Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0006(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2018

Внесени текстове :

A8-0029/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0062

Приети текстове
PDF 448kWORD 48k
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област ***
P8_TA(2018)0062A8-0029/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07712/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област (07682/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0237/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0029/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Нова Зеландия.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност