Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0006(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2018

Ingivna texter :

A8-0029/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0062

Antagna texter
PDF 232kWORD 41k
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg
Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor ***
P8_TA(2018)0062A8-0029/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07712/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (07682/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0237/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0029/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Nya Zeeland.

Senaste uppdatering: 31 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy