos ir kovojama su klimato kaita;
   af) plėtoti užimtumo politiką, paslaugų teikimą ir programas, kuriomis atsižvelgiama į nesaugią tų kaimo vietovių moterų, kurios dažnai dirba neformaliajame sektoriuje ir kurios gali susidurti su daugelio formų tarpsektorine diskriminacija dėl lyties, amžiaus, klasės, religijos, etninės kilmės, negalios ar lytinės tapatybės, padėtį; teikti pritaikytą paramą ir pagalbą atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus;
   ag) rengti programas, kurios užtikrintų, kad moterys ir jų šeimos galėtų naudotis visuotinės socialinės apsaugos sistemomis, nes šios sistemos turi įtakos būsimam jų išėjimui į pensiją, ir taip sumažinti daugialypio pobūdžio pensijų skirtumą;
   ah) rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis ir parengti statistinių duomenų apie kaimo vietovėse gyvenančių moterų vertybes, padėtį, sąlygas ir poreikius, kad būtų galima formuoti tinkamą politiką; nuolat stebėti moterų padėtį kaimo vietovėse;
   ai) raginti ratifikuoti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų konvenciją dėl žmonių su negalia teisių, įskaitant jos 6 straipsnį „Neįgalios moterys“; užtikrinti galimybes gauti prekių, naudotis infrastruktūra ir paslaugomis;
   aj) raginti Komisiją, valstybes nares ir regionų bei vietos vyriausybes suteikti vienodas galimybes naudotis prieinama ir aukštos kokybės infrastruktūra, taip pat teikti kasdieniam gyvenimui kaimo vietovėse pritaikytas viešąsias ir privačias paslaugas ir sudaryti sąlygas, būtinas norint užtikrinti didesnę moterų darbo ir gyvenimo kaimo vietovėse pusiausvyrą, visų pirma suteikiant galimybę naudotis išlaikomiems asmenims tinkama priežiūros infrastruktūra, teikiant prieinamas sveikatos priežiūros ir viešojo transporto paslaugas;
   ak) pabrėžti, kad į ES politikos sritis būtina įtraukti apsaugos priemones, susijusias su sezoninius žemės ūkio darbus dirbančių moterų gyvenimo ir darbo sąlygomis, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad joms būtina užtikrinti socialinę apsaugą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūrą; raginti regionų, vietos ir nacionalines valdžios institucijas bei kitas institucijas užtikrinti darbuotojų migrantų bei sezoninių darbuotojų ir jų šeimų pagrindines žmogaus teises, visų pirma moterų ir pažeidžiamų asmenų žmogaus teises, ir skatinti jų integraciją į vietos bendruomenę;
  

Moterų dalyvavimas žiniasklaidoje ir informacinėse bei ryšių technologijose bei prieiga prie jų ir jų kaip moterų pažangos ir įgalėjimo priemonės poveikis bei naudojimas

   al) užtikrinti prieigą prie patikimos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros ir paslaugų; investuoti į naujų technologijų naudojimą kaimo vietovėse ir žemės ūkyje ir jį skatinti; pripažinti jo svarbią socialinę, psichologinę ir ekonominę naudą; primygtinai pabrėžti holistinio požiūrio (vadinamojo skaitmeninio kaimo) sukūrimo svarbą; remti lygias galimybes naudotis ir mokytis naudotis šiomis technologijomis;
   am) skirti dėmesį moterų dalyvavimui ir pažangai žiniasklaidos sektoriuje ir nestereotipiniam žiniasklaidos turiniui;
   an) skatinti visuomenines žiniasklaidos organizacijas parengti savo lygybės politiką, kurioje būtų numatytas subalansuotas vyrų ir moterų atstovavimas sprendimus priimančiuose organuose;
   ao) užtikrinti, kad, deramai atsižvelgiant į saviraiškos laisvę, būtų veiksmingai kovojama su vis dažnesniu moterų ir mergaičių seksualaus įvaizdžio naudojimu masinės žiniasklaidos priemonėse;
   ap) skatinti žiniasklaidos organizacijas vengti tokių organizacijos kultūros procedūrų, kurios dažnai trukdo derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą;
   aq) mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą žiniasklaidos sektoriuje taikant kovos su diskriminacija priemones, kurios užtikrintų vienodą darbo užmokestį vyrams ir moterims už vienodą darbą;
   ar) imtis visų būtinų priemonių, kad tiriamąją žurnalistiką vykdantys žurnalistai, visų pirma žurnalistės, kurios dažnai yra pažeidžiamesnės, būtų apsaugoti nuo smurto;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.

(1) OL C 316, 2017 9 22, p. 182.
(2) OL C 50, 2018 2 9, p. 25.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0028.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0099.
(5) OL L 180, 2010 7 15, p. 1.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0329.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika